Topografische kaart van de ligging van 'Camping Buiten'
geel = de oude situatie
rood = de geplande verlegging van de weg,
           zoals die staat aangegven in het plan

Klik op afbeelding
om venster te sluiten

foto