homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
11 NOVEMBER 2008  
UITZENDING "DRENTS DIEP" OP RTV-DRENTHE - OVER DE BALANS TUSSEN NATUUR EN RECREATIE

Hoewel het Nationaal Beek- en Esdorpen Landschap (NBEL) zich presenteert als de behoeder van een Natuur- en Landschapspark, blijkt haar werkelijke agenda veeleer gericht op het bevorderen van recreatiemogelijkheden in het gebied. De doelstelling van het NBEL wordt aardig weergegeven in de volgende tekst op hun website:

RUST EN RUIMTE VOOR RECREATIE

Het prachtige landschap, de bijzondere natuur langs de beek, de rust en de ruimte van het boerenland zijn de kurken waar de recreatie en het toerisme in het Drentsche Aa-gebied op drijven. De mogelijkheden zullen in de toekomst nog verder worden uitgebreid. Zo moet er extra aandacht komen voor het verder ontsluiten van het landschap voor dagrecreatie, bijvoorbeeld om er meer te kunnen wandelen en fietsen. Ook zal er nog het nodige moeten worden gedaan om de kwaliteit van de verblijfsrecreatie verder te verbeteren.

Uit deze korte allinea blijkt al het gevaar aan tegenstrijdigheden, dat schuilt in deze visie:

• Er wordt gesproken over RUST en RUIMTE
• Maar tegelijkertijd zijn de plannen gericht op het verstoren van deze RUST en RUIMTE
.

Het heeft er veel van dat het NBEL bezig is een sprinkhanenplaag te organiseren, die de nog bestaande natuur in het Drentsche Aa-dal volledig zal kaalvreten. Niet alleen de bewoners van Midlaren en omgeving maken zich zorgen over de recreatiedruk, die de onstuitbare dadendrang van deze bestuurders oplevert. Ook vogelkenners hebben hun bedenkingen tegen de voortgaande ontsluiting en versnippering van de toch al zo kleinschalige natuurgebieden in het Noorden. Zo kregen wij een bericht door van de Vogeltelgroep Drentsche Aa uit Assen, die al sinds 2001 bezig is de vogels in het Drentse Aa-gebied te inventariseren. Ook zij vragen zich af in hoeverre de balans tussen natuur en recreatie nog in evenwicht is.
Op dinsdag 11 november zendt RTV Drenthe in het programma Drents Diep een rapportage uit over de gevolgen van recreatie in het gebied van de Drentsche Aa.

ALGEMEEN BELEID NATIONALE PARKEN
Het blijkt dat het bevorderen van de recreatie een van de hoofddoelstellingen is van alle Nationale Parken in Nederland. Recreatie-ondernemers hebben er de funcite van Gastheer of Gastvrouw en geven informatie over het gebied.

Zie de website van de Nationale Parken

 

home voorgesch. actualiteiten-2008  
actueel 2008 fietspad Okkenveen  
data 2009 natuur & recreatie --> themapagina
thema's 2010  
contact 2011  
links 2012  
archief 2013  
nieuwsbrief