]
home    
actueel    
ARCHIEF    
thema's    
•doneren•    
links    
contact    
nieuwsbrief    
Het Natuurplatform Drentsche Aa is opgericht in juni 2009 als reactie op plannen die het jaar daarvoor in het Drentsche Aa gebied werden uitgevoerd en waarop individuele burgers geen invloed bleken te kunnen uitoefenen. Als Stichting, met duidelijk gedefiniëerde doelstellingen, gericht op behoud en versterking van de Natuurwaarden in het stroomgebied van de Drentsche Aa en de aangrenzende regio, hopen we die invloed wel te hebben. Behalve dat we de ontwikkelingen in het Drentsche Aa gebied kritisch willen volgen, ontplooien we ook zelf initiatieven om het gebied waardevoller en aantrekkelijker te maken.
(Zie project "Van Duinweg tot Beekdal" en project "B(l)oeiende bermen")
Wie zijn de mensen achter het Natuurplatform Drentsche Aa? Het Natuurplatform Drentsche Aa wordt gedragen door enkele bestuursleden en vrijwilligers, die woonachtig zijn in het Naionaal Park Drentsche Aa. Ze dragen de natuur een warm hart toe en maken zich ongerust over sommige plannen, waarin economische en recreatieve belangen het beleid lijken te domineren.
Als bewoners van dit gebied voelen we ons betrokken bij de indeling en vormgeving ervan en willen er ook graag bij betrokken worden. Omdat dit vaak niet vanzelf gaat, proberen we contacten te onderhouden met terreinbeheerders, bestuurders en natuurorganisaties die zich met dit gebied bezig houden, maar ook met de bewoners van het gebied.
Ook u kunt ons daarbij helpen:
- Door ons op de hoogte te houden van dingen die u ziet of hoort.
- Door mee te denken of mee te doen met een van onze projecten,
of ideeën aan te leveren.
- Door donateur te worden, zodat wij zo af en toe voorlichtings-bijeenkomsten kunnen organiseren en onze website onderhouden

Wij houden u graag op de hoogte van onze activiteiten:
- via onze Nieuwsbrieven (per mail)
- via onze website (www.natuurplatform-drentsche-aa.nl)

Wilt u ons moreel of financiëel steunen?
Dan kan dat door u op te geven als belangstellende of donateur, via onze contactpagina.

Over de indeling van deze site:
Via het navigatieblokje bovenaan deze pagina kunt u verder uw weg zoeken op deze site.
Actueel - laatste berichten
Interessante data - data van lezingen, bijeenkomsten
Thema's - indeling naar verschillende onderwerpen
Voorgeschiedenis - gebeurtenissen die hebben geleid tot de oprichting van het Natuurplatform
Archief - informatie uit voorgaande jaren
De witte kolom uiterst rechts, voert direct naar een aantal onderwerpen die ooit op deze site besproken zijn.
GA DOOR naar de pagina 'ACTUEEL'
Onze laatste Nieuwsbrief dateert van januari 2024 MEEST RECENTE NIEUWSBRIEF
Over de plannen voor (gedeeltijlke) verdubbeling van de N34 Verdubbeling van de N34
Laatste nieuws over de Transferiumplannen bij De Punt Transferium DePunt
laatste ontwikkelingen
In 2018 startte het Natuurplatform in overleg met Natuurmonumenten een project om de biodiversiteit in het gebied te vergroten. Het project werd uitgevoerd door Landschapsbeheer Drenthe Biodiversiteits - Project Natuurerven - Midlaren
Laatste nieuws over de ontsnippering van de A28 tussen Glimmen en Haren Ontsnippering A28 - overzicht
Over de Kunstmanifestatie Into Nature juli t/m september 2016 - INTO NATURE -
de VERMARKTING van de Drentsche Natuur
Over de aanpassing van het bestemmingsplan Buitengebied - om de bouw van vijf recreatiewoningen op de vroegere camping 'De Bulten' mogelijk te maken. LANDGOED BUITEN - recreatiewoningen in Midlaren
Diapresentatie over de inrichting van Westerlanden en Besloten Venen Westerlanden-Besloten Venen
       
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
DONATIES
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen