NIEUWSBRIEF

logo
 
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA
november 2012
Kunt u deze Nieuwsbrief niet goed lezen?
Klik dan hier om hem in uw browser te openen

Beste nieuwsbrieflezer,

Het is heel lang stil geweest van onze kant, niet omdat we stil gezeten hebben, maar vooral omdat we heel veel verschillende projecten onderhanden hadden, die geen van alle zover waren afgerond, dat er een duidelijk verslag van gemaakt kon worden. Hierbij dan toch de eerste nieuwsbrief van dit jaar, met een korte opsomming van de belangrijkste punten en een link naar de pagina's op onze website waar u meer informatie kunt vinden.

 
Vervolg van het project Duinweg-Beekdal in 2012 zie Duinweg-Beekdal
In 2011 hebben we heel veel geïnvesteerd in het leggen van contacten met alle betrokken instanties en het peilen van de mening van omwonenden. Over het algemeen reageerde men positief op onze initiatieven en werd ook door de officiële instanties onze inbreng zeer gewaardeerd. In de enquête sprak de overgrote meerderheid van de bewoners zich uit voor vermindering van de verkeersdruk op de zandwegen in het gebied, en voor het realiseren van kleine parkeerplaatsen aan de randen, om dit probleem op te vangen.
Daarom leek de eerstvolgende logische en haalbare stap het realiseren van een bescheiden parkeerplaats aan de Tolhuisweg ter hoogte van de Vijftig Bunder, als opmaat voor het autoluw maken van de Westertseweg in de toekomst. Natuurmonumenten is bereid een stukje van haar terrein hiervoor beschikbaar te stellen. Ook de gemeente Tynaarlo staat er in principe positief tegenover, mits er een breed draagvlak is in het dorp. Toch stagneerde in 2012 het project enigszins. De stap van ideevorming naar praktische uitvoering kost meer tijd dan verwacht. Lees verder op de betreffende pagina van het project in 2012. recreatieverkeer
Verslag van de activiteiten van het Project Ecologisch Bermbeheer zie pagina Bermbeheer
De afgelopen periode heeft het Natuurplatform regelmatig contact gehad met het Waterschap en de Gemeente Tynaarlo over een mogelijke verandering in het bermbeheer. Het Waterschap heeft zelf een ecoloog in dienst, die zich bezig houdt met de verbetering van de ecologische kwaliteit van de watergangen. Hij brengt zijn visie in, wat betreft de beheersvorm, verstrekt informatiemateriaal aan de uitvoerenden en ziet toe op naleving van het voorgestelde beheer. Hij is blij met informatie die verstrekt wordt door derden, zoals het Natuurplatform, over ideeën die bij bewoners leven en over de praktische uitvoering in het veld.
Bij de Gemeente Tynaarlo liepen de contracten met de loonwerkers die het onderhoud deden, begin dit jaar af. Daarom was dit voor de gemeente een goed moment om zich te oriënteren op een nieuw beleid. Er werden door de gemeente gesprekken gevoerd met o.a. het Natuurplatform, het IVN en het Waterschap. Ook het Natuurplatform zelf hield ruggespraak met het IVN over de aanpak van het bermbeheer. Op verschillende plaatsen wordt met kleine stapjes vooruitgang geboekt, maar de materie is en blijft taai, met name door de kostenbeperkingen die aan de gemeentelijke diensten worden opgelegd. Lees verder op de pagina Bermbeheer. maai-zuigcombinaite
Traject NORGRON-gastransportleiding ligt eindelijk ter inzage zie gastransportleiding
Het heeft nogal wat tijd gekost voordat de hele procedure rond was, maar tenslotte ligt nu toch, 2 jaar later, het Ontwerpbesluit voor de aardgastransportleiding Norg-Groningen (NorgroN) ter inzage, met daarin het ontwerp inpassingsplan, de Milieu Effect Rapportage (MER) en het ontwerp Natuurbeschermingswet-vergunning. Zoals al eerder bekend was, is als voorkeurstracé de meest zuidelijke variant langs boomkwekerij Tijdens gekozen. Dit tracé valt grotendeels samen met het tracé van de reeds bestaande gasleiding. Lees meer op de betreffende pagina. plankaart Norg
Een Transferium voor 2000 auto's bij De Punt zie Transferium De Punt
Half december 2011 ontving de Stichting Natuurplatform Drentsche Aa een uitnodiging voor de "kick-off" (aftrap) van een project dat tot doel heeft bij De Punt een transferium te realiseren. Op initiatief van provincie Drenthe en Gemeente Tynaarlo wordt er, na een eerste verkenning, een vervolgonderzoek gestart naar de mogelijkheid een transferium te ontwikkelen nabij de aansluiting Eelde op de A28, het zogeheten Transferium De Punt. Men heeft een groots project in het hoofd; ruimte voor 2000 auto's, een busstation, waar je kunt kiezen uit drie bestemmingen in de stad, toekomstige aansluiting op de Regiotram en opvang van de parkeerbehoefte van vliegveld Eelde.
transferiumlogo
Van het Natuurplatform hebben twee mensen deelgenomen aan de Klankbordgroep en we hebben de ontwikkeling van de plannen met een zeer kritisch oog gevolgd. Het idee van een transferium is in principe goed, maar de vraag blijft of De Punt daar wel de ideale plaats voor is, gezien de geringe breedte van het Drentsche Aa-dal ter plekke. Ook wordt ons inziens het project te grootschalig opgezet. Op de site van het Natuurplatform vindt u een uitgebreid verslag van de verschillende fasen van dit project tot nu toe en onze inbreng in het geheel. De belangrijkste standpunten van
het Natuurplatform op een rijtje
Een boek over de schilder Ben van Voorn zie Ben van Voorn
Een van de redenen waarom deze nieuwsbrief zo laat verschijnt, is o.a. dat webmaster Marianne van Albada en voorzitter Philippe Boucher een groot deel van het jaar niet alleen in beslag genomen waren door het Transferium, maar ook door de vormgeving van een boek over de kunstschilder Ben van Voorn.
Van 1959 tot aan zijn dood in 2004 woonde Ben van Voorn in Yde. Zijn werk wordt gekarakteriseerd door een romantisch verlangen naar de schoonheid van het oude Drentse landschap, naar de rust en eenvoud van de natuur, naar de vrijheid van de vagebond die kan gaan en staan waar hij wil. Hij zag met lede ogen hoe die natuur door mensen steeds verder werd aangetast. Hij verzorgde jarenlang een kritische strip achterop het Waddenbulletin, maar vereeuwigde ook vele kleine hoekjes van het Drentsche Landschap in olieverf en aquarel. Wie geïnteresseerd is, kan meer informatie vinden op de site van uitgeverij Boucher. Zie de link hierboven.
BenvanVoorn

Met vriendelijke groet namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

Philippe Boucher
Marianne van Albada
Robert Bakker
Erik Bergsma
KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN
Kent u andere mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn
in onze Nieuwsbrief? Stuur ons dan een berichtje via het
mail-adres hieronder.
Stelt u geen prijs meer op het toezenden van deze Nieuwsbrief,
laat het ons dan even weten.
Dan schrappen we u uit ons bestand.

MAIL NAAR: NatuurplatformDrentscheAa@kpnmail.nl