homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
15 september 2008 INSPREKEN OP DE VERGADERING VAN HET
NATIONAAL BEEK- EN ESDORPEN LANDSCHAP DRENTSCHE AA (NBEL) in Schoonloo

Zes bewoners uit Midlaren en Noordlaren bezochten gezamenlijk de vergadering van NBEL in Schoonloo. Daarbij maakten Philippe Boucher en Willem Bok gebruik van de mogelijkheid om, vóór de vergadering, kort het woord te voeren.

GEVOELENS VAN ONBEHAGEN
Philippe Boucher vertolkte de gevoelens van een groot aantal Midlaarders en Noordlaarders met betrekking tot het pas aangelegde fietspad. Zowel de grootschaligheid van de fietsverbinding als de gekozen plek geven aanleiding tot groot onbehagen bij veel bewoners. Bovendien lijkt bezwaar aantekenen nutteloos, omdat geen van hen als belanghebbende zal worden beschouwd, door het simpele feit dat ze te ver van de plek vandaan wonen. Dat betekent in feite dat je als bewoner geen enkele kans hebt om enige invloed uit te oefenen.
Verder bekritiseerde hij de denkwijze van NBEL, zoals die in haar visie en beleidsplannen tot uitdrukking komt. Over het beekdal van de Aa wordt gesproken in termen van een product dat onderbenut is. Door het dal te ontsluiten kan men de recreant de natuur meer laten beleven en meer draagvlak kweken bij de bevolking voor het natuurbehoud. Uitgangspunt daarbij is het denkbeeld, dat het fietsnetwerk gehinderd wordt door de loop van de Drentsche Aa. Een doorsteek zou deze versnippering moeten opheffen.

GEDICHT DENKWIJZE VAN HET NBEL
Deze manier van denken is als het ware de omgekeerde wereld: in plaats van te spreken over de versnippering van de Drentsche Aa zelf, die doorsneden wordt door twee snelwegen, een kanaal en een spoorlijn, offert men nu het laatste stukje aaneengesloten stroomdal op aan de recreatie, die opeens een hogere prioriteit krijgt dan de bescherming van een kwetsbaar natuurgebied. Grote fout is ook, dat bij dit plan nauwelijks of niet is nagedacht over de gevolgen van het gebruik van het pad voor de natuur en de rust in de omgeving.

VRAGEN AAN DE GEMEENTE
Daarom wordt de gemeente gevraagd, nu het fietspad er eenmaal ligt, maatregelen te nemen tegen oneigenlijk gebruik van dit pad en verder om de Westertse weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer.

MOUNTAINBIKERS
Bij de protestwandeling afgelopen zondag scheurden een aantal mountainbikers langs de
wandelaars heen over de staalplaten langs het betonpad, zonder op of om te kijken.
Dit inspireerde Marianne van Albada tot een GEDICHT, dat ter afsluiting door Philippe Boucher werd voorgelezen.

TESTAMENT
Hierna nam Willem Bok het woord. Hij vertelde dat hij ooit een testament heeft laten opmaken, waarin hij de grond die hij bezit en zijn huisje aan het meertje bij de Aa, vermaakt heeft aan Staatsbosbeheer. Dit alles in de overtuiging dat daarmee de schoonheid en het behoud van dat gebied in goede handen zouden zijn. Nu hij echter heeft gezien hoe het terrein waarover het fietspad is aangelegd (en dat eigendom is van Staatsbosbeheer) zo is verpest, vertrouwt hij zijn huidige eigendom niet meer aan hen toe. Daarop verscheurde hij ter plekke het betreffende testament, als een duidelijk signaal aan Staatsbosbeheer en de overige leden van NBEL dat hij geen vertrouwen meer in hen heeft.

VERSLAG VAN DEZE VERGADERING
Op de website van Dorpsbelangen Schipborg, waarvan ook vertegenwoordigers op deze vergadering van NBEL aanwezig waren, is een VERSLAG VAN DEZE VERGADERING te vinden.

     
home voorgesch. 2015 aanzet Natuurplatform  
actueel 2008 2016 aanleg fietspad  
data 2009 2017 paradise lost  
thema's 2010 2018 protestwandeling  
contact 2011 2019 inspreken NBEL 15 sept.  
links 2012 2020 brief NBEL en Gemeente  
archief 2013 2021 / 2022 stand van zaken oktober  
nieuwsbrief 2014   handhavingsverzoek LNV