homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
31 augustus 2008 De aanleg van een betonnen fietspad door een ongerept natuurgebied

EEN EERSTE PROTEST VAN OMWONENDEN

grootschaligEEN ONAANGENAME VERASSING
Terug van vakantie, eind augustus, werden de Midlaarders geconfronteerd met grootscheepse werkzaamheden aan de Westerse weg, ten behoeve van de aanleg van een fietspad over de Drentsche Aa. Het geheel gaf de aanblik alsof er dwars door het weiland een enorme snelweg werd aangelegd.
Nu was het dorp in een eerder stadium wel voorgelicht over de toekomstige aanleg van een fietspad van het Okkenveen over de Drentsche Aa richting Noordlaarderbos, maar daarbij was de indruk gewekt dat het ging om een schelpenpaadje ergens langs de provinciegrens met Groningen en de precieze plek bleef daarbij tamelijk onduidelijk.
Toen al, was het plan in een zo vergevorderd stadium, dat het niet meer viel tegen te houden.
De enkele Midlaarders die wel tijdig hun bezwaren hadden kenbaar gemaakt en die wezen op het gevaar van verstoring van natuur en landschap door het aantrekken van teveel recreanten, werden afgeserveerd met het argument, dat in dit geval de natuurlijke waarden (die het eigenlijke hoofddoel zijn in het bestemmingsplan voor het beekdal-landschap Drentsche Aa) ondergeschikt waren aan het grote maatschappelijke belang van dit fietspad.

brugGROOTSCHALIGHEID
zonsondergang Veel Midlaarders zijn geschrokken van de grootschaligheid van deze ingreep, die in volledig contrast staat met de kleinschaligheid van het landschap zelf. Een ingreep, die de sfeer van dit landschap dreigt te verpletteren onder zijn uitstraling. Ook de brug over de Aa (al blijft hij volgens de geldende regels onder de hoogte van 5 meter) heeft het karakter van een spoorbrug met zijn gigantische stalen H-balken en brede wegoppervlak van tropisch hardhout. Bij een schelpenpaadje met een bruggetje over de Aa, heeft een normaal mens een geheel andere voorstelling. Wij zijn van mening dat de plannenmakers die dit project hebben bedacht en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan, hun doel ver voorbijgeschoten zijn en dat met het effect van deze ingreep het landschap niet, zoals bedoeld, dichter bij de natuurliefhebber zal worden gebracht, maar dat in plaats daarvan die natuur onder druk van het aangelokte publiek, volledig zal verloederen.

We hebben niet de illusie dat ons protest de aanleg van dit fietspad nog ongedaan kan maken. Bovendien, het ligt er al bijna... Maar we willen iedereen die geïnteresseerd is, graag laten zien, wat het effect is van plannen, die van achter het bureau worden uitgedacht, zonder dat de werkelijke situatie ter plekke goed doorleefd en doordacht is. Bovendien willen we de gemeente Tynaarlo, die opdrachtgever is van dit project, wijzen op haar verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de gevolgen van deze ondoordachte ingreep in het Drentsche Aa gebied haar niet volledig boven het hoofd zullen gaan groeien.

Marianne van Albada
Robert Bakker
Joyce Bakker-de Hoo
Philippe Boucher
Anneke Grootoonk
Marian Kooiman
Niesco Loeröp

 

home voorgesch. 2015 aanzet Natuurplatform
actueel 2008 2016 aanleg fietspad
data 2009 2017 paradise lost
thema's 2010 2018 protestwandeling
contact 2011 2019 inspreken NBEL 15 sept.
links 2012 2020 brief NBEL en Gemeente
archief 2013 2021 / 2022 stand van zaken oktober
nieuwsbrief 2014   handhavingsverzoek LNV