FINANCIEN - DONATIES - JAAROVERZICHTEN
Al het werk dat door het Natuurplatform gedaan wordt, gebeurt op vrijwillige basis. We hebben geen bezoldigde krachten in dienst. Voor zover er kosten zijn, worden die betaald uit de bijdragen van onze donatieurs. De donatie is vrijwillig evenals de hoogte van het bedrag.

Over het algemeen maken we weinig kosten. Sommige kosten gaan echter altijd door, zoals bankkosten, website hosting en zo af en toe maken we reiskosten om vergaderingen en bijeenkomsten te bezoeken of deskundigen te raadplegen.

Wanneer onze financiële reserves een kritisch punt naderen, laten we dat onze donateurs weten en verzoeken dan om een nieuwe (vrijwillige) bijdrage.Overzicht 2017

Overzicht 2018

Overzicht 2019
(tot september)

Om aan de financiele verplichtingen t.o.v. de Belastingdienst te voldoen, kunt u in de kolom rechts de jaaroverzichten van de afgelopen jaren inzien, evenals een voorlopig verslag van 2019.
Het banknummer van het Natuurplatform = Triodos: NL02 TRIO 0197 7895 0