homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen

Voor het NATUUPLATFORM begint dit onderwerp met een UITNODIGING tot deelname aan een KLANKBORDGROEP
26-02-2019 KLANKBORD GROEP - (gedeeltelijke) VERDUBBELING N34 - Uitnodiging tot deelname
Denkt u met ons mee over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34?
kaartje
Begin februari 2019 krijgt Philippe Boucher als voorzitter van het Natuurplatform Drentsche Aa een uitnodiging om deel te nemen aan een klankbordgroep over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34. Deze Klankbordgroep wordt georganiseerd door de Provincie uit naam van gedeputeerde Henk Brink.
Doel van de verdubbeling is het vergroten van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N34.
Via een Klankbordgroep wil de provincie de meningen en ideeën van belangengroepen verzamelen. Deze ideeën worden meegenomen in de onderzoeken en zo wil men zich verzekeren van een breed draagvlak voor de plannen.
kaartje
Al in oktober 2017 hebben bewoners van Schipborg en omgeving tegen deze plannen geprotesteerd.
Vandaar misschien dat gedeputeerde Brink zijn plannen nu presenteert als een tekst van LOESJE:
"WAAROM MOEILIJK DOEN...  ALS HET SAMEN KAN? "
De blauwe kop hierboven had natuurlijk beter anders geformuleerd kunnen worden:
kaartje
Denkt u met ons mee over oplossingen om doorstroming en veiligheid N34 te verbeteren?
Door de nu gebruikte formulering lijkt het of de VERDUBBELING als enige oplossing al vast staat...
En dat blijkt ook inderdaad zo te zijn!
Naar de wensen van omwonenden, die vrijwel allemaal tegen een verdubbeling zijn en meer gericht zijn op oplossingen in de sfeer van lagere snelheden en gescheiden rijbanen, wordt nauwelijks geluisterd. Alle onderzoeksbevindingen en conclusies lijken maar één kant op te sturen en dat is:
NU, ALS TIJDELIJKE OPLOSSING (VOOR DE VERKEERSPROBLEMEN) - EEN GEDEELTELIJKE VERDUBBELING
LATER , ALS EINDDOEL - EEN TOTALE VERDUBBELING
Officieel spreekt men over participatie en meedenken van belanghebbenden, maar in feite zijn de plannen al gevormd.
Op de achtergrond speelt nog iets anders mee - dat tot nu toe voor de bewoners onzichtbaar is gebleven.
 
Daarom eerst een stukje VOORGESCHIEDENIS   -   2015 / 2016 / 2017 / 2018  -  DE HUNEBED HIGHWAY
 
VOORGESCHIEDENIS      -      DE HUNEBED HIGHWAY BUSINESS CLUB
Sinds het Hondsrug gebied in 2015 de UNESCO-status heeft verkregen, is er hard gewerkt aan ideeën om het gebied verder te promoten. Het masterplan van het Hondsrug UNESCO Global Geopark (2016) vermeldt als één van de hoofddoelen voor de komende jaren: het beleefbaar maken van de hoofdader (N34), de route die door het gebied loopt. Omdat de Hunebedhighway de centrale ontsluitingsweg is voor het Hondsruggebied, heeft men het project Hunebedhighway gekoppeld aan het geopark. kaartje
Behalve de Provincie, speelt ook de Hunebed Highway Business Club een belangrijke rol in de ideeënvorming. En die ideeën zijn voornamelijk gecentreerd rond het thema 'marketing'
HUNEBED HIGHWAY, DE EERSTE BELEVINGSWEG VAN NEDERLAND - nov. 2017
November 2017    -    HUNEBED HIGHWAY als MARKETING CONCEPT:
De Hunebedhighway moet een belevingsweg worden met een (inter)nationaal karakter. Het moet een weg worden waarvan inwoners een trots gevoel krijgen en bezoekers een vakantiegevoel. Een gevoel van:

• Wat geweldig dat ik hier mag wonen
• Ik ben nu in het land van de hunebedden, een oeroud gebied
• Ik ben nu in Drenthe (zeker als je vanuit Overijssel of vanuit Groningen komt)
• Ik ben nu in het Hondsrug UNESCO Global Geopark
• Ik ben nu in een bijzonder gebied waar van alles te beleven is
• Een spannend gebied met bijzondere activiteiten
kaartje
EEN FEESTJE VOOR DE BUSINESS CLUB    -     9 juli 2018
Juli 2018   -   Onthulling bord Hunebed Highway door Staatssecretaris Mona Keijzer en gedeputeerde Henk Brink
Op 9 juli 2018 houdt de business club een inwijdingsfeestje, waarop het nieuwe bord officieel wordt onthuld door staatssecretaris Mona Keijzer en gedeputeerde Henk Brink.
Klik op de afbeelding rechts voor de 'aftermovie' van de Business Club.
kaartje
Ook RTV-Drenthe besteedt aandacht aan de nieuwe status van de N34 en rijdt met de bestuurder van een rode cadillac over de Hondsrug, om dit nieuwe concept nog eens extra te promoten.
Klik op het fotootje rechts voor een filmpje van dit 'internationale' gebeuren...
kaartje
Hein Klompmaker, voormalig directeur van het Hunebedcentrum, plaatst regelmatig zijn visie op de ontwikkeling van de Hondsrug op de website HUNEBED NIEUWSCAFÉ HUNEBED NIEUWSCAFÉ
VERLAAT COMMENTAAR IN LANDELIJKE KRANTEN    -     mei 2019
14-05-2019 DE VOLKSKRANT   -   Column over Hunebed Highway en Business Club....
Toen ik op Volkskrant.nl las hoe ze in Drenthe de N34 zijn gaan noemen: Hunebed Highway, geloofde ik het eerst niet. Het is waar. Op RTV Drenthe staat een aandoenlijke foto van de onthulling van het naambord-in-Amerikaanse stijl. De Hunebed Highway Business Club bestaat ook echt en heeft een website waarop staat dat ‘de Hunebed Highway een belevingsweg moet worden met een (inter)nationaal karakter’, en dat het ‘een weg moet worden waarvan inwoners een trots gevoel krijgen en bezoekers een vakantiegevoel’. kaartje
13-05-2019 DE VOLKSKRANT   -   Een reportage over Chinese toeristen in Drenthe
Drenthe mikt op de Chinese toerist: ‘Wij kunnen niet bestaan van Nederlandse toeristen die alleen maar door de natuur fietsen’. De Coevordense wethouder en voorzitter van het Recreatieschap Drenthe, Jan Zwiers is net terug uit de miljoenenstad Jiaxing waar hij pas de Drentse ‘ambassade’ voor toerisme opende. "DE CHINEZEN KOMEN"
Drenthe moet een trekpleister worden voor Chinese toeristen. Met de belofte van ruimte, rust en natuur wil de provincie de Chinezen lokken zonder de landelijke identiteit daarbij te verliezen. Die ruimte en rust worden de Chinezen op de ‘ambassade’ aangereikt in drie 11-daagse groepsarrangementen. Op het programma staat onder meer een bezoek aan het Internationaal Klompenmuseum in Eelde, veenkolonie Bargermond en het kerkje van Zweeloo. kaartje
ARME LEDEN VAN DE KLANKBORDGROEP.... zij waren niet uitgenodigd voor dit feestje
Zo staren ze zich blind op rapporten over filevorming, doorstroming en veiligheid...
Allemaal zaken waarvoor een wegverdubbeling waarschijnlijk niet de juiste oplossing is!
KLANKBORD-
GROEP
Terwijl de BUSINESS CLUB DROOMT.... over een SUPER SNELLE HIGHWAY.... met INTERNATIONALE ALLURE
 
Tot zover HET OVERZICHT van de VOORGESCHIEDENIS   -   door naar 2019
 
GEDEELTELIJKE VERDUBBELING N34    -    OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE FASEN VAN HET PROJECT
19-06-2018 Startnotitie gedeeltelijike verdubbeling N34 Emmen - De Punt Startnotitie-pdf
De 'Startnotitie' is het basisstuk, waarmee het N34-project werd ingeluid. Het volledige stuk kan als pdf ingezien worden via de link in de balk hierboven. Een link naar beelden van de route en de fasering van het project staat in de rechterkolom hieronder.
De N34 is een belangrijke nationale en regionale verbinding in onze provincie en verbindt de in het oosten gelegen plaatsen met Twente en Groningen. Gezien de doorstroming bij verkeersplein Gieten, de verkeersintensiteiten op de N34, de mate en ernst van de ongevallen op de N34 en het economisch belang voor de regio, hebben de Staten het provinciebestuur opgeroepen om onderzoek te doen naar de mobiliteitsknelpunten in Noord-Nederland. kaartje
19-09-2018    Dialooggroep N34   ( bewoners Schipborg)  laat nogmaals bezwaren horen bij de Provinciale Staten
Hun vertegwoordiger brengt naar voren dat partiële verdubbeling juist extra gevaarlijke situaties oplevert.
Ze stellen voor eerst naar alternatieven te kijken, zoals het verlagen van de snelheid naar 80 of 90 kilometer. Dan is de snelheid van personenauto's en vrachtwagens gelijk, waardoor er minder neiging is om in te halen. Gedeputeerde Brink probeert het protest te sussen door te zeggen dat er nog niets is besloten en dat alle onderzoeken nog gedaan moeten worden.
kaartje
19-09-2018 VERDUBBELEN N34:   " BEZINT EER GIJ BEGINT "...
  Opinie-artikel in Dagblad van het Noorden door Bernard Hanskamp, voormalig provinciaal planoloog
Op de Agenda van de Provinciale Staten staat een voorstel tot gedeeltelijke verdubbeling van de N34.
Bernard Hanskanp, voormalig provinciaal planoloog waarschuwt: Neem geen overhaast besluit over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen De Punt en Emmen. Er is een alternatief.
kaartje
De N34 loopt heel dicht langs een aantal Drentse dorpen en verblijfsreceatie gebieden. Ook snijdt hij dwars door de Ecologische Hoofdstructuur en een aantal natuurgebieden. Het tracé kruist kanalen, viaducten en tal van aansluitingen. Bij verdubbeling is dat een dure ingreep. Een beter en duurzamer alternatief voor de toekomst zou de route Emmen-Beilen-Groningen (A28) zijn, die tevens een doorsteek van Duitsland naar Friesland vormt. Vanaf Beilen zorgt de A28 voor een snelle verbinding met Groningen.
26-02-2019 UITNODIGING tot deelname aan KLANKBORD GROEP over gedeeltelijke VERDUBBELING N34
Om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op de N34 te vergroten, wil de provincie deze weg gedeeltelijk verdubbelen tussen Emmen en De Punt. We hebben daarbij de adviezen en ideeën nodig van de belangrijkste stakleholders uit de omgeving. De inbreng van de klankbordgroep nemen we mee in de onderzoeken. kaartje
Eerste bijeenkomst: 26 februari 2019 op het Provinciehuis.
19-03-2019 Na de eerste Klankbordgroep bijeenkomst op 26 februari, volgt in maart een tweede
Gedeputeerde Henk Brink legt uit, dat de politiek heeft besloten, dat er onderzoek gedaan moet worden naar een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen De Punt (A28) en de aansluiting met de N381 (Emmen).
Daartoe zullen onderzoeken worden gedaan, waarbij ook de inbreng van de Klankbordgroep belangrijk is.
kaartje
In de lente en zomer van 2019
vinden in totaal zo'n 8 Klankbordgroep bijeenkomsten plaats, en worden twee onderzoeken van Sweco gepresenteerd en besproken.
De eerste Fase van dit onderzoek zal bestaan uit:

• Ophalen wensen, eisen en ideeën
• Alternatieven uitwerken
• Varianten opstellen voor verkeersplein Gieten
• Ambitie duurzaamheid
• Kostenraming en financiering

SWECO-ONDERZOEK:   Deel 1
Een onderzoek naar NUT & NOODZAAK
Bevat analyse en inventarisatie van de problemen en geeft nut & noodzaak aan van aanpassingen aan de N34.
 
kaartje
Nut & Noodzaa
k

SWECO-ONDERZOEK:
   Deel 2

Een VERKEERS ONDERZOEK

kaartje
Verkeersonderzoek
Het tweede onderzoek gaat in op mogelijke oplossingen voor de knelpunten die in deel 1 geschetst worden en filtert de uitkomsten naar de meest kansrijke oplossingen.
De N34 is gecategoriseerd als stroomweg (max. 100 km/u). Stroomwegen zijn bedoeld voor een veilige en betrouwbare afwikkeling van relatief grote hoeveelheden verkeer, met een hoge gemiddelde snelheid, tussen grote kernen binnen en buiten Drenthe.
Interessant is dat slechts 19% van de weggebruikers het hele traject van Emmen tot De Punt aflegt.
De weg is dus voornamelijk voor locaal gebruik. Forenzen richting Groningen komen vooral uit de
gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo. De capaciteit van de weg is volgens Sweco voldoende tot minstens 2040.
kaartje
Veiligheid is vooral in het geding bij gelijkvloerse kruisingen die allemaal zullen worden omgezet naar ongelijkvloers.
Ook het verkeersplein Gieten waar in de spits vaak sprake is van kop-staart aanrijdingen, zal ongelijkvloers gemaakt worden.
Op deze plek is een flyover gepland voor het noord-zuid verkeer. Omwonenden hebben voorgesteld de flyover in westelijke richting te verschuiven, zodat het dorp Gieten minder last heeft en bushalte en transferium op de huidige plek kunnen blijven.

Overige ongelukken komen vooral door gevaarlijk rijgedrag en externe omstandigheden
zoals gladheid, overstekend wild of medische orzaken. Dit is door Sweco niet verder onderzocht, waardoor onduidelijk blijft in hoeverre verdubbeling werkelijk tot minder ongelukken zal leiden.
Gedeeltelijke verdubbeling op drie trajecten kan de weg juist gevaarlijker maken. Wanneer op drie plaatsen de vierbaansweg terug moet naar tweebaans, zal dit voor meer onveilige situaties zorgen. Sweco onderkent dit probleem ook. Op vragen hierover in de klankbordgroep was de reactie, dat het eindbeeld van de N34 in de toekomst toch totale verdubbeling zal zijn van Emmen tot en met De Punt. De gevaren van partiële verdubbeling zullen dus tijdelijk zijn.
29-10-2019 Dit alles resulteert eind oktober 2019 in :    De NOTITIE REIKWIJDTE en DETAILNIVEAU kaartje
NRD

De N34 is een provinciale weg van ca. 40,2 km lengte die door 4 gemeenten loopt. Een milieu-effect rapportage is verplicht bij activiteiten die mogelijk negatieve effecten op milieu kunnen hebben en is een middel om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming en dient als hulpmiddel bij het maken van keuzes en besluiten. Ook wordt uitleg gegeven over de verdere procedure:

 1. Ter inzagelegging van Milieu Effect Rapport en ontwerp-besluit
 2. Indienen van zienswijzen door belanghebenden
 3. Advies van de commissie m.e.r.
 4. De provincie als bevoegd gezag stelt het plan vast en geeft aan hoe rekening is gehouden met milieugevolgen en reacties
KRANTENARTIKELEN en andere REACTIES op de ontwikkelingen rond de N34
 
24-07-2019 DE SCHAKEL  -  Geen panklare oplossing voor Verkeersplein Gieten
De Focusgroep verkeersplein Gieten is samengesteld uit twintig inwoners van Gieten en Eext, die zich hiervoor hebben aangemeld. De groep heeft als speciale opdracht de voor- en nadelen van verschillende varianten voor verkeersplein Gieten uit te werken en te beoordelen. Dit blijkt nog geen eenvoudige opdracht. De varianten die zijn ingebracht, uiteenlopend van een kleine aanpassing aan de bestande rotonde tot een volledige klaverblad-aansluiting, hebben allemaal hun voor- en nadelen. foto
stuk in De Schakel
18-09-2019 DAGBLAD v.h. NOORDEN  -  Plan voor gedeeltelijke verdubbeling N34 is nog geen gelopen race
Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) deelde woensdag aan de Statencommissie mee, dat de volgende stap in de besluitvorming wordt uitgesteld van december 2019 tot april 2020. Bijls woordvoerder Eddy Beuker legt uit dat het overleg met de omwonenden meer tijd vergt. "We willen dit zorgvuldig doen en iedereen uitgebreid de tijd geven zijn inbreng in te leveren." Bewoners van Schipborg, Annen en Zuidlaren vrezen dat de autoweg ter hoogte van hun dorpen verdubbeld wordt en er zijn meerderebewonersgroepen gevormd, die hun bezwaren inventariseren.
21-09-2019 RAPPORT REMKES    -    MAXIMUM SNELHEID OMLAAG DOOR STIKSTOFCRISIS
Nadat de Raad van State bepaalde dat veel bouwvergunningen onwettig zijn, omdat de stikstofoxiden die daarbij vrij komen een bedreiging vormen voor veel natuurgebieden, is de Commissie Remkes, in het leven geroepen om de stikstofcrisis te bezweren. Deze commissie adviseert nu ingrijpende maatregelen in de landbouw en het verkeer: zoals een forse inkrimping van de veestapel, met name in de buurt van natuurgebieden en een verlaging van de maximum snelheid, waardoor de uitstoot van ongezonde stikstofoxiden vermindert. foto
Rapport Remkes
In feite maakt het Rapport Remkes de verdubbeling van de N34 overbodig en zelfs schadelijk:
A - Wanneer de maximum snelheid op de N34 verlaagd wordt, is passeren niet meer nodig en wordt de weg vanzelf veiliger.
B - Verdubbeling zal de stikstofuitstoot doen toenemen, doordat er sneller gereden wordt. Dit is dus schadelijk voor de natuur.
17-12-2019 NATUURPLATFORM - VISIE OP VERDUBBELING N34    -    opsomming van punten plaatje
Opsomming van punten:
 1. Verdubbelen leidt tot onacceptabele schade voor Landschap en natuur.
 2. Sneller rijden (zoals bij de N33 het geval is) leidt tot meer stikstof-uitstoot.
 3. Verkeersongevallen zullen nauwelijks afnemen, zoals de N33 tussen Assen en Veendam laat zien
 4. De dorpen langs de N34 zullen meer last van lawaai krijgen
 5. De rijtijdwinst door verdubbeling is verwaarloosbaar
 6. Gedeeltelijk verdubbelen verhoogt de onveiligheid van de weg
 7. De stikstofproblematiek maakt het plan totaal achterhaald
 8. Een fly-over noord-zuid bij Gieten is een zinvolle verbetering voor veiligheid en doorstroming
foto
Stuk van het Natuurplatform
Voorstel Natuurplatform:
 1. Breng een voorziening aan op de middenstreep die overschrijden bemoeilijkt of verhindert
 2. Stel een inhaalverbod in over de hele lengte van de N34 Emmen - De Punt
 3. Verbeter de weginrichting bij de invoegstroken en haal de snelheid omlaag naar 80 km per uur
 4. Installeer trajectcontrole als blijkt dat er toch te snel wordt gereden
 5. Evalueer het effect van de verbeteringen aan de rotonde bij Gieten en de laatste ongelijkvloerse kruising bij Klijndijk op doorstroming en ongevallen.
 6. Onderzoek de precieze oorzaken van de ongelukken tot nu toe.
 7. Kijk pas na de evaluatie wat een verdubbeling zou kunnen toevoegen en weeg dit af tegen de landschappelijke schade en de kosten.
Project van de politie om het aantal snelheidsovertredingen op de pas verdubbelde N33 terug te dringen
Op de N33 wordt over het algemeen door 50 tot 80 procent van de automobilisten te hard gereden.
Veel mensen denken sinds de verdubbeling dat het om een snelweg gaat. Maar omdat er geen vluchtstrook ligt,
is de maximum snelheid gewoon 100 kilometer per uur.
Rijkswaterstaat, het Openbaar Ministerie en de politie werken in het project samen. Er is extra voorlichting, er staan grote mottoborden langs de weg en er wordt extra gecontroleerd met een lasergun. Volgens Hoogma heeft het aanbrengen van flitspalen geen zin. "Op een gegeven moment weten mensen waar de flitspaal staat en houden ze even in, maar daarna rijden ze net zo hard door."
foto
Video RTV-Drenthe
juni 2016
20-12-2019 DAGBLAD v.h. NOORDEN  -  Natuurclub Drentsche Aa is tegen verdubbeling N34:
  'Door de Stikstofcrisis is het plan nu al achterhaald'                             
Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren, wil de provincie Drenthe voor 60 miljoen euro een zogeheten fly-over aanleggen over de rotonde bij Gieten en moet de noor-zuid verbinding van Emmen naar de A28 bij De Punt in fasen worden verdubbeld. In eerste instantie zullen drie of vier gedeelten van de N34 voor ongeveer 30 miljoen worden verdubbeld, maar in feite is de uiteindelijke doelstelling een volledige verdubbeling in de toekomst. Volgens het Natuurplatform betekent dit in feite dat er 60 hectare natuur en landschap op de Hondsrug zullen verdwijnen onder een laag asfalt en dat ook de uitstoot van stikstof zal toenemen. Dat is onacceptabel. foto
stuk in DvhN
02-01-2020 DE OOSTERMOER    -     Natuurplatform Drentsche Aa over de plannen tot verdubbeling van de N34
Een meerderheid van de Provinciale Staten van Drenthe vindt dat het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 nodig is om de verbinding tussen Emmen en Groningen te verbeteren. Bij dubbele rijbanen ontstaat er een fysieke scheiding tussen de twee rijrichtingen, waardoor frontale botsingen voorkomen worden. Het gedeelteijk verdubbelen van sommige weggedeeltes zorgt voor een betere doorstroming, omdat er stukken zijn waar men zonder problemen kan inhalen.
Het Natuurplatform ziet een (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 als een onacceptabele aantasting van de Natuur, terwijl deze ingreep niet werkelijk zal bijdragen aan de verkeersveiligheid. De meeste ongelukken worden veroorzaakt door risicovol gedrag of onoverzichtelijke situaties. Een gedeeltelijke verdubbeling zal dit niet verbeteren. Bovendien zullen de dorpen langs de weg meer last van lawaai krijgen. Het Natuurplatform stelt daarom voor, om op de N34 een fysieke rijbaanscheiding aan te brengen en tevens de snelheid omlaag te halen van 100 naar 80 km, in combinatie met een inhaalverbod. foto
stuk in Oostermoer
04-01-2020 Opiniestuk door bewoners Schipborg:    Drenthe legt vierbaansweg op de Hondsrug - (DvhN)
Sinds oktober 2018 doet de provincie Drenthe onderzoek naar 'nut en noodzaak' van het gedeeltelijk verdubbelen van de N34, wat resulteerde in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
Conclusie van de bewoners: de voorgestelde maatregelen dragen nauwelijks bij aan de doelstelling. De tijdwinst die de verdubbeling zou moeten opleveren is minimaal (slechts 1-3 min). Het enige goede aspect is de aanpak van de rotonde bij Gieten, een knelpunt dat al jaren zorgt voor vertragingen, files en ergernis. De inwoners zien hun eigen inbreng onvoldoende terug in de eindnotitie en hebben de indruk dat er wordt toegewerkt naar een vooropgezet plan: de totale verdubbeling van de N34.
foto
stuk in DvhN
14-01-2020 Jim Klingers, bouwhistoricus:   'Hunebedbouwers draaien zich om in hun trechterbekers...'
Op 9 juli 2018 werd de N34 door staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en gedeputeerde Henk Brink met veel trompetgeschal omgedoopt åtot ‘Hunebed Highway’. ‘De eerste belevingsweg van Nederland’. De Hunebed Highway moest de hedendaagse variant worden van de prehistorische karrensporen over de Hondsrug.
Wat we ook van de naam en bordjes vinden, de zoektocht naar een duurzamere inpassing van de N34 en een betere beleving van het ‘achterland’ valt te prijzen. Het Hondsruggebied is namelijk landschappelijk en cultuurhistorisch zo uitzonderlijk dat het in 2015 tot UNESCO Global Geopark werd verklaard.
foto
stuk in DvhN

Helaas is er sinds de introductie van het concept Hunebed Highway geen woord meer vuil gemaakt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dezelfde provincie Drenthe zet nu enkel nog fanatiek in op verdubbeling van de N34.
Met vier in plaats van twee banen plus de bijbehorende klaverbladen en op- en afritten, zal de weg met ruim 50 ha extra asfalt een veel groter fysiek en visueel obstakel gaan vormen in het terecht zo geprezen Hondsruglandschap.

De provincie zet bovendien de UNESCO-status van de Hondsrug op het spel. Een kritische commissie toetst elke vier jaar of de geoparken nog wel aan de criteria voldoen en de bijzondere waarden niet te grabbel worden gegooid.
Niet de verkeersveiligheid maar het stimuleren van economische ontwikkeling langs de N34 lijkt de belangrijkste drijfveer te zijn achter de verdubbelingsplannen. Wanneer valt nu eens het kwartje dat de Drentse economie juist floreert dankzij het nog vrij geringe aantal wegen en bedrijventerreinen, dankzij het iets lagere tempo, dankzij de rust en ruimte, de nog niet uit hun krachten gegroeide dorpen, de hei en hunebedden, de aardappels en de koeien?
25-01-2020 Dagblad van het Noorden - VERDUBBELING N34 IN NIEUWE FASE:
                                  Wetenschappers onderzoeken effecten van vier varianten op natuur en milieu
De provincie Drenthe heeft het afgelopen jaar de plannen uitgebreid besproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Dit resulteerde in de conceptnota Rijkwijdte en Detailniveau, waarover de provincie in gesprek is met gemeenteraden die over het gebied langs de weg gaan. Over enkele weken stellen Gedeputeerde en Provinciale Staten de nota vast. Daarna kan het natuur- en milieuonderzoek van start.
Het verzet van omwonenden en natuurbeschermers tegen de plannen zwelt aan. Onder meer in opiniestukken in deze krant waarschuwen zij voor meer overlast van de weg en aantasting van natuur en landschap. De N34 loopt vlak langs het beschermde Natura 2000-gebied bij de Drentsche Aa en door het waardevolle Hondsruggebied. Uit de nota blijkt dat de provincie het wegdeel, dat ongeveer 40 kilometer lang is, over 12 kilometer wil verdubbelen, om automobilisten op die wegdelen de gelegenheid te geven veilig in te halen.

Op de site van het Dagblad is ook een video te zien met beelden van de N34 en gesprekken met omwonenden en met Philippe Boucher, voorzitter van het Natuurplatform Drentche Aa.
25-01-2020 Dagblad van het Noorden  -  RACEN TUSSEN DE PUNT EN EMMEN:    Een Reportage van Hilbrand Polman
"Sneller en veiliger van Groningen naar Emmen en terug. De N34 moet weer op de schop om het mogelijk te maken. Een gedurfd project. Want de N34 loopt dwars door natuurgebieden, het regent bezwaren van tegenstanders."    -   Hilbrand Polman laat in deze reportage voor- en tegenstanders aan het woord en belicht de problemen en obstakels die zich voordoen.
Hoe groot is de kans dat de verdubbeling van de N34 inderdaad door kan gaan, nu de stikstofproblematiek zo zwaar weegt? Toen er in de Provinciale Staten besloten werd tot dit plan, was alles nog mogelijk en dacht nog niemand aan de stikstofbelasting die een verdubbelde weg bij de omringende natuurgebieden teweeg brengt.
28-01-2020 "BIJPRAATMOMENT STIKSTOF"    -    Update provincie over de stikstofproblematiek
Eind januari houdt de Provincie een "bijpraatmoment" over de situatie rond de stikstofproblematiek in Drenthe en de invloed daarvan op kenmerkende Drentse habitattypen. In Drenthe bevinden zich 12 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Het gemiddeld overschot aan stikstof wordt geschat op 600 mol/ha/jr per gebied.
Ca 35% van de stikstofdepositie is afkomstig uit Drenthe zelf, 65% komt van overige bronnen in Nederland.
foto
In Drenthe is de stikstof opgave naar verhouding groter, door de lage kritische depositiewaarde van veel Drentse Natura 2000 gebieden. Men streeft daarbij naar een gebiedsgerichte aanpak, naar wat men noemt Een natuurlijk Platteland; robuustere natuurgebieden, in balans met economie en landbouw. Als aanvullende opdracht ziet de provincie de volgende maatregelen: het verminderen van de stikstofdepositie en het versnellen van maatregelen die het natuurherstel bevorderen. Enkele concrete maatregelen die genoemd worden zijn o.a.:

• Stimuleren kringlooplandbouw
• Extensiveren landbouw (binnen zone rondom Natura 2000)
• Saneren of verplaatsen bedrijven nabij Natura 2000-gebied
• Maximale snelheid verlagen dichtbij Natura 2000-gebieden
• Stimuleren (technische) innovaties
• (Niet) aanwezige vergunningen op orde brengen
31-01-2020 Dagblad van het Noorden     -     WIE MAAKT ZICH NOG DRUK OM HET DRENTSE LANDSCHAP
                                                          nu de N34 wordt verbreed?
In Museum Thijnhof werd deze week een tentoonstelling met schilderijen van Evert Musch (1918 – 2007) geopend. Mede dankzij Musch bestaat het nationaal park Drentsche Aa. In Assen wordt dat landschap momenteel bejubeld als Barbizon van het Noorden. Wie de tentoonstelling van Musch wil bezoeken, moet naar Coevorden. Dat kan over de N34, een tweebaansweg langs bossen, glooiende velden en weidse akkers. foto
De N34 wacht een verdubbeling. Tussen Emmen en Coevorden, waar nooit files hebben gestaan, zijn de werkzaamheden reeds begonnen. Alles voor het goede doel: vlot van hier naar daar, minder ongelukken. Maar wie ziet nog om naar het Drentse landschap? In ieder geval niet Geopark De Hondsrug. Onder leiding van directeur Cathrien Posthumus heeft deze erfgoedorganisatie het oorspronkelijke doel - bescherming onder de Unesco-vlag van het ijstijdenlandschap - ingeruild voor het heil van toerisme en recreatie. En wordt meer waarde aan gehecht aan reclameborden en transferiums dan aan uitzicht en natuur. Gelukkig hebben we de schilderijen nog.
05-02-2020 Dagblad van het Noorden     -   DRENTHE LEGT AUTOMOBILIST AAN DE KETTING OM STIKSTOFZORGEN
                                                     Gaat de maximumsnelheid op provinciale wegen omlaag?
De provincie Drenthe overweegt de maximumsnelheid te verlagen op de provinciale wegen in de buurt van beschermde natuurgebieden. De maatregel moet de stikstofproblematiek helpen verlichten. Dit zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat op de N34 ter hoogte van het Drentsche Aa gebied de snelheid omlaag gaat van 100 naar 80 kilometer per uur. Nader onderzoek moet echter uitwijzen in hoeverre deze maatregel zinvol is. Het provinciebestuur werkt momenteel hard aan de zogenoemd gebiedsgerichte aanpak. Drenthe telt twaalf gebieden waar de natuur meer bescherming nodig heeft. Per gebied moet de provincie er voor zorgen dat de neerslag van stikstof omlaag gaat. Zoals bekend moet de overheid sinds een uitspraak van de Raad van State in mei de natuur beter beschermen tegen stikstof. Met vrijblijvende beloftes komt zij niet meer weg. Dit heeft grote gevolgen voor vergunningen voor activiteiten in de buurt van de beschermde natuur.
05-02-2020 Dagblad van het Noorden     -     UITSPRAKEN VAN HET RIVM OVER SNELHEID EN UITSTOOT STIKSTOF
"Om de uitstoot van stikstof omlaag te brengen, is het zeker niet zinloos om de snelheid op provinciale wegen te verlagen van 100 naar 80 kilometer per uur."
Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Het RIVM presenteerde eind vorige jaar berekeningen rond de uitstoot van stikstof aan betrokken ministers.
Bekijk de presentatie van de gegevens van het RIVM via de link in de rechterkolom.
08-02-2020 Dagblad van het Noorden     -    "Laten we beter nadenken over verdubbeling van de N34"
OPINIE                                           Hans van Ewijck
De provincie Drenthe wil delen van de N34 verdubbelen, om zo de weg veiliger te maken. De effecten zullen averechts zijn, is de mening van Hans van Ewijck. Bij een gedeeltilijke verdubbeling zal de enkele rij voortrijdende auto's zich kunnen splitsten in twee banen, wat uitnodigt tot inhalen. De maximum snelheid blijft voor beide banen echter 100 km. Dat betekent in feite dat er helemaal niet ingehaald kan worden, behalve dan een enkele langzame auto die niet harder dan 80 gaat.
Na enige kilometers moeten de twee rijbanen echter weer één worden en juist dit is in het verkeer altijd dè oorzaak van filevorming en onverwachte manoeuuvres, die ongelukken kunnen veroorzaken. Een gedeeltijke verdubbeling lost dus in feite het veiligheidsprobleem niet op. Lees het artikel via de link in de kolom rechts.
12-02-2020 Brief Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa   -   aan College van gedeputeerde staten van Drenthe
over de plannen rond de N34
Geacht college, In onze vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa van 5 februari jl. is mondeling de stand van zaken rondom de planvorming over de verdubbeling van de N34 besproken. Het voornemen tot verdubbeling roept veel vragen op. Voor het Overlegorgaan – door u ingesteld om u gevraagd én ongevraagd advies te geven - is het onduidelijk in hoeverre bij de voorbereiding rekening is gehouden met de unieke en samenhangende natuur- en landschapskwaliteiten van het Drentsche Aa-gebied.
Als Overlegorgaan Drentsche Aa zijn wij van mening dat een dergelijke grote ruimtelijke ontwikkeling moeilijk is in te passen binnen de (kern)kwaliteiten van het Nationaal Park Drentsche Aa, zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie Drenthe (2018) en geborgd in uw eigen omgevingsverordening. Lees meer via de link rechts.
18-02-2020 Brief Natuur- en Milieu Federatie Drethe   -   aan College van gedeputeerde staten van Drenthe
over de plannen rond de N34
Geacht college, Sinds enige tijd zijn wij betrokken bij de planvorming rond de aanpassing van de N34. Basis daarvoor vormt voor uw college de startnotitie die in oktober 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. Sindsdien ziin er voor dit proces diverse onderzoeken in gang gezet en is een reeks bijeenkomsten voor stakeholders en omwonenden georganiseerd.Vorig jaar is door de PAS-uitspraak van de Raad van State een nieuwe situatie ontstaan. Deze is in onze ogen ook van grote betekenis voor de voorgenomen besluitvorming over de N34 en verdient een belangrijke plek in het totaal van afwegingen. Wat opvalt is dat in de ondezoeken met de stikstof-factor tot nu toe geen enkele rekening is gehouden. Dat vinden wij een belangrijke tekortkoming. Onze zorg is dat in dit vroege stadium van het proces rond de N34 een te beperkte focus is gelegd op een aantal puur verkeerskundige afwegingen. Wij pleiten tegen deze achtergrond voor opname van een stikstof- en klimaatvriendeliike wegvariant in de m.e.r.-studie. foto brief NMF Drenthe
foto
Video RTV-Drenthe
In de video: : Frits Heukers (bewoner langs N34), Reinder Hoekstra, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Philippe Boucher (Natuurplatform)

20-02-2020 RTV-Drenthe   -   De zin en onzin van het gedeeltelijk verdubbelen van de N34   -   Serge Vinkevleugel
Is de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 wel echt nodig? Voor de capaciteit van de weg tot 2040 niet, zo blijkt uit verkeersonderzoek. De doorstroming dan? Ook die is met de huidige weg best op orde, als je de problemen van knooppunt Gieten maar aanpakt. Enige nadeel dan: de gemiddelde snelheid blijft onder de 100 kilometer per uur. foto
In de video: Philippe Boucher van het Natuurplatform Drentsche Aa en Frans Schouten van Eefgoedvereniging Heemschut.

Blijft over: de verkeersveiligheid. Is verdubbelen daarvoor de beste oplossing? "Ja", zegt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck. "Nee", zeggen tegenstanders. "Doe maar een afscheiding midden in de weg en een inhaalverbod." Verkeers-psycholoog Wildervanck denkt er anders over: Ook al is de capaciteit van de weg tot 2040 voldoende en zijn de files bij het knooppunt Gieten straks opgelost, voor de veiligheid op de weg zou verdubbeling juist een goede oplossing zijn. Hij geeft de voorkeur voor zo veel mogelijk verdubbelde stukken, verspreid over de weg.<
foto
In de video: : Philippe Boucher (Natuurplatform), Cees Wildervanck (verkeerspsycholoog) en Frits Heukers (bewoner langs N34)

De provincie kijkt bij de plannen voor het verdubbelen van een deel van de N34 naar vier opties:

- Één lang stuk van 12 kilometer tussen Borger - Annen;
- Twee stukken van 6 kilometer tussen Odoorn - Ees en Gasselte - Annen; 
- Drie stukken van 4 kilometer tussen Klijndijk - Ees, Gasselte - Eext en Anloo - Schipborg;
- Vier stukken van 3 kilometer tussen Klijndijk - Exloo, Borger - Gasselte, Gieten - Eext en Anloo - Schipborg.

foto
klik voor vergroting
Het harder kunnen rijden zit dus in ons hoofd. De werkelijke tijdwinst is namelijk minimaal: anderhalve minuut tot maximaal drie minuten. En als het voor de doorstroming niet hoeft, kiezen de tegenstanders toch maar voor een inhaalverbod. Natuur- en landschapsorganisaties vinden het zelfs een prima idee om de snelheid te verlagen naar 80 kilometer per uur.

De provincie Drenthe wil niet reageren. Gedeputeerde Staten moeten officieel nog besluiten dat de vier geselecteerde weggedeelten van de N34 voor verdubbeling verder onderzocht gaan worden. Dat gebeurt waarschijnlijk volgende week.

Commentaar van het Natuurplatform Drentsche Aa
Het zou natuurlijk triest, maar wel onthullend zijn, wanneer de provincie zich in haar besluitvorming voornamelijk laat leiden door de onderbuikgevoelens van haastige automobilisten, in plaats van door de Natuur- en Landschapswaarden, die ze zegt zo hoog in het vaandel te dragen...
25-02-2020 Dagblad van het Noorden    -   Reactie Gedeputeerde Cees Bijl     -   'Geen 80 km per uur op de N34'

In het Dagblad van het Noorden reageert Gedeputeerde Cees Bijl op de voorstellen van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe om de snelheid op de N34 te beperken.

foto

Volgens Bijl is er in de voorgestelde scenario's, die door de provincie bekeken worden, geen rekening gehouden met een snelheidsverlaging naar 80 km per uur. "Een verbeterde wegverbinding levert tijdwinst op voor het openbaar vervoer. En een aantrekkelijk Openbaar Vervoer stimuleert mensen om de auto te laten staan", zegt Bijl.

Commentaar van het Natuurplatform Drentsche Aa op dit standpunt:
De Milieufederatie deed een oproep om voor de N34 ook een stikstofvriendelijke variant te onderzoeken. Ook werd de suggestie gedaan de weg naar 80 km per uur te halen. Voordelen: stikstof uitstoot gaat omlaag en de weg wordt veiliger.
Bijl betoogt echter dat de N34 van groot belang is voor Emmen en Groningen als verbindingsweg tussen de twee grootste bevolkingscentra van het Noorden.
Onderzoek van Sweco wees uit dat slechts ca. 20% van het verkeer met eindbestemming Groningen uit Emmen komt.
Wat verkeer betretf is Emmen sterk georiënteerd op Coevorden en Borger-Odoornt. Een groot deel van het verkeer over de N34 is lokaal en het meeste verkeer richting Groningen is afkomstig uit Aa en Hunze en Tynaarlo. Het gaat daarbij om het dagelijks forenzenverkeer. Scholieren reizen vanuit Emmen niet naar Groningen maar blijven in Emmen.
Dit alles relativeert het belang van de N34 als verbindingsroute tussen Emmen en Groningen.
 
31-03-2020 Zienswijze Natuurplaform ingeleverd voor de sluitingsdatum
- Zie af van verdubbeling en zet in op een veilige 80 km-weg met minder stikstof-uitdstoot

Elke keer opnieuw is het schrijven van een zienswijze een hele bevalling. Eerst was er in 2019 de deelname aan de klankbordgroep. Toen volgde het bestuderen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). En vervolgens het zoeken van extra informatie, die inzicht kan geven in de juistheid van de keuzes, die de provincie op basis van onderzoek en discussies heeft gemaakt. Eén ding is duidelijk; we zijn het met de gekozen oplossing niet eens.

Zienswijzefoto
Natuurplatform
We constateren een aantal ernstige tekortkomingen in de onderbouwing van de verdubbelings-plannen.
Kern van onze zienswijze is dat milieuvriendelijker alternatieven ten onrechte worden uitgesloten
01-04-2020 RTV-Drenthe    -   Verkeerde conclusies over verdubbeling N34 in verkeersrapport
- Artikel van Serge Vinkenvleugel    -   over zienswijze Natuurplatform

" Voor de doorstroming op de N34 en de capaciteit van de weg is gedeeltelijk verdubbelen niet nodig. Dat concludeerde het Natuurplatform Drentsche Aa al eerder na het bestuderen van de eigen provinciale onderzoeken. Maar over de verkeersveiligheid bij verdubbeling van de N34 worden verkeerde conclusies getrokken op basis van diezelfde onderzoeken, zegt het platform." Lees verder via de link in de rechter kolom

foto
07-05-2020 RTV - DRENTHE     -   Advies commissie voor de m.e.r. :           "Doe meer onderzoek van tevoren"

In het advies dat de commissie voor de m.e.r. heeft uitgebracht staat, dat de provincie voor de zogeheten milieu-effectrapportage voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 moet uitzoeken of natuurgebieden aan weerszijden van de weg beter te verbinden zijn. Bovendien moet beter gekeken worden naar alternatieven voor verdubbeling, zoals snelheidsverlaging. Bijvoorbeeld voor de Drentsche Aa, het Drouwenerzand en de Elperstroom. Als je zo'n weg gaat verbreden, dan kun je denken aan het beter verbinden van die natuurgebieden, bijvoorbeeld via een ecoduct.

- Artikel van Serge Vinkenvleugel    -   over het advies van de commissie m.e.r. foto
- Lees het hele advies van de commissie m.e.r. via de link in de rechter kolom. foto
09-10-2020 Inwoners Gasselte :   "Provincie slaat inspraak over in procedure gedeeltelijke verdubbeling N34"

Omwonenden uit Gasselte zijn niet gehoord over het al dan niet gedeeltelijk verdubbelen van de N34. Ze vinden dat ze in het besluitvormingsproces door de provinciale politiek zijn overgeslagen. De omwonenden kunnen nu alleen nog meepraten over waar en hoe de N34 verdubbeld moet worden vrezen ze.
Lees verder via de link in de rechter kolom

foto
25-11-2020 INSPRAAK-AVOND PROVINCIE over de gedeeltelijke verdubbeliong van de N34 - (via ZOOM)
- Artikel van Serge Vinkenvleugel    -   over inspraak-avond op het provinciehuis

Ruim 7 maanden nadat de zienswijzen van een uiteenlopende groep bezwaarmakers waren ingediend, volgde een inspraakavond, waarop alle partijen 5 minuten gelegenheid kregen om een samenvatting te geven van hun voornaamste zienswijzen op dit plan.
Vanwege de corona-maatregelen, verliep deze inspraak via internet.

De meningen variëerden tussen twee uitersten: HELEMAAL VERDUBBELEN en foto
HELEMAAL NIET VERDUBBELEN

Veel sprekers vonden het uitgangspunt: Een Onderzoek naar Gedeeltelijke Verdubbeling al niet in orde.
Door deze beperkte vraagstelling bleven andere, betere opties geheel buiten beeld. In dit artikel geeft Serge Vinkenvleugel een helder overzicht van de verschillende standpunten en de gemiste kansen bij dit onderzoek.

Inmiddels zijn we al weer ruim een jaar verder --- en de plannen liggen er nog steeds.

De naderende gemeenteraads-verkiezigen en de veranderde stikstof-normen waren voor ons aanleiding om opnieuw aandacht te vragen voor voor dit onderwerp, via een PERSBERICHT.
08-02-2022 PERSBERICHT NATUURPLATFORM over de (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 logo

WIJ PLEITEN VOOR EEN VEILIGE TWEEBAANS WEG van Emmen tot De Punt.
Een belangrijke route over het unieke Hondsrug gebied, met daartoe geëigende voorzieningen,
die de snelheid van automobilisten zal beperken en het inhalen zal ontmoedigen of onmogelijk maken.

Het is onverstandig de voorgenomen gedeeltelijke verdubbeling uit te voeren en wel om de volgende redenen:

1. VEILIGHEID:
Nauwgezet onderzoek van het Natuurplatform Drentsche Aa en deelname aan de klankbordgroep N34, hebben het inzicht opgeleverd dat de verdubbeling van de N34 niet zal leiden tot een veiliger weg maar tot meer ongelukken.

Bureau Sweco meldde al in haar rapporten dat met name gedeeltelijk verdubbelen leidt tot meer onveiligheid. De totale verdubbeling van de N33 van Assen naar Veendam - A7 in 2015, heeft zelfs geleid tot een substantiële toename van ongelukken mede door harder rijden van de weggebruikers. Dat valt zeker ook te verwachten op de N34 na verdubbeling.

2. STIKSTOF-UITSTOOT:
De hogere snelheid van automobilisten zal leiden tot een hogere uitstoot van schadelijk stikstof en fijnstof.
De N34 loopt langs twaalf schitterende Natura 2000 gebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 22.622 ha die alle op minder dan 25 km van de weg liggen. Dit is de door het kabinet afgelopen zomer 2021 vastgestelde afstand van Natura 2000 gebieden tot mogelijke stikstof bronnen die bij vergunningen betrokken moet worden. Al deze natura 2000 gebieden zijn nu reeds overbelast met stikstof en hebben te kampen met een sterke achteruitgang van flora en fauna.

3. AANPASSING GEVAARLIJKE KRUISINGEN:
De verbetering van de gevaarlijke kruisingen bij Odoorn, Klijndijk en Emmen West zal de veiligheid wél verbeteren, evenals het plan om de rotonde bij Gieten kruisingsvrij te maken. Dit zal de doorstroming bevorderen en zeker ook de veiligheid.

 
        naar top
van pagina

home ruimtelijke ordening Tynaarlo alle info
actueel natuurbeheer Assen klankbordgroep
data projecten Nat.plf Drenthe Hunebed highway
thema's informatiepagina's gastransportleiding kranten
contact dia-presentaties Transferium  
links natuur & recreatie N34  
archief KAARTEN doorfietsroute  
nieuwsbrief