Waterkaart van het Drentsche Aa gebied tussen Paterswoldsemeer en Amen, met de verschillende plaatsen waar de recentelijk verongelukte bever de afgelopen 2 jaar is gesignaleerd. Klik hier om het
venster te sluiten
Een bever op drift: De bever die het initiatief nam om over te steken van het Hunzedal (Zuidlaardermeer) naar het Drentsche Aa dal, was vermoedelijk het mannetje van een paartje dat begin mei 2009 werd uitgezet bij het Zuidlaardermeer. Al direct in het begin bleek het tweetal geen echt paartje te zijn en verlieten beide dieren de kunstburcht om op eigen houtje de omgeving te gaan verkennen.
Jong volwassen bevers, die groot genoeg zijn om op eigen benen te staan en daarom door hun ouders zijn verstoten, gaan zelf op stap en leggen vaak hele afstanden af op zoek naar een nieuwe leefomgeving en/of partner. Deze twee dieren verkeerden waarschijnlijk in die fase en gingen daarom aan het zwerven. Het kaartje hieronder geeft een beeld van de afstanden die zo'n dier tijdens zijn omzwervingen kan afleggen.
Omzwervingen: Deze bever stak over van Zuidlaardermeer naar Drentsche Aa, trok eerst naar het noorden en bleef tijdens de daarop volgende strenge winter in januari-februari 2010 steken in het Hoornse Diep. Vervolgens zwom hij de Drentsche Aa op tot bij een veenplasje in Midlaren. Vandaar ging hij verder zuidwaarts, trok even Assen in en nog verder stroomopwaarts tot voorbij het dorp Amen, waar hij ook knaagsporen achterliet. Vervolgens zwom hij terug naar het noorden, werd in september 2010 gesignaleerd bij het strandje aan de Drentsche Aa in Midlaren. In juli 2011 trof men beversporen aan in het Friescheveen en eind oktober werd het dier doodgereden bij de Punt. OVERZICHT omzwervingen:
(zie ook de links hieronder)
bever oktober 2008

terugkeer bever in Drenthe

eerste paaartje bevers uitgezet

december 2008

tweede paatje bevers uitgezet; aangeknaagde fruitbomen
in Noordlaren

begin mei 2009

derde paartje uitgezet; blijkt geen paartje te zijn; een bever op drift

jan./febr. 2010

Bever gesignaleerd
in het Hoornse diep 1
(foto's op picasa)

filmpje bever Hoornse diep 2

filmpje bever Hoornse diep 3

juni 2010

vraatsporen rondom
veenplas te Midlaren

zomer 2010

knaagsporen in centrum
van Assen en bij Amen

september 2010

bever gesignaleerd bij strandje langs de Drentsche Aa in Midlaren

juli 2011

vraatsporen rond Friescheveen
eind oktober 2011

bever doodgereden bij De Punt