homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
TWEE FILMPJES VAN BEVERS IN NATUURGEBIEDEN IN HET BUITENLAND,
die een goed beeld geven van hun natuurlijke leefwijze

beverparadijs
Het eerste filmpje (Beverparadijs) laat opnamen van zien van een natuurgebied in Noord Beieren, Duitsland, tegen de grens met Tsjechië aan. Een sfeertekening van een waterrijk gebied aan de Donau.
In het tweede filmpje (een stukje uit een BBC-serie over het Yellowstone Park) is te zien hoe bevers bomen vellen. De stam wordt doorgeknaagd tot de boom ondermijnd is en vervolgens doet de wind de rest van het werk. Met de omgelegde stammen, takken, stenen en modder, worden dammen gebouwd om het niveau van het water te verhogen. Kleinere takken worden onder water aan de dam bevestigd om als voedselvoorraad te dienen voor de winter. Een eland, die wil meeprofiteren van het werk van de bever, wordt weggejaagd met forse klappen van diens platte staart op het water. eland
Yellowstone National Park
OUDE ZWART-WIT FILMBEELDEN VAN BEVERS IN CANADA (OPGENOMEN IN 1928 EN 1929)
Grey Owl met jonge bever
In het begin van de vorige eeuw (1920-1930) was door de commerciële pelsdierenjacht de beverstand in Canada zover teruggedrongen, dat men vreesde voor uitsterven van het dier. Grey Owl (naar eigen zeggen zoon van een Britse vader en een indiaanse moeder; wat na zijn dood op onjuistheid bleek te berusten) zette zich in voor de bescherming van de bevers. Hij schreef artikelen en boeken over dit onderwerp en er werden filmbeelden gemaakt van de tamme bevers, die rond zijn blokhut huisden. Zeer de moeite waard, als je een beeld wilt krijgen van gedrag en aard van deze vriendelijke dieren.
INFORMATIE OVER DE BEVER IN HET GEBIED VAN DUINWEG TOT BEEKDAL
Bevers in Hunze, Zuidlaardermeer en Drentsche Aa: In 2008 en 2009 werden er door het Groninger Landschap en het Drents Landschap in totaal 17 bevers uitgezet in het dal van de Hunze, bij het Zuidlaardermeer en het Foxholstermeer. Met de herintroductie van de bever wil men een bijdrage leveren aan de natuurontwikkeling in het gebied. Vanuit het dal van de Hunze hebben de bevers bovendien een goed perspectief om ook andere Noord-Drentse en Groningse beekdalen te koloniseren. Een eerste bever nam daartoe het voortouw en is de Hondsrug over gestoken naar het Paterswoldsemeer, waar hij in januari 2010 werd gesignaleerd in het Hoornse diep, om later stroomopwaarts de Drentsche Aa op te zwemmen richting Noord- en Midlaren. Daar werd hij zo af en toe gezien door wandelaars uit de omgeving.
Het lijkt er echter op, dat deze bever eind oktober 2011 bij de brug bij De Punt om het leven is gekomen.
Zie 28-10-2011

In het Zuidlaardermeergebied zelf doen de bevers het goed. Zie ook de filmpjes van 03-02-2015 waar een bever bezig is een boom door te knagen.
Hieronder in chronologische volgorde een aantal berichten over het beverproject rond het Zuidlaardermeer en de uitwaaiering van de dieren naar andere gebieden.
           
21-10-2008 Eerste beverpaartje uitgezet in het Zuidlaardermeergebied
In het najaar van 2008 is het Groninger Landschap in samenwerking met het Drentsch Landschap begonnen met het uitzetten van bevers in het Hunzedal en rond het Zuidlaardermeer. De bevers zijn afkomstig uit het Elbegebied in Duitsland. Het idee achter deze introductie is, dat bevers (die hier van oorsprong thuis horen, maar door toedoen van de mens zijn uitgeroeid), kunnen meehelpen om de oevers van de Hunze en het Zuidlaardermeer gevarieerd en open te houden doordat ze knagen aan bomen en planten, kanaaltjes graven en burchten bouwen van takken en twijgen. Waar anders de mens zou moeten ingrijpen met motorzaag en grijper, doet de bever nu hetzelfde werk op een natuurlijke kleinschalige manier. Lees meer door op de foto rechts te klikken. bever
24-11-2008 Tweede beverpaartje uitgezet in Zuidlaardermeergebied filmpje RTV-Drenthe
De beverpopulatie in het Zuidlaardermeer is sinds vandaag verdubbeld. Het eerste bever-paartje werd vorige maand uitgezet en 24 november is daar een tweede paartje bijgekomen. Volgend jaar worden nog meer bevers naar het Zuidlaardermeergebied verhuisd.
10-12-2008 Uitgezette bever vreet fruitbomen aan in Noordlaren
Ongeveer 2 weken geleden is een tweede beverpaartje uitgezet bij het Zuidlaardermeer. Een van die bevers is in Noordlaren aan land gegaan en heeft even stevig zijn tanden gezet in de schors van de fruitbomen van de familie Vos. Michel Krol van het Groninger Landschap denkt niet dat dit soort incidenten vaak zal voorkomen, maar mocht het wel gebeuren, dan kunnen gedupeerden zich wenden tot een speciaal schadefonds.
05-05-2009 Een bever op drift
Een volgend paartje dat werd uitgezet, bleek niet een echt gevestigd paartje te zijn. Al bij de introductie wilden de dieren heel slecht bij elkaar in de kunstburcht. Daarna zijn beide bevers elk hun eigen kant op gegaan.
05-11-2009 Voorbereidingen voor de komst van nog 9 bevers naar de Hunze (Drents Landschap) filmpje RTV-Drenthe
Op vrijdag 6 november komen er 9 nieuwe bevers bij rond het Zuidlaardermeer. Vorig jaar zijn er al 6 bevers uitgezet in het gebied. De bevervangers in het Oost-Duitse Elbe gebied hebben donderdag de dieren die ze de afgelopen maand hebben gevangen, meegegeven aan de mensen van het Drents Landschap. Vrijdagmorgen vroeg zullen de dieren, één gezin van 5 bevers en twee paartjes, in drie kunstburchten worden uitgezet. Met de zes bevers die sinds vorig jaar rondom het Zuidlaardermeer verblijven, lijkt het goed te gaan.
20-11-2009 Groninger Landschap zet 3 bevers uit in Foxholstermeer zie filmpje RTV-noord
Het Groninger Landschap heeft drie bevers uitgezet in het Foxholstermeer. De dieren komen van een Belgisch fokprogramma, maar zijn van oorsprong afkomstig uit het Elbegebied. Eerder werden er ook al bevers uitgezet in dit meer en het nabijgelegen Zuidlaardermeer. De bedoeling is dat de populatie zich uitbreidt. Volgens het Groninger Landschap gaat het goed met de dieren die er al zitten. Er zijn nu in totaal 17 dieren uitgezet. bever
zie Natuurbericht
maart 2010 Monitoringverslag over herintroductie bevers in Hunze en Zuidlaardermeer
klik hier om het monitoringverslag
in te laden
Samenvatting:
In de loop van 2008 en 2009 zijn er 17 bevers uitgezet langs de Hunze en het Zuidlaardermeer. Het uitzetproject Bevers in de Hunze is een initiatief van Het Groninger en Het Drentse Landschap. Met dit project wordt beoogd een levensvatbare beverpopulatie te krijgen in Noordelijk Nederland. De herintroductie van de bever past in het bredere streven van de beide provinciale landschappen om
meer ruimte voor natuurlijke processen te krijgen in het stroomdal van de Hunze. De ontwikkelingen van de Gronings-Drentse beverstand worden gevolgd door een werkgroep bevermonitoring. Deze groep is samengesteld uit vrijwilligers en medewerkers van de beide landschappen. In het eerste jaar sinds de start van de herintroductie blijken de meeste bevers in de directe omgeving van de uitzetlocaties te blijven. De uitgezette bevers laten eind 2009 duidelijke sporen achter op diverse plekken in de oeverzone. Van de 17 dieren is er één als verkeersslachtoffer omgekomen. Andere meldingen of vondsten van dode dieren zijn niet gedaan. Er zijn in 2009 nog geen jongen geboren in het uitzetgebied. Eind 2009 beginnen zich minimaal vijf territoria af te tekenen. In en rond het Zuidlaardermeer zijn daarnaast nog enkele dieren aanwezig waarvan nog niet duidelijk is of ze al een eigen territorium in gebruik hebben. De bevers lijken zich nog niet definitief buiten het stroomgebied van de Hunze gevestigd te hebben.
09-06-2010 Bever gesignaleerd in de Drentsche Aa bij Midlaren  
Via Staatsbosbeheer kregen we het bericht door, dat mensen van het Groninger Landschap met een kano de Drentsche Aa opgevaren waren vanaf de N34 tot aan het Okkenveen, om de geschiktheid van het gebied voor bevers in kaart te brengen. Men had het vermoeden dat een exemplaar van de in het Hunzedal uitgezette bevers naar het Drentsche Aa dal was verhuisd. Inderdaad zijn er op enkele plaatsen duidelijke vraatsporen aangetroffen. Met name de waterplas die in het Zuiden van ons plangebied Van Duinweg tot Beekdal ligt, even ten noorden van het Wildeveen, zit rondom in de vraatsporen. Er zijn geen nesten aangetroffen, maar het is wel duidelijk dat er op zijn minst één bever in het gebied rondzwerft.
bever
26-01-2010
Hoornse diep
Voorgeschiedenis:
Het eerste paartje bevers is op 21 oktober 2008 uitgezet bij het Zuidlaardermeer. Niet lang daarna volgde een tweede paartje. Amper 2 weken daarna werden er bij de familie Vos in Noordlaren fruitbomen aangeknaagd. Een volgend paartje bleek zich van begin af aan geen paartje te voelen en ging ieder zijn eigen weg. Ruim een jaar later, eind januari 2010, zwom er in de benedenloop van de Drentsche Aa, in het Hoornse diep, een bever tussen de ijsschotsen. Daarvan staan meerdere filmpjes op YouTube. Waarschijnlijk is dit exemplaar in het voorjaar stroomopwaarts gezwommen tot aan Midlaren. (zie rechter kolom)

en
17-08-2010 Jonge bevers in de Hunze (bericht van de Zoogdiervereniging) LINK naar site
bevers in de Hunze
.
Voor het eerst in eeuwen zijn er beverjongen in Drenthe waargenomen. Het Drentse Landschap signaleerde de eerste drie exemplaren vorige week langs de rivier de Hunze. De stichting onderzoekt nog of er ook op andere plekken jongen aanwezig zijn.
Klik op de foto rechts voor het bericht. Daarboven een link naar de website "bevers in de Hunze".
bever
sept. 2010 Bever gezien bij het strandje aan de Drentsche Aa te Midlaren  
Jongelui uit de omgeving hebben 's ochtends om 4 uur een bever gezien bij het strandje langs het fietspad Westerlanden-Okkenveen. Eerst wat rimpelingen in het water, daarna een fikse klap met zijn staart, een plons en, na een duik onder water, zwom hij weg stroomopwaarts. De beelden werden vastgelegd op een mobiele telefoon. Klik op het fotootje in de rechterkolom om het filmpje te zien.
05-11-2010 Provincie werkt door aan meer natuur in Groningen, ondanks de stop op de uitbreiding van de EHS (ecologische hoofdstructuur) •Lees meer op de site van Natuurmonumenten
Provincie Groningen vergroot het natuurgebied Westerbroek en verbindt hiermee het Zuidlaardermeer en de natuur van Midden-Groningen. Overheid, natuurorganisaties en landbouw werken al vier jaar aan een strook waarlangs dieren veilig kunnen trekken. De meeste grond is al door boeren verkocht aan de provincie. Natuurmonumenten is enorm blij dat de provincie juist nu laat zien dat natuur belangrijk is. Straks kunnen onder meer bevers, otters en ringslangen van het ene naar het andere gebied trekken zonder gevaar overreden te worden door auto’s.
Nu vormen de snelweg (A7), de spoorlijn Groningen-Nieuweschans en het Winschoterdiep onneembare barrières voor mensen en dieren die van het Zuidlaardermeer naar de natuurgebieden van Midden-Groningen willen. Voor de dieren zal de verbinding bestaan uit stroken natuur met natte graslanden, watergangen en bosjes. De bevers die in november 2009 zijn uitgezet bij het Foxholstermeer zullen in elk geval van deze verbindings-zone tussen het Zuidlaardermeergebied en de noordelijker gelegen natuurgebieden bij Slochteren kunnen profiteren. Zie ook het bericht van november 2009.
02-03-2011 Een vreemd beleid...
Bevers worden uitgezet, muskusratten bestreden...
alternatieve aanpak van muskusratten
(nota van Dierenbescherming, Faunabescherming en Bont voor Dieren)
Terwijl men her en der in Nederland met groot enthousiasme bezig is bevers uit te zetten, wordt diens kleinere broertje, de muskusrat, "landdekkend" bestreden met vallen en klemmen, omdat hij een gevaar zou betekenen voor dijken en oevers. Ook wordt de muskusrat vanwege het stukje "rat" in zijn naam door veel mensen geassociëerd met de gewone rat. Toch is de muskusrat, net als de bever een vegetarier, die alleen planten eet. Hij komt van oorsprong niet in Nederland voor, maar is ooit vanwege zijn bont en zijn vlees (in België heet hij ook wel "waterkonijn") geïmporteerd uit Noord Amerika.
De muskusrat graaft zijn hol in de oeverrand van waterlopen. De ingang bevindt die zich onder de waterspiegel. Door dit graafwerk, vormt hij in de ogen van de Waterschappen een bedreiging voor onze waterlopen en dijken. Ook zijn voortplantingssnelheid (3-4 worpen van 6-8 jongen per jaar) wordt als een gevaar gezien. Vandaar dat er speciale rattenvangers zijn aangesteld, die door heel Nederland de muskusrat bestrijden.
Hier doet zich dus het merkwaardige fenomeen voor dat de bever als welkome gast wordt binnengehaald omdat hij aan planten en bomen knaagt, kanaaltjes graaft en modder verplaatst, waardoor hij bijdraagt aan de gevariëerdheid van het landschap. Tegelijkertijd wordt de muskusrat vanwege datzelfde gedrag fanatiek bestreden. Jaarlijks wordt er meer dan dertig miljoen euro belastinggeld gebruikt voor het bestrijden van deze eigenlijk zo sympathieke dieren, terwijl de besparing aan schade die dat oplevert, niet groter is dan vijf miljoen euro. Bovendien is er, volgens onderzoekers, nog nooit werkelijk een dijk bezweken door muskusratten en is ook nooit bewezen dat de tot nu toe gevoerde intensieve bestrijding een een dergelijke doorbraak zou hebben voorkomen. Op 2 maart hebben de Dierenbescherming, de Faunabescherming en Bont voor Dieren een nota opgesteld, die ze onlangs aanboden aan waterschappen en provincies. Daarin stellen ze dat de bestrijding van de muskusrat momenteel op financieel ondoordachte en ethisch onverantwoorde wijze plaatsvindt.
08-03-2011 UITGEZETTE BEVER AL NA ENKELE UREN DOODGEREDEN.
Oorzaak: het ontbreken van een ecologische verbinding tussen Glimmen en Haren
zie filmpje RTVnoord
Het Groninger Landschap heeft zaterdag een bever uitgezet in de Drentsche Aa, als toekomstige partner voor de bever die zich vanuit het Zuidlaardermeer via de Hondsrug in de Drentsche Aa heeft gevestigd en daar al sinds vorige winter verblijft. De nieuwe bever was afkomstig uit België. Helaas is het dier al enkele uren later doodgereden op de A28. Dit ongeval bewijst hoe belangrijk het is om goede verbindingszones te maken tussen natuurgebieden om de kans op ongelukken zo klein mogelijk te maken.

Hoe een bever zoekend ronddwaalt, wanneer hij op een snelweg is beland, laat het filmpje hiernaast goed zien. Net als op de A28 vindt het dier ook op deze weg in Canada geen doorgang in de gewenste richting.
Dodenmuur: Tussen Glimmen en Haren is sinds enige tijd, in plaats van een vangrail, een betonnen schot geplaatst dat het verkeer uit tegengestelde rijrichtingen van elkaar moet scheiden. Voor dieren die zo'n weg proberen over te steken, werkt een dergelijke afsluiting als en "dodenmuur". Had zo'n dier tot voor kort nog een kleine kans om de A28 levend over te komen ('s nachts in de stille uurtjes was dat nog wel mogelijk), nu stuit het op die muur; gaat vervolgens in de lengterichting de A28 aflopen op zoek naar een doorgang en wordt dan alsnog geschept.
Informatie van de kant van Rijkswaterstaat bracht aan het licht, dat de muur is geplaatst om ruimte te winnen voor het verkeer. Een betonnen schot neemt een halve meter minder ruimte in beslag dan een vangrail en die ruimte kan gebruikt worden om de rijstroken te verbreden en daarmee de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Voor overstekende dieren betekent dit schot echter onvermijdelijk de dood.
Mogelijke oplossingen: De beste oplossing is natuurlijk om de muur weg te halen. Een andere mogelijkheid zou zijn om er onderbrekingen in aan te brengen, waarlangs vastgelopen dieren eventueel kunnen ontsnappen. Om de veiligheid voor bevers of andere waterdieren te vergroten is het beter om de weg in te rasteren over minimaal 80 meter aan weerszijden van plaatsen waar er watergangen onder de weg door gaan. Maar dan nog blijft het riskant. Ook de otter is hard bezig deze kant op te komen. Een otter heeft, veel meer dan een bever, de neiging om wegen te passeren door er overheen te gaan in plaats van er onder door te zwemmen. Willen dieren en mensen in eenzelfde gebied veilig samenleven, dan zou de snelweg over de hele linie afgeschermd moeten zijn voor dieren, terwijl goede onderdoorgangen hen een alternatieve route bieden. Kortom het is tijd voor een goede ecologische verbindingszone tussen Glimmen, Paterswolde en Haren.
08-03-2011 Harener Weekblad: er zullen nieuwe bevers worden uitgezet in de Drentsche Aa  
Het Groninger Landschap gaat nieuwe bevers uitzetten, nadat er afgelopen zaterdag één werd doodgereden op de A28. Misschien is het verstandig om bij een volgende poging zo'n bever voorlopig op grotere afstand van de snelweg los te laten, verderop in de bovenloop van de Drentsche Aa. Het lijkt er op dat het dier nu vlakbij de oprit in Glimmen uit zijn hok gezet, zonder verdere beschutting en met de geluiden van de snelweg op de achtergrond. (zie het filmpje van RTV-noord hieronder) bever
16-03-2011 "In memoriam bever", brief Willem Bok aan IVN, POP-groen en Natuurplatform Lees de brief
Het verongelukken van pas uitgezette de bever op de A28, was voor Willem Bok, van het Natuurplatform aanleiding om per brief de vrijwilligers van verschillende natuurorganisaties op te roepen, gezamenlijk actie te ondernemen om dit soort ongelukken in de toekomst te voorkomen.
21-04-2011 Bever gezien in Ezinge (Bericht op RTV-noord) zie het bericht op RTV noord
Het Groninger Landschap gaat de komende tijd onderzoeken waar de bever langs is gegaan die onlangs in Ezinge is gezien. De bever komt vermoedelijk uit het Zuidlaardermeergebied. Waarschijnlijk is het dier via de stad in het Reitdiepgebied terecht gekomen en vandaar naar Ezinge gezwommen. Helemaal zeker is dat niet. Het is bekend dat bevers zwerven en het Groninger Landschap had gehoopt dat de diertjes zich door onze provincie zouden verspreiden, zodra er een gezonde populatie was bij het Zuidlaardermeer. Dat de bever nu al rondtrekt, noemt het Groninger Landschap 'verrassend'.
bever
mogelijke route van de bever naar Ezinge
07-05-2011 In Friesland gevangen bever uitgezet in een zijtak van de Drentsche Aa (bericht op RTV-Drenthe)
Een berichtje op RTV-Drenthe vermeldde, dat er begin mei een bever werd gevangen in de haven van het Friese Langweer. Het dier had wat schaafplekken op zijn staart, mogelijk was hij geraakt door een boot.
De bever werd tijdelijk ondergebracht in de vogelopvang in Ureterp, waar hij op krachten kon komen. Waarschijnlijk is deze bever afkomstig uit Drenthe of Groningen, want in Friesland komen geen bevers voor. Het dier, een mannetjesbever van twee jaar oud, is nu uitgezet in een zijtak van de Drentsche Aa.
bever
17-07-2011 Bever bezoekt Friescheveen Zie de melding op "Natuurbericht"
Natuurmonumenten ontdekte vorige week vraatsporen van een bever in het Friescheveen bij Paterswolde. Een flinke tak van een omgewaaide wilg draagt de sporen van zijn tanden. In de omgeving zijn meer, vooral kleine, takjes afgeknaagd en opgegeten.

Waarschijnlijk is dit nog steeds dezelfde bever, die vanuit het Hunzedal (Zuidlaardermeer) is overgestoken naar het Drentsch Aa dal en gesignaleerd werd in achtereenvolgens Noordlaren (dec. 2008) Het Hoornse diep (jan-febr. 2010), de Drentsche Aa bij Midlaren (juni-sept. 2010) en nu dus weer in het Friese veen. Het dier beweegt zich kennelijk heen en weer tussen boven- en benedenloop van de Drentsche Aa en de watertjes en meertjes daar omheen.
28-10-2011 Bever doodgereden bij de brug bij Yde De Punt  
Na een tip over een doodgereden bever vlakbij de brug over het Noord-Willemskanaal bij De Punt, heeft een medewerker van het Groninger Landschap ter plekke een onderzoek ingesteld. Het lichaam van het dier zelf was al verwijderd, maar op de weg waren nog wel sporen van een aanrijding te zien. Na de vondst van een tand was duidelijk dat het hier inderdaad een bever betrof (zie foto). Aan de brug worden op dit moment onderhoudswerkzaamheden verricht en onder de brug liggen pontons in het water, die de doorgang versperren. Mogelijk is de bever daarom op de kant geklommen en de weg overgestoken. bevertand
Het lijkt erop, dat hiermee de enige bever die in het Drentsche Aa gebied rondzwierf aan zijn eind is gekomen. De benedenloop van de Drentsche Aa is vrij smal en wordt op veel plaatsen doorsneden door drukke wegen, waaronder de A28 en de weg Groningen-Assen, die onvoldoende zijn afgeschermd van de aangrenzende natuurgebieden. Ook de doorgangen via het water, onder bruggen door, zijn vaak niet ruim genoeg, zodat dieren in de verleiding komen het water te verlaten en over land hun weg te vervolgen, met alle risico's van dien. Ook het Noord-Willemskanaal is in zuidelijke richting voor een bever feitelijk een doodlopende weg. Er zijn geen plekken waar het dier makkelijk aan land kan gaan en het water heeft in de richting Assen geen verbinding meer met andere, kleinere wateren, waar struiken en bomen groeien die een bever tot voedsel dienen. kaart
Overzichtskaartje van de omzwervingen van deze bever.
Nagekomen bericht: Uiteindelijk zijn de resten van de bever toch nog in bezit gekomen van Alwin Hut van het Groninger Landschap. Tot zijn verbazing vond hij met de chipreader zelfs nog de ingebrachte chip. In het dossier van uitgezette dieren was terug te vinden dat het een bever betrof, die in maart 2009 was losgelaten aan de oostzijde van het Zuidlaardermeer. Daaruit blijkt dat het dus inderdaad de "op drift geraakte bever" betreft, waar op 5 mei 2009 al melding van werd gemaakt en die later uitgebreid gefilmd en gefotografeerd werd in het Hoornse Diep als "Barend de bever". Zie 09-06-2010
Een inspectietocht langs de Drentsche Aa bij Midlaren leverde nog de laatste, reeds lang geleden gemaakte sporen van "Barend de bever" op: twee omgeknaagde boompjes langs de beek, de knaagsporen in het hout reeds donker verkleurd door weer en wind. spoor
01-11-2011 Toch nog één bever over in de Drentsche Aa? zie het inmiddels toegevoegde bericht
Enig speurwerk op RTV-Drenthe leverde nog een berichtje op over een mannetjesbever die op drift was geraakt. Het dier was gevangen in de haven van Langweer en is begin mei 2011 uitgezet in een zijtak van de Drentsche Aa. Het blijft dus onzeker welke bever bij De Punt is doodgereden. Het berichtje over de uit Friesland afkomstige bever is inmiddels toegevoegd aan het chronologisch overzicht van "bever-nieuwtjes" hieronder. Bertil Zoer van het Drents Landschap berichtte ons dat er binnenkort nog twee jong volwassen bevers zullen worden uitgezet in de Drentsche Aa.
begin november 2011 Film van RTV-Drenthe over de herintroductie van de bever in Drenthe (2008 en 2009)
Eind oktober plaatste het Drents Landschap een film op YouTube waarin het hele introductieproces van de bever in Drenthe wordt getoond, zoals dat in 2008 en 2009 plaatsvond. Er zijn opnamen van het vangen van de dieren in het Elbegebied, een cursus voor muskusrattenvangers om hen te leren hoe je beversporen herkent en van het loslaten van de dieren bij het Zuidlaardermeer. De film geeft een goede indruk van wat er allemaal bij zo'n project komt kijken. bever
12-12-2011 Maatregelen voor veiliger oversteek bevers (bericht van het Groninger Landschap)
Kropswolde: Bij de brug tussen de natuurgebieden Leinewijk en Wolfsbarge in Kropswolde is vorige week een raster geplaatst, dat moet voorkomen dat bevers vanuit het vaartje de weg op kunnen kruipen. Deze voorziening is met voorrang aangebracht, omdat er in de buurt van het vaartje een hele familie bever huist.
bever
Verkeersslachtoffers: Behalve bovengenoemde brug in Kropswolde zijn er in het grensgebied tussen Groningen en Drenthe nog meer knelpunten, die op korte termijn een oplossing behoeven. In de afgelopen anderhalf jaar zijn in Groningen en Drenthe vier bevers gedood door het verkeer. Het zijn voornamelijk jonge dieren met weinig ervaring, op zoek naar een eigen territorium, die de meeste risico's lopen. Deze zijn eerder geneigd het water te verlaten en ook eens even boven op het talud te kijken.
Nu de bevers die in het Hunzedal zijn uitgezet, ook naar het Drentsche Aa gebied zijn overgestoken en er bovendien sterke aanwijzingen zijn, dat er in de Drentsche Aa ook een otter huist, voelt het Groninger Landschap zich verplicht om deze zoogdieren een veilige doorgang te geven. bever
Knelpunten in de leefomgeving van bever en otter in de kop van Drenthe, op de grens met Groningen:
Twee belangrijke schakels tussen de natuurgebieden ten oosten en westen van de A28, zijn de waterlopen onder de snelweg door ter hoogte van Glimmen en de Witte Molen. Het zijn de enige twee mogelijkheden voor bevers en otters om de A28 te passeren.
De onderdoorgangen zijn daar echter niet voor gemaakt. In één van de doorgangen zit een kantelstuw waarvan gebleken is dat die een obstakel vormt voor bevers. Omdat het talud en de oevers bij beide onderdoorgangen voor het dier wel goed toegankelijk zijn, worden de dieren hier gemakkelijk verleid om aan land gaan en kunnen zo onbedoeld op de snelweg terecht komen. Elke kans op oversteken is echter bij voorbaat uitgesloten vanwege de betonnen vangrail van 1.30m hoog in het midden van de snelweg. Vorig jaar werd daardoor al een bever op de A28 doodgereden. Er is nergens een structuur aanwezig, die naar een goede route onder de snelweg door leidt. Een prachtig plan van de Provincie Groningen om van deze twee waterpassages vanaf Glimmen naar de polder Lappenvoort en de polder het Oostland, een robuuste verbindingszone te maken, heeft het niet gehaald.
Toch zijn robuuste verbindingszones van cruciaal belang voor de bevers. Vooral omdat deze populatie bevers, de enige in Noord Nederland, nog erg kwetsbaar is. In overleg met het Waterschap en Rijkswaterstaat gaat het Groninger Landschap nu een aantal praktische aanpassingen doen om dit probleem enigszins te verminderen. Voorlopig wordt gedacht aan het plaatsen van 1500 meter begeleidend raster en 85 meter looprichel bevestigd in de duikers. Daarnaast wil de stichting met de provincie praten over het nemen van maatregelen als er gewerkt wordt aan bruggen bij natuurgebieden, om zo te voorkomen dat rondtrekkende bevers en otters per ongeluk op de weg terecht komen, zoals de bever die onlangs bij De Punt werd doodgereden, toen men daar bezig was met werkzaamheden aan de brug d.m.v. pontons.
Het Groninger Landschap ziet in het aanbrengen van rasters slechts als een tijdelijke oplossing.
Het beste is om een permanente natuurvriendelijke onderdoorgang te maken.

26-05-2012 "Bever is niet uitgezet om van het wegdek te schrapen" Artikel Dagblad vh Noorden
Dieren als bever en otter in het Drentsche Aa gebied ontmoeten in hun zoektocht naar een eigen territorium en andere soortgenoten de barrière van de A28 en proberen die over te steken. Halverwege het asfalt stuiten ze vervolgens op de massieve betonnen wand, die beide rijrichtingen over een lengte van kilometers scheidt. "The highway to hell" noemt Alwin Hut van de Stichting Groninger Landschap de weg.
Sinds 2008 zijn er in totaal 22 bevers uitgezet. De jongen gaan na twee jaar aan het zwerven, op zoek naar een eigen territorium en ontmoeten daarbij de A28 op hun pad, met rampzalige gevolgen. De natuurgebieden aan de andere kant, het Paterswoldse meer en de Onlanden, zijn onbereikbaar.
Bij de meest kritische overgangen langs de A28 worden deze zomer nu gaasrasters geplaatst om te voorkomen dat de bever de snelweg op kan. Maar veel meer wegen vormen een gevaar. Volgens de beheerders - Groninger Landschap, Drents Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer - is er veel meer nodig. Zij pleiten al jaren voor grote faunatunnels die niet alleen bevers, maar ook otters, marterachtigen en vele andere dieren een veilige doorgang verlenen tussen natuurgebieden.
02-04-2014 Filmpje van bevers met jong in het Zuidlaardermeer bekijk het fimpje
Filmpje van een beverfamilie in het Zuidlaardermeer van Het Groninger Landschap
16-05-2014 Betonnen muur A28 eist zoveelste onnodige slachtoffer artikel op site Groninger Landschap
Afgelopen dinsdag werd één van de zeldzame otters die de Provincie Groningen rijk is, doodgereden op de A28 tussen Haren en Groningen. Een paar jaar geleden werd op deze snelweg ook al een bever doodgereden en vrijwel dagelijks worden meer algemene zoogdieren als ree, das, steenmarter en bunzing doodgereden.
Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten pleiten al jaren voor het oplossen van deze barrière. Vooral toen Rijkswaterstaat besloot een betonnen muur in de middenberm te zetten, werd het voor dieren vrijwel onmogelijk om hier over te steken. Een paar jaar terug is er met beperkte middelen op de grootste knelpunten een raster gezet, maar om echt effectief te zijn, zou dit moeten over de gehele lengte van het tracé waar de betonnen muur in de middenberm staat.
De organisaties vinden het onbegrijpelijk dat er tussen de natuurgebieden met internationale allure als het Zuidlaardermeer, Drentse Aa-dal en De Onlanden nog steeds geen fatsoenlijke oversteekmogelijkheid is gerealiseerd. De natuurorganisaties doen dan ook met klem een beroep op Rijkswaterstaat en de Provincie Groningen om op te houden met praten, maar tot realisatie over te gaan.
03-02-2015 Twee video-flmpjes van het Groninger Landschap bever bever
Een bever in het Zuidlaardermeergebied is begonnen met het vellen van een eik met een omvang van ongeveer 40 cm. Zet vooral geluid aan want het knagen is heel duidelijk te horen.
           
           
           
           
          naar top van pagina
home ruimtelijke ordening roggelelie  
actueel natuurbeheer bever  
data natuur en recreatie das  
thema's projecten Nat.plf    
contact informatiepagina's  
links dia-presentaties    
archief KAARTEN    
nieuwsbrief