NIEUWSBRIEF   ONDERWERPEN:
 

• Vertoning film ROTVOS op 4 november 2011
• Voortgang project Van Duinweg tot Beekdal
• Verzoek aan donateurs om bijdrage 2011 over te maken
• En verder alle nieuwtjes op de pagina ACTUEEL

NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA
oktober 2011
 
 

KLIK HIER OM DE NIEUWSBRIEF IN UW BROWSER TE BEKIJKEN

Beste lezer of lezeres,

HIERBIJ DE VIERDE NIEUWSBRIEF VAN DIT JAAR.
De hoofdpunten uit deze Nieuwsbrief staan hierboven kort aangegeven.
Kunt u deze Nieuwsbrief niet goed lezen, bekijk hem dan in uw browser,
door op de rode link-regel hierboven te klikken.

Sinds onze laatste Nieuwsbrief van mei is het van onze kant enige tijd stil geweest.
Dit betekent echter niet dat we al die tijd stil hebben gezeten...

Vertoning van de film ROTVOS : 4 november 2011 - 20 uur - De Barn, Tolhuisweg 41, Midlaren Trailer van de film
In november vorig jaar werd op initiatief van het Natuurplatform de film IN HET LAND VAN DE DRENTSCHE AA vertoond. Dit jaar hebben we gekozen voor een wat minder romantische film, n.l. de film ROTVOS, gemaakt door Tijs Tinbergen en Jan Musch. Deze film laat iets zien van de dilemma's waarmee natuurbeheerders geconfronteerd worden, wanneer ze in hun terreinen een bepaalde soort van beheer uitvoeren, gericht op het behoud van een aantal dier- of plantensoorten. Ook voor de wetenschappelijk geschoolde natuurbeheerder blijkt het niet altijd makkelijk te zijn om voor God te spelen...
Na afloop van de film is er gelegenheid tot discussie met Tijs Tinbergen, een van de makers van de film.
rotvosje
naar informatie
over de film
De werkgroep Van Duinweg tot Beekdal naar pagina
Duinweg-Beekdal
De werkgroep Van Duinweg tot Beekdal heeft in de maanden juni en juli een enquête-formulier opgesteld, om daarmee te kunnen onderzoeken hoe de direct aanwonenden denken over de speerpunten die we voor dit gebied hebben geformuleerd.
We hebben weliswaar enkele malen een ontmoetingsavond voor bewoners over dit onderwerp georganiseerd in het NIVON-huis, maar lang niet alle bewoners hebben die avonden bezocht. Het leek ons daarom goed om huis aan huis een enquête-formulier uit te delen, waarop ieder zijn mening over deze onderwerpen kan geven. Inmiddels hebben we de meeste formulieren terug ontvangen en zijn we bezig ze uit te werken. Het resultaat daarvan volgt binnenkort.
Verzoek aan donateurs om bijdrage 2011 over te maken contactformulier
met gegevens
Hoewel het Natuurplatform over het algemeen weinig kosten maakt, worden er dit najaar toch weer een aantal dingen georganiseerd, waarvoor een bijdrage van onze donateurs zeer welkom is. We zouden degenen die hun bijdrage voor 2011 nog niet hebben overgemaakt, dan ook willen verzoeken dit binnenkort te doen. U krijgt hiervan nog apart bericht.

Voor de nieuwsbrieflezers die nog geen donateur zijn geldt: bent u geïnteresseerd in de activiteiten van het Natuurplatform en wilt u ons ook financiëel steunen, laat ons dat dan weten. U kunt u opgeven als donateur via ons OPGAVEFORMULIER.
Gewoon een MAIL sturen, kan natuurlijk ook.

Zie voor de laatste nieuwtjes onze pagina ACTUEEL PAGINA ACTUEEL

Met vriendelijke groet, namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

Philippe Boucher
Marianne van Albada
Willem Bok
Robert Bakker
Erik Bergsma

KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN
Kent u andere mensen die mogelijk geïnteresseerd
zijn in onze Nieuwsbrief? Stuur ons dan een berichtje
via het mail-adres hieronder.
Stelt u geen prijs meer op het toezenden van deze
Nieuwsbrief, laat het ons dan even weten.
Dan schrappen we u uit ons bestand.