NATUUR EN RECREATIE - EEN BRUG TE VER

"Wie Aa zegt, moet ook B zeggen"
"Behoud door vernieuwing"
"Stilstand is achteruitgang"
"Van groot maatschappelijk belang"

Zo worden plannen doorgedrukt
met dooddoeners.
Loze woorden omgezet in daden,
Drentsche Aa doodgedrukt
in een omhelzing van recreatiepaden.

Re-creëren...
Her-scheppen...

Maar de Natuur
herschept zichzelf.
Zij heeft ONS niet nodig;
wij hebben HAAR nodig.
Deze brug... is een brug te ver!

Marianne van Albada, 14 september 2008