NIEUWSBRIEF -3 logo
november 2022
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA

TRANSFERIUM - TERUGBLIK:

In 2010 verschenen de eerste onderzoeken naar de aanleg van een Transferium bij De Punt.
In januari 2012 was er een 'kick-off' bijeenkomst waar we als Natuurplatform aan deelnamen
.

Inmiddels zijn er ruim 10 jaar verstreken, vele rapporten zijn verschenen, vele onderzoeksbureaus hebben er geld aan verdiend. Miljoenen zijn over de balk gesmeten... Als Natuurplatform hebben we er vele uren en dagen tijd in gestoken om de plannen te beoordelen en onze bezwaren te formuleren.
En nog steeds is het Transferium bij De Punt een Punt van discussie.

In mei 2019 verscheen de laatste versie van het Bestemmingsplan Transferium De Punt.
Vele instanties dienden bezwaren en zienswijzen in, ook het Natuurplatform.
Vervolgens kwam in december 2019 de beruchte 'Stikstof-uitspraak' en werd het hele project stilgelegd.

Pas 2 jaar later, in oktober 2021. pakte de Provincie de draad weer op en vroeg aan het bedrijf Strukton om omderzoek te doen naar de mogelijkheden van een 'stikstof-vrije aanleg' van het beoogde Transferium.

In maart 2022 startte de bewonersgroep 'Transferium Nee' een Petitie, die 2300 handtekeningen opleverde en vervolgens werd aangeboden aan de gemeenteraad van Tynaarlo. In deze gemeenteraad is inmiddels geen meerdeerheid meer voor de Transferiumplannen.

Toch houdt de provincie Drenthe nog steeds vast aan haar plannen. De nieuwe gedeputeerde Nelleke Vedelaar, die het onderwerp nu in haar portefeuille heeft, koos echter voor een andere aanpak en organiseerde een aantal voorlichtings-bijeenkomsten waar zowel voorstanders uit het bedrijfsleven als tegenspartelende natuurorganisaties en belanghebbende omwonenden hun stem konden laten horen. Ook de groep 'Transferium Nee' was vertegenwoordigd.

Het Bedrijfsleven pleitte voor een aanpassing van de op- en afritten (zoals de provincie had voorgesteld).
De Natuurorganisaties
waren unaniem tegen een Transferium vanwege de nadelen voor het Drentsche Aa gebied.
De Bewoners hadden geen behoefte aan een opstapplek voor het openbaar vervoer bij De Punt.

RESULTAAT was, dat de Gedeputeerde nu gaat onderzoeken of het project mogelijk opgesplitst kan worden in twee stukken, waarbij er alleen nieuwe opritten worden aangelegd en het Transferium achterwege blijft.
De beslissing zou dit najaar nog moeten vallen.

'TRANSFERIUM - NEE' - deed ONDERZOEK in het ' PUNTERBOS'

Aan de rand van het Noord-Willemskanaal, op de plek waar nu een nieuwe afrit is gepland,
blijkt in de 50 jaar na de aanleg van de A28 een ontoegankelijk verwilderd natuurbos te zijn ontstaan,
waar heel veel diersoorten, die belangrijk zijn voor het Drentsche Aa gebied, een toevlucht hebben gezocht.

Wanneer de plannen voor een nieuwe afrit op die plek worden uitgevoerd, gaat daarmee een belangrijk stuk natuur verloren. Vandaar dat we als Natuurplatform, samen met 'Transferium Nee' actie ondernemen om de Gedeputeerde op andere gedachten te brengen. Hieronder een overzicht van onze argumenten:
EEN NIEUWE AFRIT VANUIT DE RICHTING GRONINGEN - VERKEERSKUNDIG GEZIEN
De huidige afrit vanuit de richting Groningen vindt men gevaarlijk, vanwege de korte uitvoegstrook en de scherpe bocht. Twee jaar geleden reed daar iemand tegen een boom. Sindsdien is er een waarschuwingsbord geplaatst, de snelheid op de A28 is verlaagd naar 100 km en het uitzicht is vrij gekapt. Sindsdien zijn er geen ongelukken meer gebeurd.
Lees meer via de link achter het plaatje rechts over de voordelen van de huidige afrit.
foto
WAT BETEKENT EEN NIEUWE HAARLEMMERMEER-AFRIT VOOR DE NATUUR?
Door de aanleg van een 'Haarlemmermeer-afrit' wordt het 'Punterbos' in de NW-oksel van de nieuwe afrit onherstelbaar vernield. Dat kan niet worden goedgemaakt door compenserende maatregelen. Er leven otters, bevers, bunzingen en andere marterachtigen, de ijsvogel heeft er gebroed en er huizen muizen en vleermuizen. Wat de natuur in 50 jaar heeft ontwikkeld, wordt in één klap weggevaagd.
Klik op de link rechts voor meer info
foto
EEN NIEUWE OPRIT RICHTING GRONINGEN NAAST DE HUIDIGE A28
Een nieuwe oprit richting Groningen heeft als voordeel dat het invoegen op de A28 soepeler kan verlopen. De huidige oprit is vrij kort en vooral vrachtauto's zouden moeite hebben om in de bocht op snelheid te komen. Sinds de invoering van de 100 km grens doen zich echter minder problemen voor.
Klik op de link rechts voor meer uitleg over voor- en nadelen.
foto
WAT DOET DEZE EXTRA OPRIT DOOR NNN-GEBIED MET DE NATUUR?
Nadeel:
De oprit neemt een strook van het aanwezige Natuur Netwerk Nederland (NNN) in beslag
en bemoeilijkt de aanleg van faunapassages onder de A28 door. Het NNN is op die plek al erg smal.
Lees meer via de link achter het plaatje.
foto
AANWEZIGHEID VAN DE OTTER IN HET PUNTERBOS KAN DE DOORSLAG GEVEN
De werkgroep 'Transferium-Nee' heeft een jaar lang camera's geplaatst in het Punterbos en daarmee onomstotelijk aangetoond dat de otter (sinds kort doelsoort van het Drentsche Aa gebied) daar een vaste verblijfplaats heeft.

Bekijk de camerabeelden via de video in de rechterkolom.
foto
VIDEO-BEELDEN VAN NATUUR ROND 'DE PUNT' PUNTERBOS
IN NW-QUADRANT
NATUUR NETWERK
IN NO-QUADRANT
Samen met de werkgroep 'Transferium Nee' maakten we sfeeropnames van de natuur aan weerszijden van de A28 die door de aanleg van nieuwe op- en afritten zal worden aangetast.
Bekijk de camerabeelden via de links hiernaast
foto foto
• BERICHT AAN ONZE DONATEURS    -    VERZOEK OM EEN FINANCIËLE BIJDRAGE
Al het werk van het Natuurplatform wordt op vrijwillige basis gedaan en over het algemeen maken we weinig kosten. Sommige kosten gaan echter altijd door zoals bankkosten, website, reiskosten en soms leges bij bepaalde overheidsprocedures.

Omdat het bezoeken van bepaalde bijeenkomsten, overleggroepen en instanties, evenals het onderhouden van website en mailcontacten toch de nodige kosten met zich meebrengt, stellen we het op prijs als onze donateurs voor het eind van dit jaar weer een klein bedrag zouden willen overmaken.
Alle gegevens over onze Stichting en het banknummer vindt u op onze CONTACTPAGINA
Met vriendelijke groet namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

Philippe Boucher
Marianne van Albada
Robert Bakker
Erik Bergsma
KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN