homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
N34-verdubbeling
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
INFORMATIEPAGINA'S  
Sommige onderwerpen komen regelmatig terug in de actualiteit. Van een aantal van deze thema's hebben we alle berichten samengebracht op één informatiepagina.
Zie voor een overzicht van deze thema's de beschrijving hier onder.
DE ROGGELELIE roggelelie
Tot aan het begin van de vorige eeuw (ca 1920) werd het land op de Hondsrug nog op de oude manier bewerkt. Het ploegen gebeurde met behulp van paarden, aardappels rooien ging met de hand en er werden nog geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook het diepploegen (tot op 1,60 diep), zoals dat tegenwoordig machinaal gebeurt, behoorde nog niet tot de mogelijkheden. Het akkerland werd in die tijd opgevrolijkt door allerlei kleurige onkruiden, zoals klaproos, korenbloem, bolderik en roggelelie. Ook in Midlaren groeide deze roggelelie (lilium bulbiferum croceum) tot aan 1920 nog in de akkers ten noorden van het Midlaarder hunebed. De laatste vindplaatsen bevonden zich op de essen van Gieten en Bonnen. Van dit alles is door de moderne landbouwmethoden weinig overgebleven.
In Duitsland zijn nog plaatsen waar de lelie overvloedig groeit en in Nederland is men bezig aan een herintroductie in Drenthe. Op de pagina "roggelelie" staat allei informatie over de roggelelie bijeengebracht.
INFORMATIEPAGINA'S OVER DIEREN DIE VOORKOMEN IN HET DRENTSCHE AA GEBIED.  
Ondertussen hebben we ook enkele aparte pagina's gemaakt met informatie over dieren, die in het gebied voorkomen. Tot nu toe zijn er pagina's over de das en de bever. Waarnemingen in het gebied zelf zijn aangevuld met algemene informatie over de soort in andere gebieden. bever

das
       
home ruimtelijke ordening roggelelie  
actueel natuurbeheer bever  
data projecten Nat.plf das  
thema's informatiepagina's    
contact dia-presentaties    
links natuur & recreatie    
archief      
nieuwsbrief