001 New Forest National Park
004 historie
005 hedendaags beheer
008 straatbeeld (ponies)
016 geologische basis
018 Wilverley Plain (heide)
026 hellingveen
034 Oude bossen
036 Bratley Wood (bos)
049 Mark Ash Wood (bos)
066 Tantany Wood (bos)
079 dassenburcht
084 Balmer Lawn
              (vochtig grasland)
087 bosverjonging
093 Hollands Wood (bos)
098 Anses Wood (beek)
111 Beaulieu River
131 Natuurlijk evenwicht?
132 kwelders
145 exoot
146 NewForest / Drenthe
147 informatiebronnen
     GEBRUIKTE BRONNEN:
Informatie en ervaringen, opgedaan tijdens een excursie naar het New Forest (o.l.v. Hans van der Lans van Ecoplan)  
Reader’s Digest: Veldgids paddestoelen
http://library.wur.nl/artik/vnbl/1687622.pdf
http://www.forestry.gov.uk
http://www.verderers.org.uk
http://www.formicidae.be
http://www.soortenbank.nl