KLIK HIER OM DE NIEUWSBRIEF IN UW BROWSER TE BEKIJKEN

Beste geïnteresseerden in het Natuurplatform Drentsche Aa,

DITMAAL EEN KORTE NIEUWSBRIEF om u op de hoogte te houden van de actuele gebeurtenissen.
Een overzicht daarvan staat in de kop van deze brief.

GASTRANSPORTLEIDING
In onze vorige Nieuwsbrief berichtten we al over de geplande gastransportleiding van de NAM. Dit project is nu zover gevorderd dat de startnotitie MER (Milieu effect rapportage) ter inzage ligt. Behalve het oorspronkelijke traject door de Vijftig Bunder en twee alternatieve routes in de directe omgeving, is daar nog een vierde mogelijke traject bijgekomen, dat passeert ten noorden van het Zuidlaardermeer, via de Onnerpolder en de Besloten Venen.

Klik hier voor alle informatie over de gasbuis op onze site.

VERSLAG MONITORING FIETSPAD
Het uitgebreide Verslag Monitoring, over de situatie rond het fietspad Okkenveen-Westerlanden is afgerond. Behalve telgegevens over het aantal passanten en het soort gebruik van het pad, zijn er ook gegevens in opgenomen over plantengroei, reeënstand, dassenpopulatie en broedvogels.

(Het inladen neemt enige tijd in beslag) - Klik hier om het verslag te downloaden

VAN DUINWEG TOT BEEKDAL
Gekoppeld aan de presentatie van bovengenoemd Verslag, willen we met de vrienden van het Natuurplatform en de omwonenden van het gebied van gedachten wisselen over de invulling van ons project Van Duinweg tot Beekdal, een poging om tot een beter afgestemd beheer te komen van de natuurgebieden in onze omgeving. Daartoe hebben we op 19 april a.s. een bijeenkomst belegd in het NIVON-huis, De Hondsrug, Duinweg 6 te Noordlaren. U bent daar allen van harte welkom.
Het zou fijn zijn, i.v.m. de organisatie, wanneer u ons per mail zou kunnen berichten of u al dan niet komt.

Klik hier voor de uitnodiging met alle gegevens

Met vriendelijke groet, namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

Philippe Boucher
Marianne van Albada
Willem Bok
Robert Bakker
Erik Bergsma
Albert Heringa

KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN

Kent u andere mensen die mogelijk geïnteresseerd
zijn in onze Nieuwsbrief? Stuur ons dan een berichtje
via het mail-adres hieronder.

Stelt u geen prijs meer op het toezenden van deze
Nieuwsbrief, laat het ons dan even weten.
Dan schrappen we u uit ons bestand.

MAIL NAAR: NatuurplatformDrentscheAa@kpnmail.nl