NIEUWSBRIEF - 2
logo
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA
eind november 2015
Klik hier om deze brief in uw browser te openen

Beste nieuwsbrieflezer,

Hierbij onze tweede nieuwsbrief van dit najaar, met een korte opsomming van de belangrijkste punten en een link naar de pagina's op onze website waar u meer informatie kunt vinden.

Een diapresentatie over de inrichting van de Westerlanden - Besloten Venen diapresentatie
In het jaar 2015 kwamen de plannen van Staatsbosbeheer voor de inrichting van de Westerlanden en Besloten Venen klaar. Tijdens de Herinrichting Haren in de jaren daarvoor, vond een herverkaveling plaats van alle gronden in die gemeente en kwamen de meeste percelen in De Westerlanden in bezit van Staatsbosbeheer. Ook zijn er particuliere eigenaren die zich voegen in de plannen voor het gebied. Het plan werd opgesteld door een landinrichtingscommissie in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa’s.
Als Natuurplatform zijn we tevreden om te zien dat veel van de voorstellen die we destijds deden vanuit ons project Duinweg-beekdal, in dit plan tot uitvoering worden gebracht. Zo wordt bij voorbeeld het asfaltgedeelte van de Westertseweg verwijderd en omgevormd tot zandweg, waardoor het gebied meer autoluw wordt gemaakt. De kades langs de Drentsche Aa zullen worden verwijderd, zodat de rivier weer kan overstromen bij hoog water. Er worden poelen aangelegd en de meeste sloten worden gedempt. Door de inrichting van de Westerlanden ontstaat er nu een groot aaneengesloten natuurgebied, dat het hele terrein tussen Duinweg en beekdal omvat, precies zoals we dat bedoeld hadden.
Op 16 september 2015 gingen de werkzaamheden voor de herinrichting van Westerlanden en Besloten Venen officiëel van start, doordat gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe met de graafmachine een hapje uit de dijk nam. Na afloop werd (buiten zicht van de bezoekers) de dijk wel weer even keurig gedicht. De kades langs de Aa mogen namelijk pas echt weg, nadat er halverwege de Besloten Venen een nieuwe dijk plus gemaal is geplaatst, die het noordelijk gedeelte van het Besloten Veen droog moet houden.
Inmniddels is er al heel veel werk verzet en Marianne van Albada maakte voor het Natuurplatform een fotopresentatie van de werkzaamheden en alle veranderingen in het gebied. Het geheel is voorzien van situatieschetsen en deelkaartjes uit het inrichtingsplan. Op het moment van online zetten van deze presentatie zijn nog lang niet alle werkzaamheden afgerond. Afhankelijk van de vorderingen, zal het verslag tussentijds worden aangevuld. logo
Westerlanden-
Besloten Venen
Natuurplatform uitgelicht op de site van de Natuur- en Milieufederatie  
De Natuur- en Milieufederatie Drenthe zet regelmatig natuur- of milieugroepen in de schijnwerpers. Via de rubriek Zie! geven ze een podium aan de groepen waarmee ze samenwerken, op zowel energie- als natuur- en milieugebied. In de Ziezo-aflevering van 24 november werd een interview met het Natuurplatform geplaatst. logo
interview
Donateursbijdrage contactpagina

Hoewel we als Natuurplatform weinig kosten maken, begint de bodem van onze schatkist nu toch langzaam in zicht te raken.
Vorig jaar hebben we geen verzoek gedaan om een bijdrage van onze donateurs. In onze vorige nieuwsbrief deden we het verzoek om dit jaar weer een vrijwillige donateursbijdrage op onze rekening te storten, zodat we ook het komend jaar onze lopende kosten kunnen dekken. Een aantal mensen heeft al gereageerd op dit verzoek. Ook uw bijdrage is van harte welkom.

Triodos bank: NL02 TRIO 0197 7895 01
t.n.v. Natuurplatform Drentsche Aa

Het Natuurplatform Drentsche Aa heeft de ANBI-status, wat extra mogelijkheden biedt voor de aftrek van giften. Meer hierover en ook al onze overige gegevens zijn te vinden via bovenstaande link naar de contactpagina. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

De laatste berichten in chronologische volgorde onze pagina ACTUEEL
Wie de laatste berichten van de afgelopen periode nog een in chronologische volgorde wil bekijken, kan terecht op onze pagina ACTUEEL, via bovenstaande link. De nieuwste berichten staan bovenaan op die pagina.
Met vriendelijke groet namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

Philippe Boucher
Marianne van Albada
Robert Bakker
Erik Bergsma
KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN
Kent u andere mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn
in onze Nieuwsbrief? Stuur ons dan een berichtje via het
mail-adres hieronder.
Stelt u geen prijs meer op het toezenden van deze Nieuwsbrief,
laat het ons dan even weten.
Dan schrappen we u uit ons bestand.

MAIL NAAR:
NatuurplatformDrentscheAa@kpnmail.nl