homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
data die interessant zijn
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
Landgoed Buiten - (RO-Tynaarlo)
links
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
Monitoring 2008 Op deze pagina wordt door onze vrijwilligers verslag gedaan van waarnemingen rondom het fietspad.
 
8 november 2008 AANLEG VAN DRIE "PADDENVALLEN"  
Deze week zijn er drie wildroosters geplaatst in het beton van het fietspad, dat van het Noordlaarderbos richting Drentsche Aa voert. De openingen in het rooster zijn dusdanig breed, dat kinderen het risico lopen met hun voeten tussen de spijlen te zakken. Ook voor volwassen voetgangers is het geen plezierige oversteek.
Onder de roosters bevinden zich betonnen bakken van zeker 40 cm diep, die geen enkele ontsnappingsmogelijkheid bieden aan kikkers of padden die er in terecht gekomen zijn.
wildrooster
8 november 2008 DE EERSTE QUAD GESIGNALEERD
Een wandelaar uit Midlaren, die aan het eind van de dag nog even het fietspad inspecteerde, werd voorbij gescheurd door een quad (een soort kleine 4-wielige motorfiets), die het schelpenpad afcrosste tot over de brug, daar even soepel de dijk afdaalde tot in het land en vervolgens weer terugraasde over de brug en het schelpenpad, richting Noordlaarderbos.
quad
9 november 2008 STROOMDAL DRENTSCHE AA ALS SPEELWEIDE

Op zondag 9 november werd het (nog niet officieel geopende) fietspad al druk bezocht door wandelaars met honden, fietsers, mountainbikers en nieuwsgierige kijkers, die óf van de kant van het Okkenveen óf van de kant van het Noordlaarderbos even de brug kwamen bezichtigen. Te zien aan de uitwerpselen en hoefafdrukken waren er ook al meerdere ruiters gepasseerd.
Het perceel land naast het fietspad, aan de andere kant van de sloot, was in gebruik genomen als speelweide voor vliegeraars. Er stonden in het land twee auto's geparkeerd en de vliegeraars werden vergezeld door drie grote loslopende honden, die vrolijk achter elkaar aanrenden door het hele weiland, tot aan de Drentsche Aa, een spurt terug namen en vervolgens over de sloot zwommen om de hond van een wandelaar aan de andere kant te begroeten.

Vliegeren is leuk. Het is ook fijn voor honden als ze vrijuit kunnen rennen, maar het moet niet daar! Het Stroomdal van de Drentsche Aa is geen speelweide en mag het ook niet worden! Van iemand van DAS & BOOM vernamen we, dat gebieden waar honden gepoept hebben door dassen gemeden worden. Loslopende honden in het Stroomdal maken het dus ongeschikt als fourageergebied voor de nabij gelegen dassenburcht. Hetzelfde geldt natuurlijk voor weidevogels die op de grond broeden.

vliegeren

vliegeren

12 november 2008 DRENTSE AA OVERSTROOMD
Vandaag om twaalf uur 'smiddags was door de regenval het water in de Drentsche Aa zo gestegen, dat de golfjes aan de rand van het nieuwe fietspad klotsten. Klik voor foto's op het fotootjes hiernaast.
Aa_overstroomd Aa_overstroomd Aa_overstroomd
Aa_overstroomd
 
home ruimtelijke ordening fietspad Okkenveen overzicht
actueel natuurbeheer Duinweg-beekdal monitoring 2008
data projecten Nat.plf bermbeheer monitoring 2009
thema's informatiepagina's   monitoring 2010
contact dia-presentaties   ontwikkelingen 2011
links natuur & recreatie    
archief      
nieuwsbrief