home ruimtelijke ordening Tynaarlo  
actueel natuurbeheer Assen  
data projecten Nat.plf Drenthe  
thema's informatiepagina's gastransportleiding  
contact dia-presentaties Transferium  
links natuur & recreatie N34  
archief KAARTEN doorfietsroute  
nieuwsbrief    
Doorfietsroute Groningen - Assen Traject bij de Witte Molen
05-03-2021 DOORFIETSROUTE tussen Groningen en Assen - Traject bij de Witte Molen
De provincies Groningen en Drenthe zijn al enige tijd bezig met de realisatie van een doorfietsroute tussen Groningen en Assen. Na een variantenstudie, waarbij ook ecologen naar de verschillende mogelijkheden hebben gekeken, is in principe al voor een bepaald traject gekozen. Deze route ziet men als de meest rustige voor flora en fauna. (In de rechterkolom een link naar de variantenstudie van Sweco) sweco
VARIANTEN -
Het Natuurplatform is tot nu toe niet eerder betrokken geweest bij dit project, dat inmiddels al in een vergevorderd stadium is. Tijdens de afronding van de laatste fase (het traject bij de Witte Molen) werd, op aanraden van het Waterschap Hunze en Aa's, echter ook het Natuurplatform nog uitgenodigd voor een gesprek.
Reeds vanaf 2012 maakt het Natuurplatform zich sterk voor een meer robuuste ecologische verbindingszone tussen de oost- en westzijde van de A28. Deze inspanningen leidden uiteindelijk in 2015 tot een door de provincie Groningen gedragen project, waain een groot aantal kleinere faunapassages geraliseerd zou worden onder de A28 tussen Groningen en De Punt. In november 2016 werd daarvan het eindrapport gepreseenteerd.
Dit vormde het uitgangspunt voor toekomstige aanpassingen, die uitgevoerd zouden worden zodra de gelegenheid en de middelen daarvoor beschikbaar zouden zijn. (Klik op het plaatje rechts voor dit rapport)
das&boom
faunapassages
inrichtingsplan
Ook de fietssnelweg die nu op stapel staat, zal invloed hebben op de ecologische verbinding tussen de gebieden aan beide zijden van de A28. Omdat de plannen al in een zo ver gevorderd stadium waren, hebben we niet tijdig kunnen meedenken over de consequenties van de aanleg van deze doorfietsroute op het "overstekend ecologisch verkeer" tussen beide zijden van deze inmiddels steeds breder geworden VERKEERSBAAN. (Bestaande uit een Autoweg (A28),het Noord-Willemskanaal en een Fietssnelweg.) (Rechts het ecologisch rapport van Sweco)
sweco
ECOLOGISCH -
We hebben ons daarom beperkt tot enkele suggesties, opgedaan uit vroegere ervaringen met de aanleg van het fietspad over de Drentsche Aa bij het Okkenveen in 2008, dat destijds de aanleiding vormde tot de oprichting van het Natuurplatform.
(Klik op het logo in de rechter kolom voor de opmerkingen van het Natuurplatform t.a.v. de doorfietsroute)

LOGO
Over het fietspad bij Okkenveen schreef Marianne van Albada destijds de impressie:    PARADISE LOST  
   
       
    NAAR TOP PAGINA
 

Wilt u reageren op deze informatie, zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief of donateur worden? Stuur ons dan een mailtje.

mail-adres op contactpagina
         
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen