homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
GEMEENTE ASSEN
Op deze pagina een overzicht van de plannen waarin het Natuurplatform zich de afgelopen periode heeft verdiept
06-01-2010 Eigen brief van het Natuurplatform als reactie op de Structuurvisie zie de brief
Mede namens Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Heemschut Drenthe en Natuurplatform Regio Drentsche Aa heeft Milieufederatie Drenthe een reactie gegeven op de Structuurvisie Drenthe. Naast de ondersteuning van het commentaar van Milieufederatie Drenthe heeft het Natuurplatform nog een eigen brief gestuurd, met daarin de vraag, niet alleen aandacht te besteden aan de natuur als recreatiedoel, een plek voor de stedeling om "uit te waaien", maar daarnaast ook te zorgen voor het behoud en de versterking van bestaande natuurwaarden in het gebied rond Assen.
23-11-2009 Structuurvisie Assen vrij voor inspraak Site Gemeente Assen - structuurvisie
De gemeenteraad van Assen heeft de nieuwe structuurvisie vrijgegeven voor inspraak. Deze visie heeft als titel 'Hoofdstad Assen - Integrale structuurvisie Assen 2030'. De structuurvisie zet de lijnen uit voor de toekomst en laat zien hoe Assen er in 2030 uit kan zien. Het stuk geeft ambities weer op vier richtinggevende thema's, namelijk sociaal, duurzaam, aantrekkelijk en Assens. De officiële inspraaktermijn loopt van 26 november tot en met 6 januari. De structuurvisie is de agenda voor de toekomst en wordt verder uitgewerkt in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen.
      naar top van pagina
home ruimtelijke ordening Tynaarlo  
actueel natuurbeheer Assen  
data natuur en recreatie Drenthe  
thema's informatiepagina's gastransportleiding  
contact projecten Nat.plf Transferium  
links dia-presentaties N34  
archief KAARTEN doorfietsroute  
nieuwsbrief