KLIK HIER OM DE NIEUWSBRIEF IN UW BROWSER TE BEKIJKEN

Beste belangstellenden in het Natuurplatform Drentsche Aa,

HIERBIJ DE DERDE NIEUWSBRIEF VAN DIT JAAR om u op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes.
Een overzicht van de inhoud staat in de kop van deze brief.

 
KRITISCHE KANTTEKENINGEN BIJ HET BELVEDERE-PROJECT VAN STAATSBOSBEHEER, DE HARDHOUTEN VLONDERS
EN DE 10 M HOGE ZUIL BIJ TOEGANGSPOORT WEDBROEKEN
Klik hier voor onze opmerkingen t.a.v.
het belvedèreproject en de
verfraaiingen van de parkeerplaats
Toegangspoort Noord.
De Landschapsvisie Drentsche Aa, ontworpen door het landschapsarchitectenburea Strootman, heeft als motto:
BEHOUD DOOR ONTWIKKELING
...
een uitdagende combinatie van tegengestelde begrippen, die het risico in zich draagt te gaan wringen, wanneer de balans tussen die twee niet heel subtiel wordt bewaakt.
Onze indruk is, dat het Nationaal Park in de uitvoering van haar projecten door haar drang naar ONTWIKKELING, het BEHOUD van een aantal (natuur- en belevings-)waarden in het Drentsche Aa gebied eerder vernietigt dan beschermt. Dit was in ernstige mate het geval bij de aanleg van het fietspad Okkenveen-Westerlanden, maar ook het belvedère-project en de verfraaiingen op de parkeerplaats Toegangspoort Noord (Wedbroeken) zijn daar een voorbeeld van. Er worden grote bedragen gespendeerd aan allerlei tekentafel-bedenksels, geld dat wat ons betreft beter rechtstreeks aan het behoud van natuurwaarden had kunnen worden besteed.
VERRUIGING VAN DE BERMEN BIJ HET FIETSPAD
OKKENVEEN-WESTERLANDEN
Klik voor het bericht op de site en foto's
Door de aanleg van het fietspad en het onjuiste maaibeleid van de Gemeente Tynaarlo, is de begroeiing aan weerskanten van het fietspad bij de Drentsche Aa dramatisch verrruigd. Het beeld wordt nu bepaald door hoge muren van ridderzuring en de ratelaar, die op de dijk thuishoort is verdrongen naar een paar wat armere stukjes langs het water.
Een positief bericht is, dat het Waterschap dit jaar het vroeg maaien van de dijkjes heeft overgeslagen, waardoor ze minder belopen zijn dan vorig jaar..
VOORTGANG PROJECT VAN DUINWEG TOT BEEKDAL
Klik hier voor het overzicht van alle ingebrachte punten
De werkgroep DUINWEG-BEEKDAL is tot nu toe twee keer bij elkaar geweest en heeft alle ingebrachte punten in een overzicht samengebracht. Na de vakantieperiode gaan de leden van de werkgroep hier mee verder. Mensen die interesse hebben in het gebied, maken we attent op vier excursies die in de vakantieperiode in deze omgeving gehouden worden.
Klik hier voor overzicht excursies
EEN BEVER IN DE DRENTSCHE AA
Klik hier voor het verhaal over de bever
Bij de Drentsche Aa, in het gebied Duinweg-Beekdal is een bever gesignaleerd die waarschijnlijk via een omweg over Groningen is overgestoken vanuit het Hunzedal, waar in 2008 bevers zijn uitgezet
     

Met vriendelijke groet, namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

Philippe Boucher
Marianne van Albada
Willem Bok
Robert Bakker
Erik Bergsma
Albert Heringa

KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN
     

Kent u andere mensen die mogelijk geïnteresseerd
zijn in onze Nieuwsbrief? Stuur ons dan een berichtje
via het mail-adres hieronder.

Stelt u geen prijs meer op het toezenden van deze
Nieuwsbrief, laat het ons dan even weten.
Dan schrappen we u uit ons bestand.

MAIL NAAR: NatuurplatformDrentscheAa@kpnmail.nl