NIEUWSBRIEF   RECENTE ONDERWERPEN OP ONZE WEBSITE:
 

• Presentatie Nivon-huis op internet
• Verslag reacties omwonenden op deze presentatie
• Fietsexcursie met instanties en terreinbeheerders
• Waterschap past beleid dijken Drentsche Aa aan
• Formulering SPEERPUNTEN Duinweg-beekdal

NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA
mei 2011
 
logo

KLIK HIER VOOR DE PAGINA DUINWEG-BEEKDAL OP ONZE SITE
en meer informatie over bovenstaande onderwerpen te lezen

Beste lezer of lezeres,

HIERBIJ DE DERDE NIEUWSBRIEF VAN DIT JAAR.
Deze keer geen echte Nieuwsbrief, maar alleen een verwijzing naar onze website, waar u op de pagina DUINWEG-BEEKDAL alle verdere informatie over bovenstaande onderwerpen kunt vinden.

Degenen die niet op de informatie-avond aanwezig konden zijn, kunnen daar de presentatie over het gebied vinden en de reacties van de aanwezige bewoners daarop. Ook is er een kort verslag van de fietsexcursie die we hebben gehouden met vertegenwoordigers van de verschillende instanties, die het gebied beheren, zoals gemeentes, Staatsbosbeheer, Waterschap en Natuurmonumenten. Het Waterschap heeft inmiddels als reactie op onze informatie al een aantal dingen in haar beleid aangepast.

Voor verdere actie in de toekomst hebben we een aantal speerpunten geformuleerd, waarop we ons willen concentreren. Ook dat stuk is te vinden op de site.

Met vriendelijke groet, namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

Philippe Boucher
Marianne van Albada
Willem Bok
Robert Bakker
Erik Bergsma
Albert Heringa

KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN
Kent u andere mensen die mogelijk geïnteresseerd
zijn in onze Nieuwsbrief? Stuur ons dan een berichtje
via het mail-adres hieronder.
Stelt u geen prijs meer op het toezenden van deze
Nieuwsbrief, laat het ons dan even weten.
Dan schrappen we u uit ons bestand.

MAIL NAAR: NatuurplatformDrentscheAa@kpnmail.nl