homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
Gebeurtenissen uit het jaar 2009
   
         
Voor een overzicht van de actualiteiten van 2008 , -----------------------> ga naar 2008
10 januari 2009 BUGXTER-RIDING in het Nationaal Beek-en esdorpen-landschap Drentsche Aa. EEN NIEUWE RAGE ?
Toevallig stuitten we op de folder van een nieuw bedrijf, BUGXTER-RIDE EXPERIENCE,
gevestigd in Annen, dat reclame maakt met o.a. de volgende teksten:

film

Klik op het plaatje om
de film te bekijken
Bugxter-Ride Experience biedt u tochten aan in mooie en betrouwbare buggy's
door het Nationaal Beek-en esdorpen-landschap de Drentsche Aa
De buggy, een stoere offroad met een topsnelheid van bijna
75 km per uur.
Zou dit zijn wat het NBEL bedoelt met: Het landschap spannender maken?
Bij ons veroorzaakte deze folder enige verontrusting. Wat is eigenlijk een bugxter en hoe wordt die gebruikt? We speurden op internet en maakten een compilatie van filmbeelden, die een goede indruk geeft van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het bugxter-rijden in de vrije natuur. Zie het filmpje hiernaast.
24 januari 2009 NIEUWS-ITEM van RTV-Drenthe over de BUGXTER
Kennelijk is het onderstaande bugxter-filmpje op deze site veelvuldig doorgestuurd door geschokte kijkers. Het resultaat was, dat we een aantal dagen geleden werden benaderd door RTV-Drenthe voor een interview over dit onderwerp. Opnieuw stond Philippe Boucher in de ijskoude gierende wind een interview af te geven. De cameraman gaf hem een papieren zakdoekje om zijn tranen af te drogen. "Anders denken ze dat u huilt".
Het zijn de kleine details, bij de media, die er toe doen! Ook Morijn Bourgonje, van Bugxter-ride Experience kwam aan het woord. Zelf heeft Morijn Bourgonje, naar aanleiding van dit interview, ook nog contact met ons gezocht. We hadden een open gesprek, waaruit bleek dat hij zich voornamelijk richtte op "evenementen op locatie", bedrijfsuitjes, feesten e.d. Dat betekent dat hij zijn wagentjes vaak op een trailer laadt, om er op een speciaal evenemententerrein gebruik van te maken. Om de buggies niet een deel van de tijd werkeloos in zijn loods in Annen te laten staan, maakte hij ook reclame hier in de omgeving. Hij kon ons overigens geruststellen, wat betreft de bugxters in Annen: hij heeft ze verkocht en ze gaan volgende maand weg. Morijn gaat zich in de toekomst vooral concentreren op het organiseren van andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld kruisboogschieten op speciale locaties.

Voorlopig is het gevaar van bugxter-crossen in deze omgeving dus geweken. Toch is dit een trend die in de gaten gehouden moet worden. En we zijn dus wel van plan dit punt op de volgende vergadering van het NBEL in te brengen en te vragen wat hun standpunt is tegenover deze vorm van recreatie. Want... er zijn meer bedrijven in Drenthe die de bugxter ontdekt hebben. Zie bijvoorbeeld de site van TARIBUSH EVENTS in Pesse... <empty>klik hier voor de site

1 februari 2009 Bijeenkomst met als doel het vinden van een meer definitieve vorm voor onze actiegroep
Als uitvloeisel van onze brief van 17 december 2008 naar Natuurmonumenten, vond er eind januari een gesprek plaats met de heer Dommerholt van Natuurmonumenten. Daarin kwam als idee naar voren dat het wenselijk zou zijn, binnen het Drentsche Aa gebied een bredere groep te vormen van mensen, die bereid zijn hun nek uit te steken voor het behoud van Natuur en Landschap. Ook van de kant van Natuurmonumenten werd beaamd, dat in het NBEL de belangen van de natuur op dit moment dreigen onder te sneeuwen.
11 februari 2009 Inspreken op de vergadering van het NBEL : evaluatie en monitoring, inspraak en bugxter
Al enige tijd geleden zijn we gaan nadenken over mogelijkheden tot evaluatie van de gevolgen van het fietspad. Er is contact geweest met Staatsbosbeheer, maar die verwezen ons door naar het NBEL.
Op 11 februari hebben Willem Bok en Philippe Boucher daarom opnieuw enkele punten naar voren gebracht in de vergadering van het Overlegorgaan Nationaal Beek-en Esdorpen Landschap.

zie: aanzet tot evaluatie

en: inspreken NBEL 11 feb

14 februari 2009 PADDESTOEL naar top van pagina
Bij een wandeling langs de Westertseweg, blijkt eindelijk het enorme reclamebord bij de ingang van het nieuwe fietspad te zijn verwijderd. Op die plek is nu een paddestoel verrezen. Met een pijl richting Drentsche Aa staat aangegeven dat de afstand naar Tynaarlo 4,5 en die naar Eelde 9,4 km bedraagt. Ook Zuid- en Midlaren staan aangegeven. Zouden de plaatsen buiten de gemeente Tynaarlo zijn opgehouden te bestaan? Tot nu toe was het altijd zo, dat je bij het volgen van de Westertseweg de bestemmingen Noordlaren, Glimmen, Onnen en Haren kon bereiken. paddestoel
19 februari 2009 Nationaal Landschap Drentsche Aa op TV
NCRVVoor degenen die deze uitzending gemist hebben:
hier de link naar een TV-programma over het
Nationaal Landschap Drentsche Aa, in de NCRV-serie:
NATIONALE LANDSCHAPPEN
20 februari 2009 RTV-Drenthe over het Natuurplatform Drentsche Aa

Zonder dat we ze daarover hadden ingelicht, waren journalisten van RTV-Drenthe de oprichting van het Natuurplatform Drentsche Aa al weer op het spoor gekomen. Ze maakten een TV-interview
(deze keer met Albert Heringa) Zie de links hiernaast.
En Philippe Boucher gaf een radio-interview.                                        Klik hier voor het radio-interview

rtv
14 maart 2009 Nieuwsbrief naar "vrienden" van het Natuurplatform Drentsche Aa
Inmiddels zijn er door het Natuurplatform contacten gelegd met een heel aantal instanties om onze ideeën uiteen te zetten en is er onderzoek gedaan naar de meeste geschikte rechtsvorm voor het Natuurplatform. Op 7 april a.s. willen we een vergadering houden met de mensen die geïnteresseerd zijn in ons initiatief om een definitieve stap tot oprichting te zetten. Onze Nieuwsbrief van maart geeft hierover uitgebreide informatie.
18 maart 2009 Discussieavond inrichting en beheer Ballooërveld
Woensdagavond 18 maart presenteerde het Landschapsarchitectenbureau Strootman namens Staatsbosbeheer een door hen ontwikkelde toekomstvisie voor het Ballooërveld. Historisch geograaf Theo Spek gaf uitleg over de cultuurhistorische elementen in het gebied. Bewoners, gebruikers en deskundigen kunnen tijdens het proces meedenken. Er staan twee bewonersavonden gepland en via de binnenkort vernieuwde website van het Nationaal Park kunnen mensen straks ook wensen en ideeën inleveren. Philippe Boucher en Erik Bergsma bezochten deze eerste avond. Een verslag van deze bijeenkomst en onze ideeën daarover zijn te vinden via de link hiernaast.

interview met Bert Witvoet

informatie Staatsbosbeheer

19 maart 2009 Lancering nieuwe website: Wildernis
Het Drents Particulier Grondbezit, Stichting Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer lanceren vandaag een nieuwe website, wildernis.nu, met als doel aandacht te vragen voor de eigenlijke waarde van de natuur. Heeft de natuur 'recht' op een eigen bestaan zonder ingrijpen van de mens? Het is een van de belangrijkste vragen waarop de initiatiefnemers antwoord hopen te vinden. Hiervoor nodigen ze bezoekers van de website uit om mee te doen aan het discussieforum over dit thema.
22 maart 2009 Toegangspoort Noord; waarom hardhouten vlonders?
Op 17 november 2008 werd de Toegangspoort Noord geopend, tegelijk met het fietspad Okkenveen. Volgens de informatie van het Nationaal Park, heeft deze Toegangspoort als thema "De Landbouw"... Wij vragen ons wel af, wat de hardhouten vlonders die als volkomen nutteloze versiering zijn aangebracht, met dit thema te maken hebben. Zelfs zogenaamd verantwoord gewonnen FSC-hout is niet zo milieuvriendelijk als het lijkt. Voor de winning ervan moeten in het tropisch oerwoud wegen worden aangelegd en na afloop ligt het betreffende gebied open voor gebruik door stropers en clandestiene kappers. Zou het niet beter zijn om dergelijke overbodige fratsen achterwege te laten bij de inrichting van het Nationaal Park Drentsche Aa?
28 maart 2009 Themadag vogels en recreatie; georganiseerd door de Nederlandse Ornithologische Unie
Op 28 maart 2009 werd er in het zalencentrum Vredenburg in Utrecht een studiedag gehouden over vogels en recreatie. Nederland is een dichtbevolkt land. Door een toename van vrije tijd en budget is de recreatiedruk de afgelopen decennia explosief toegenomen. Het huidige Nederlandse beleid is erop gericht natuurgebieden zoveel mogelijk open te stellen voor recreatieve doeleinden. Het recreatief medegebruik van natuurgebieden kan echter verstorende effecten hebben op de vogels die er voorkomen. Vogels onderbreken hierdoor gedurende kortere of langere tijd hun natuurlijke gedrag, of worden verdreven uit hun foerageer- of broedgebieden. Dit kan uiteindelijk resulteren in verlaagd reproductief succes en lagere overlevingskansen op individueel en populatieniveau.
10 april 2009 Informatiebord geplaatst op de dijk bij de Drentsche Aa
We zijn al enige tijd bezig om via contacten met de Gemeente Tynaarlo, Staatsbosbeheer en het Waterschap, gedaan te krijgen dat de dijkjes langs de Drentsche Aa worden afgesloten voor publiek. Door de aanleg van het fietspad Okkenveen, liggen die dijkjes nu helemaal open en nodigen a.h.w. uit om er over te wandelen. Deze hele strook langs de Drentsche Aa is echter aangewezen als Natura 2000 gebied en is dus in feite beschermd natuurgebied, waar veel vogelsoorten broeden die gevoelig zijn voor verstoring door mensen en honden. Ook de reeën uit het Noordlaarderbos zoeken er op drukke dagen hun toevlucht. Ambtelijke molens malen echter langzaam. Vandaar dat we met het oog op het mooie weer tijdens de Paasdagen, zelf een informatiebord geplaatst hebben.
22 april 2009 14 locaties in Drenthe bestemd tot "nieuwe wildernis"  
Het Drents Particulier Grondbezit, Stichting Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer hebben op woensdag 22 april de ‘nieuwe wildernis’ gepresenteerd. In aanwezigheid van mevrouw Irene van Lippe-Biesterfeld tekenden de drie organisaties een verklaring waarin zij stellen: “Natuurgebieden bieden een thuis voor ontelbare planten en dieren. En lang voordat wij onze mensenwereld vormgaven, was er al natuur; ontwikkelden zich systemen van planten en dieren in wisselwerking met hun omgeving. Zij verdienen ons respect en hebben een zelfstandig recht op bestaan.”
27 april 2009 Laagvliegende ballon  
Vogels zijn erg gevoelig voor verstoring vanuit de lucht.
(Zie het verslag van de themadag vogels op 28 maart.)
Van een van de leden van de Vogeltelgroep kregen we het volgende bericht binnen:
Gisteravond heb ik een nieuw fenomeen waargenomen. Laagvliegen met een hete luchtballon over het gebied van de Drentsche Aa. De ballon vloog laag over het gebied en hoewel ik pogingen heb gedaan om de wettelijke bepalingen te achterhalen over minimumhoogte enz. heb ik dat nog niet kunnen vinden. Registratienummer van de ballon is doorgegeven.
10-16 mei 2009 Studiereis naar het New Forest in Engeland  
Begin mei ging Marianne van Albada mee met een studiereis naar het Nationaal Park New Forest in Engeland. De reis stond onder de deskundige leiding van Hans van der Lans van Ecoplan Natuurontwikkeling uit Rhee en gaf een interessante inkijk in het beheer van het New Forest, dat al sinds de Middeleeuwen op dezelfde manier gebeurt, via begrazing door ponies, runderen en varkens, zoals dat in Drenthe ook in de Middeleeuwen het geval was. Het begraasde deel omvat ongeveer 27.000 ha en is een open, parkachtige landschap met bomen in allerlei levensfasen, waaronder ook uitgestrekte, heel oude bossen, heide, vochtige hellingen met hellingveen en natuurlijk meanderende riviertjes en beken, waar omgevallen bomen niet uit de rivierloop worden verwijderd. Zo moet ook Drenthe er vroeger hebben uitgezien.
Klik hier voor het verslag
27 mei 2009 Tweede discussie-avond over het Ballooërveld  
In Café "De Aanleg" in Deurze werd door Staatsbosbeheer voor de tweede maal een discussie-avond gehouden over de herinrichting van het Ballooërveld. Klik op het logo in de rechterkolom voor een verslag van deze avond.
29 mei 2009 Dijkjes langs de Drentsche Aa nog tijdens het broedseizoen gemaaid
Terwijl de boeren in het Drentsche Aa-gebied subsidie krijgen om met maaien te wachten tot na het broedseizoen, worden de dijkjes langs de Aa al eind mei gemaaid. Een inkonsekwent beleid, lijkt ons. Deze gang van zaken pleit er duidelijk voor dat er ten aanzien van het gebied een eenduidige visie over natuurbeheer moet komen, waar alle betrokken partijen gezamenlijk aan meewerken. Zie voor foto's de presentatie hiernaast.
19 juni 2009 Maaien voor de ARBO-wet  
In een gesprek met een vertegenwoordiger van het Waterschap Hunze en Aa's bleek, dat de dijkjes langs de Drentsche Aa gemaaid moeten worden wanneer het gras een kritieke hoogte heeft bereikt (broedseizoen of geen broedseizoen). De ARBO-wet schrijft namelijk voor dat medewerkers van het Waterschap geen werk mogen verrichten op de dijkjes, wanneer de begroeiing te hoog is. Zo legt de Natuur het loodje in een wildgroei van regels... Inmiddels staat het gras op het gemaaide gedeelte van de dijk al weer net zo hoog als op het kleine stukje rond het door ons geplaatste informatiebord (waar niet werd gemaaid). Conclusie: vroeg-maaien levert voor de ARBO-wet geen beter resultaat op dan niet-maaien en het maaien kan dus net zo goed worden uitgesteld tot het eind van de zomer.
20 juni 2009 Stichting Natuurplatform eindelijk een feit
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat we de statuten en alles daar omheen rond hadden, maar op 17 juni is uiteindelijk de officiele oprichtingsacte bij de notaris gepasseerd. De volledige naam van de stichting luidt: Stichting Natuurplatform Regio Drentsche Aa.
We hopen met deze Stichtingsvorm in de toekomst beter te kunnen inspelen op allerlei plannen en projecten die het Drentsche Aa-dal en de aangrenzende gebieden betreffen. Ons doel is met name de Natuur zelf en de bewoners van het gebied een stem te geven. Tot nu toe blijkt dat individuele acties van burgers geen enkele kans van slagen hebben, omdat bij alle inspraakprocedures de norm gehanteerd wordt, dat de plannen een duidelijke invloed moeten hebben op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. En die levenssfeer houdt volgens de autoriteiten op bij het tuinhekje van de betreffende bewoner. Over wat er in de natuurgebieden om ons heen gebeurt, hebben we dus gewoon niets te zeggen.
Behalve dat we als Stichting de plannen die Gemeentes, Provincie, Nationaal beek- en esdorpenlandschap en eventuele andere instanties met onze omgeving hebben, kritisch willen bekijken, stellen we ons ook ten doel zelf een visie te ontwikkelen op het gebied en met eigen voorstellen te komen. Daartoe zijn we ook op zoek naar een aantal deskundigen, die zitting willen nemen in een RAAD VAN ADVIES ter ondersteuning van ons Natuurplatform.
22 juli 2009 Afwijzing door het ministerie van LNV van ons verzoek om handhaving
HANDHAVINGSVERZOEK: Begin november 2008 werd er door Philippe Boucher namens een aantal mede-ondertekenaars een verzoek tot handhaving ingediend bij het ministerie van LNV, m.b.t. de aanleg het fietspad Okkenveen. (zie: (Voorgeschiedenis-handhavingsverzoek LNV)
Op dit eerste verzoek om handhaving volgde een hele correspondentie met officiëel ingediende bezwaren van onze kant en afwijzingen en niet-ontvankelijk verklaringen van de kant van LNV. Tijdens het voeren van deze correspondentie was de Stichting Natuurplatform Drentsche Aa nog niet officiëel opgericht en dat is dan ook de reden dat we met onze bezwaren van begin af aan weinig kans maakten.
Wie geïnteresseerd is kan deze correspondentie vinden achter bovenstaande link.
24 augustus 2009 Brief over Informatiebijeenkomst aanleg aardgastransportleiding
UITNODIGING VOOR GRONDEIGENAREN:
Twee van onze donateurs, ontvingen deze week een brief waarin ze als grondeigenaar werden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de aanleg van een nieuwe aardgastransportleiding over hun terrein:

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) B.V. heeft het plan om voor de handhaving van de capaciteit van aardgasproductie uit het Groninger-gasveld een nieuwe aardgastransportleiding aan te leggen. Hierdoor ontstaat een directe koppeling tussen dit gasveld en de onder-grondse aardgasopslag in Langelo. De geplande leiding is nodig om ook in de toekomst tijdens de piekvraag de Nederlandse huishoudens van aaardgas te voorzien.


De uitnodiging was verstuurd door LTO-Noord, die op de betreffende avond een toelichting zal verzorgen op de zakelijke rechtovereenkomst en de vergoedingen.
De voorlichtingsavond zal plaats vinden op 3 september op het NAM-kantoor te Sappemeer.
NIEUW TRACE
Uit nadere bestudering van het bijgevoegde kaartje blijkt, dat de leiding niet langs het oude, bestaande tracé gepland is, maar een geheel nieuwe route volgt. Deze loopt dwars door het weiland dat het natuurgebied de Vijftig Bunder in twee stukken verdeelt en vervolgens door een smalle strook weiland richting Drentsche Aa.

NATUURMONUMENTEN IS TEGEN
Telefonisch contact met Natuurmonumenten (eigenaar van De Vijftig Bunder) leerde ons dat Natuurmonumen-ten niet van plan is mee te werken aan een dergelijk traject. Aanleg van een gasbuis op die plaats zou grote schade toebrengen aan de cultuurhistorische en aardkundige waarden van dat gebied.
Onder het betreffende weiland liggen resten van Celtic fields en het hele gebied staat op de nominatie om te worden aangewezen als NATURA 2000 gebied.

Klik hier voor kaart NAM
 
Wat betekent dat eigenlijk voor een natuurgebied, de aanleg van een gasbuis?
Klik op de foto hier onder
voor een impressie.
3 september 2009 Verslag Voorlichtingsbijeenkomst aanleg aardgastransportleiding
PRESENTATIE:
De avond begon met een korte diapresentatie door Peter Barkema van de NAM over de noodzaak van de uitbreiding, het traject etc. De uitbreiding is bedoeld voor het heen en weer pompen van (Gronings) gas uit de opslag bij Slochteren naar die bij Langelo, om op die manier zeker te zijn van een goede gasvoorziening in tijden van grote vraag (winterpiek). In het Groninger veld neemt de druk langzaam af (±half leeg) waardoor met compressoren gewerkt moet worden om de winning te kunnen laten doorgaan. De hoeveelheid gas die opgepompt wordt is steeds constant, maar wordt in de zomerperiode deels opgeslagen om in de winter versneld te worden opgebruikt. Deze leiding is dus niet bedoeld voor gaslevering aan bedrijven of consumenten (die leidingen worden door de Gasunie geëxploiteerd en aangelegd). De nu geplande leiding is dus niet van de Gasunie, maar van de NAM en is zuiver bedoeld voor intern transport van aardgas tussen de verschillende opslaglocaties.
AANPASSING TRACE:
Vervolgens gaf de heer Jan Belt (Pipeline Engineer) een wat meer technische uitleg over de aanleg en het te volgen tracé. Men wil bij de aanleg van deze gas-transportleiding zoveel mogelijk het traject volgen van de reeds bestaande leiding van de Gasunie, maar moet wel een bepaalde afstand bewaren tot die bestaande buis. Verder is er langs dit traject hier en daar bebouwing ontstaan, waardoor de vereiste ruimte daar niet meer aanwezig is. Dat is dan ook de reden, dat er op een aantal plaatsen is afgeweken van de bestaande route.
LTO OVER VERGOEDINGEN:
Tenslotte volgde een bijdrage van Eddy ter Braak van LTO, die uitleg gaf over een waslijst aan vergoedingen die de boeren over wier land de leiding wordt aangelegd, tegemoet konden zien. Daarbij werd de indruk gewekt, dat alles volledig vast lag en dat er van een eenmaal gepland tracé niet zou worden afgeweken. Protesteren of niet meewerken had geen zin. Het ging toch gewoon door, en bovendien zou alles toch prettig geregeld worden. Hier bleek ook, waarom deze bijeenkomst door LTO-Noord was georganiseerd. Het grootste deel van de leiding loopt door boerenland en daar wordt de geleden schade altijd ruimhartig vergoed, zodat er voor de landeigenaren ook geen reden is om tegen de aanleg te protesteren. Anders wordt het, wanneer het geplande tracé door een natuurgebied loopt. Daar is de schade van een heel andere orde en valt vrijwel niet in geld uit te drukken, zoals Jan Belt van de NAM ook ruiterlijk toegaf.
<empty>
BORING
Het blijkt dat men het Drentsche Aa gebied probeert te ontzien, door vanaf het einde van het weiland in de Vijftig Bunder over de maximaal mogelijke lengte van 1 km te boren naar de overkant van de Drentsche Aa, om daar weer aan te sluiten op het bestaande tracé. Daarvoor moet men op die plek in de Vijftig Bunder een diep gat maken van waaruit de buis (die in zijn volledige lengte van 1 km, gelast en wel, klaar moet liggen) door de uit te spoelen tunnel heen getrokken zal worden. Dat betekent dat het weiland in de Vijftig Bunder en de achterliggende weilanden tot over een afstand van 1 km vrij moeten zijn om een dergelijke lengte buis te bevatten. Dit betekent ook, dat het weiland van Natuurmonumenten met de Celtic Fields volledig overhoop gegraven gaat worden.
Het lijkt ons dan ook wenselijk om op zoek te gaan naar een alternatieve route, b.v. over de kwekerij van Tijdens. Dat zal voor de NAM misschien duurder zijn qua vergoedingen, maar de schade die er anders aangericht wordt, valt niet in geld uit te drukken.
10 september 2009 Oproep verstuurd voor opgave als donateur
Vandaag is er per mail een oproep de deur uitgegaan naar een groot aantal mensen dat interesse getoond heeft voor het Natuurplatform, met de vraag zich nu daadwerkelijk op te geven als donateur.
14 september 2009 Inspreken op de vergadering van het Overlegorgaan van het Nationaal beek-en esdorpenlandschap
Als eerste sprak Pieter den Hengst, namens Dorpsbelangen Midlaren en liet daarbij een foto uit 1945 zien van het weiland in de Vijfitg Bunder, waar de NAM het boorgat heeft geprojecteerd. Doordat in 1945 de waterstand heel hoog was (de Drentsche Aa was buiten haar oevers getreden), laat de foto heel mooi de Celtic Fields zien: kleine akkertjes (op de foto zwart) omringd door walletjes (op de foto licht gekleurd). Ook de karresporen en de pas gegraven tankgracht, zijn goed te onderscheiden.


klik op de foto
voor een vergroting


klik op het plaatje
voor de ingesproken tekst

Vervolgens sprak Marianne van Albada namens het Natuurplatform Drentsche Aa. Ze sloot aan bij het verhaal van Pieter den Hengst, over de onwenselijkheid van het tracé door de Vijftig Bunder, waarbij het toekomstige Natura 2000-gebied op zijn breedste gedeelte doorkruist wordt en zowel Natuurwaarden als Archeologische waarden schade zullen oplopen. Verder stelde ze enkele vragen over de positie van het NBEL in dit proces. Uit de antwoorden bleek, dat het NBEL slechts een coördinerende rol heeft in de projecten die in het Drentsche Aa gebied plaatsvinden. Het NBEL is slechts een platform waar verschillende meningen bij elkaar komen. In het geval van deze gasleiding heeft het NBEL geen officiële rol, omdat ze geen grondeigenaar is. Maar voorzitter Henk van het Land vond het onderwerp belangrijk genoeg om zich als gesprekspartner bij de NAM aan te melden, omdat hij meende dat dit ook hen aanging.
16 september 2009 Verzet van Natuurmonumenten tegen gasleiding door Vijtig Bunder
16 september 2009 Beeldverslag van de aanleg van een gasbuis
<EMPTY>
Philippe Boucher spoorde een locatie op waar de Gasunie op dit moment bezig is gasbuizen te leggen voor de Noord-Zuidlijn. Hij maakte een fotoverslag van wat er allemaal komt kijken bij de aanleg van zo'n buis en wat voor impact dit heeft op de omgeving. Klik op de foto rechts, voor de presentatie----->
19 november 2009 Overleg tussen Natuurmonumenten, Milieufederatie Drenthe en de NAM over de gasleiding
In de omgeving van Midlaren worden drie tracés onderzocht:
Het tracé over de Vijftig Bunder is één van de drie tracés die in het kader van de M.E.R. (Milieus Effect Rapportage) worden onderzocht. Het tweede tracé is dat door de kwekerij van Tijdens (dat door het Natuurplatform als voorkeurstracé was aangegeven). Het derde loopt noordelijker van het tracé door de Vijftig Bunder, kruist de Tolhuisweg en steekt ten zuiden van de Veenhorst door richting Drentsche Aa.
Het voorkeurstracé van de NAM is inmiddels niet langer het tracé door de Vijftig Bunder, maar is nu het tracé langs de bestaande gasleiding over het bedrijf van boomkweker Tijdens. Misschien zijn ze bij de NAM ook tot de conclusie gekomen, dat het tracé door de Vijftig Bunder lastiger was dan ze van te voren hadden ingeschat en misschien heeft hun gesprek met Tijdens uitgewezen, dat de knelpunten daar minder groot zijn dan ze hadden gedacht. Wellicht speelt mee, dat de provincie Drenthe ook heeft aangegeven dat het tracé bij Tijdens hun voorkeur heeft. Het voorkeurstracé loopt nu over de hele route (van Veendam tot Langelo) ongeveer langs de bestaande leiding van de Gasunie. Een uitzondering vormt de omgeving van de Groeve. Daar loopt de geplande gasbuis zuidelijker, omdat de bestaande gasleiding inmiddels midden in de nieuwbouwwijk van De Groeve ligt.
Het project valt onder de Rijkscoördinatieregeling, dit betekent dat E.Z. (Economische Zaken) het bevoegd gezag is en dat SenterNovem voor E.Z. de uitvoering coördineert. Er komt ook een Rijksinpassingsplan (= bestemmingsplan op rijksniveau) voor de gasleiding. De NAM heeft een eerste gesprek gehad met E.Z. en SenterNovem en dient volgende week de startnotitie M.E.R. in bij Economische Zaken. De conceptstartnotitie is al voorgelegd aan de provincies Groningen en Drenthe en de betreffende gemeenten en waterschappen. Het is niet uitgesloten dat E.Z. zelf nog een tracé toevoegt. De startnotitie wordt waarschijnlijk ± 8 december gepubliceerd.
De NAM heeft Natuurmonumenten nogmaals gevraagd om toestemming voor het uitvoeren van tracéonderzoek op de gronden van Natuurmonumenten. De onderzoeken die worden uitgevoerd zijn echter niet alleen bedoeld om gegevens te verkrijgen ten behoeve van de M.E.R., over bodem, hydrologie etc. , maar tegelijkertijd worden er ook al gegevens verzameld, die o.a. een beeld moeten geven hoe er tijdens de aanleg van de leiding bemalen moet gaan worden. Op de vraag waarom dat laatste onderzoek niet pas uitgevoerd wordt, wanneer de definitieve tracékeuze gemaakt is (dan hoef je dat tenslotte maar voor één tracé te doen), bleek dat dit een kwestie is van kostenbesparing. De onderzoekers hoeven dan overal maar één keer te komen. Dit laatste onderzoek is vrij ingrijpend; er worden daarbij ook diepere boringen uitgevoerd (tot 4 m diepte). Voor Natuurmonumenten was dit een reden om de NAM nog steeds geen toestemming te verlenen voor het tracéonderzoek. Het nadeel is wel, dat er daardoor voor de M.E.R. minder gegevens over de gronden van Natuurmonumenten beschikbaar zijn. Wel is afgesproken, dat Arcadis en Oranjewoud (de adviesbureaus die de M.E.R. uitvoeren) van Natuurmonumenten nog aanvullende informatie over flora en fauna zullen krijgen.  
Informatieavond: Waarschijnlijk organiseert SenterNovem in december, als de startnotitie ter inzage ligt, in Zuidlaren een informatieavond voor de omgeving. In januari zal er dan een presentatie over de gasleiding aan het Overlegorgaan Drentsche Aa gegeven worden.
30 november 2009 Ook het Celtic Field bij Ees dreigt te verdwijnen
De landhonger van de moderne maatschappij is zo groot, dat het Celtic Field in de Vijftig Bunder niet het enige cultuurhistorische monument is, dat bedreigd wordt door grondwerkzaamheden. Door de aanleg van een afrit van de N34 bij Ees, dreigt ook daar een van de laatste Celtic Fields op de schop te gaan, ondanks alle mooie woorden over het behoud van de Drentsche cultuur en natuur, waar bestuurders zo graag mee schermen. De SP-fractie van de Provinciale Staten in Drenthe heeft over dit besluit een brandbrief de wereld ingestuurd. Zie voor de tekst, de link in de rechterkolom.
Voor een overzicht van de actualiteiten van 2010 -----------------------> naar actualiteiten 2010
        naar top van pagina
home voorgesch. 2015 oprichting Natuurplatform  
actueel 2008 2016 actualiteiten  
data 2009 2017 fietspad Okkenveen  
thema's 2010 2018 Ballooërveld  
contact 2011 2019 Duinweg-beekdal
links 2012 2020 gastransportleiding NAM  
archief 2013 2021 / 2022 studiereis New Forest  
nieuwsbrief 2014