NIEUWSBRIEF -1 logo
mei 2018
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA

Beste nieuwsbrieflezer,
Onze vorige nieuwsbrief verscheen in juli vorig jaar.
Hoewel u in de tussentijd weinig direct van ons vernomen hebt, hebben we alles behalve stil gezeten...
In deze brief (na 2 jaar stilte op dat front), een update over het Transferium bij De Punt.

 • Transferium bij De Punt - EEN NIEUW ONTWERP
 • Lees het volledige verslag op onze site
  Na de Statenvergadering van 16 december 2015, waarin met één stem meerderheid het voorstel voor een Transferium bij De Punt werd aangenomen, bleef het ruim 2 jaar stil. Pas in februari 2018 kwamen de eerste berichten binnen over het verdere vervolg van dit project.
  Het betrof een korte presentatie van de Provincie Drenthe over hoe ver men gevorderd was met de plannen, wat er in de tussentijd gebeurd was en hoe de afwikkeling van het project er uit zou gaan zien. Een belangrijk nieuw punt was, dat het parkeerterrein, dat aanvankelijk aan de oostkant van de oprit was gepland, nu binnen de lus van de afrit gelocaliseerd zou worden. Hiermee kon men omzeilen dat er voor de aanleg een bestemminsplanwijziging moest worden voorbereid. Het terrein had n.l. al de bestemming 'verkeer'.
  Ook komen er nieuwe op- en afritten aan de noordkant; een zgn.' Haarlemmermeer'.
  plaatje
  Locatie parkeerplaats

  Daarop volgt een gelikt rapport van het ontwerp-bureau Onix over de beeldkwaliteit van het Transferium-ontwerp, dat geheel is toegeschreven naar de wensen van de Provincie. Flitsende schetsen van het aanzicht van het parkeerterrein, die vloeken met de eenvoud van het onvolprezen' vijfsterren landschap Drentsche Aa', waar de provincie haar mond zo van vol heeft.

  plaatje plaatje plaatje plaatje
  • Supermoderne vormgeving van de overkapping van busplatform en wachtruimtes, waar bij slecht weer de wind gierend onderdoor zal waaien.
  • Zwoele verlichting onder het viaduct. (Geen ree zal deze route ooit nog kiezen.)
  • Rijen 'zuil-eiken' langs een breed voetgangerspad. (Weg is de charme van ouderwetse kronkelige Drentse eiken, die thuishoren in dit landschap.)
  • Rood siergras tussen het parkeerveld en het transferium... (Nieuwe vorm van tuinieren in het Drentsche Aa gebied met griezelige exoten.)
  • Een 'ecoduct' voor kleine zoogdieren in de vorm van een onderdoorgang via een lange buis. (Hier is duidelijk op de uitvoering bezuinigd.)
  • En ja, er is zelfs aan de vleermuizen gedacht: er komen vleermuiskasten op de boomstammen en een 'hop-over' d.m.v een poort met hoge bomen.
  plaatje
  plaatje
  plaatje
  Commentaar Natuurplatform:
  Dat er financiering geregeld is vanuit allerlei potjes, betekent natuurlijk nog niet dat een investering van 12 miljoen euro voor de aanleg een parkeerplaats met Haarlemmermeer-oprit een vanzelfsprekende, zinvolle en verantwoorde uitgave is. Twaalf miljoen voor (in eerste instantie) 200 parkeerplaatsen, geeft een prijs van 60.000 euro per parkeerplaats... Daarnaast zijn er de bezwaren van toenemende verstedelijking van het gebied, de verslechtering van de mogelijkheden voor een fatsoenlijke faunapassage, en de asfaltering en bestrating van een aanzienlijke oppervlakte grasland, wat slecht is voor de waterhuishouding. Bovendien is deze investering absoluut onnodig, omdat ze geen enkele bijdrage levert aan de doorstroming op de A28. En last but not least deze 200 parkeerplaatsen zijn overbodig, want op transferium Haren zijn voortdurend ruim 400 plaatsen onbezet.
  plaatje

  Lees onze zienswijze dd 22 mei 2018
  ER REST ONS DAAROM MAAR ÉÉN CONCLUSIE:
  Dit plan stelt niet meer voor dan het sprookje van Andersen, genaamd :     
  DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER
  Met vriendelijke groet namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

  Philippe Boucher
  Marianne van Albada
  Robert Bakker
  Erik Bergsma
  KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN