homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen

Nieuwsbrief
INFORMATIE OVER DE DAS IN HET GEBIED VAN DUINWEG TOT BEEKDAL INFORMATIE van de
Dassenwerkgroep Drenthe
Sinds 1995 (en waarschijnlijk al veel langer) is er een dassenburcht in het gebied Duinweg-Beekdal. Zo af en toe komt de das in het nieuws. Op deze pagina een verzameling van verschillende stukjes die de afgelopen periode op deze site over de das zijn verschenen.
           
11-06-2022 ONVERWACHTE BEZOEKERS BIJ HET DASSENHOL  
Op de laatste dag dat de camera er stond, verscheen er opeens een vos op het toneel. Hij sloop sneaky rond alle ingangen en verdween opeens geheel in één van de openingen. Alleen het puntje van zijn staart was nog even te zien. Toen schoot hij opeens totaal onverwacht met een reusachtige sprong te voorschijn uit een totaal andere opening... Hij had daarbinnen even snel de ronde gedaan.
Doordat de camera wat hoger hing, waren er deze keer geen dieren die hun neus tegen de lens drukten, maar wel klene vogeltjes die fladderend op het obstakel probeerden te landen.
dassenhol1
dassenhol-Nrdl.bos3
08-06-2022 DASSEN HOUDEN NIET VAN REGEN...  
De hele nacht regende het verschrikkelijk en het was duidelijk te zien dat dassen niet van regen houden. De jonge dieren lieten zich ook aan het eind van de dag niet zien en kwamen pas in de schemering naar buiten, net als hun ouders. Ook toen bleven de jongen angsvallig dicht in de buurt van het hol. Overdag waren er wel vogels die van het natte weer profiteerden en voedsel zochten in de buurt van het dassenhol. En na het vertrek van de volwassen dassen, kwam een muis de zaak nog even inspecteren. dassenhol1
dassenhol-Nrdl.bos2
06-06-2022 BEELDEN VAN JONGE DASSEN bij een burcht in het Noordlaarderbos  
In de afgelopen jaren is de dassenpopulatie in dit gebied flink gegroeid. In de omgeving van het Noordlaarderbos zijn inmiddels meerdere burchten gevestigd. Dit filmpje laat beelden zien van één van die burchten, begin juni 2022. Er zijn jonge dassen, die op dit moment waarschijnlijk nog alleen vlak bij de burcht rondscharrelen. De jongen komen met dit mooie weer al om 6 uur 's middags naar buiten. De volwassen dieren verschijnen pas tegen de schemering om een uur of tien. dassenhol1
dassenhol-Nrdl.bos1
30-04-2022 CAMERA BEELDEN van de bezoekers van een DASSENHOL in het 'GRENSBOSJE'
Aan de rand van een klein verwilderd stukje particulier bos, gelegen tussen de es van Noordlaren, een paardenweiland en het Heiveen, is ca 4 jaar geleden door een das een hol gegraven aan de voet van een omgewaaide eik. Er is geen permanente bewoning, maar er komen regelmatig dassen langs om de zaak te inspecteren. De dassenburcht waaruit ze afkomstig zijn ligt niet ver daar vandaan in het Noordlaarderbos. In de laatste week van april heeft daar een wildcamera gestaan, die opnamen heeft gemaakt van de bezoekers van het hol. Het bleek een zeer gevariëerd gezelschap te zijn, dat zich daar vertoonde. foto
dassenhol-grensbosje
De camera-beelden in bovenstaande video's zijn van Sylvie Westerhof, de montage werd gedaan door Marianne van Albada
23-10-2015 DASSENKALENDER OKTOBER: Sociale structuren bij de das link naar NATUURBERICHT
In Engeland is veel onderzoek gedaan naar de sociale structuren bij de das. Over het algemeen leven dassen er in familiegroepen, waarbij er naast één volwassen man, meerdere volwassen vrouwtjes kunnen leven samen met hun nageslacht. Maar dat nageslacht hoeft niet persé van de burchtheer te zijn.
In Nederland leven dassen op veel plekken in een iets eenvoudiger verband. Een burcht wordt bezet door een volwassen man en vrouw en hun jongen. In het studiegebied Kop van Drenthe geldt dit zelfs voor alle achttien burchten die in de afgelopen jaren zijn gevolgd. Engelse onderzoekers vermoeden dat een nieuwe burcht vaak niet meteen groot genoeg is om jongen te bergen. Dit wordt bevestigd door ervaringen in Drenthe: Ook in Drenthe blijkt het vaak meerdere jaren te duren voor een nieuw gevestigd paar jongen grootbrengt.
Het lijkt erop dat de Engelse situatie (meer vrouwtjes met jongen in eenzelfde burcht) zich pas gaat voordoen, wanneer de bevolkingsdichtheid toeneemt en de burchten groot genoeg geworden zijn om meerdere dieren te herbergen. Het Engelse voorbeeld laat zien, in welke richting de situatie in Nederland zich mogelijk kan gaan ontwikkelen. In Nederland neemt de dichtheid van de populatie nog steeds toe.
01-10-2015 Staatsbosbeheer zet webcams Volg de Das uit lees het natuurbericht
Dit jaar bood Staatsbosbeheer voor het eerst een kijkje in het leven van een dassenfamilie in het Hart van Drenthe. De site www.volgdedas.nl werd sinds de start op 1 april 165.843 keer bekeken door 44.709 bezoekers. Staatsbosbeheer zette op donderdag 1 oktober om 15:00 uur de livestreams van de webcams uit. De website blijft gewoon online. Daar is nu een mooi compilatiefilmpje van het afgelopen seizoen te zien. compilatie
19-09-2015 DASSENKALENDER SEPTEMBER: Bijzondere sporen link naar NATUURBERICHT
De das staat bekend om zijn graaflust. In de afgelopen maanden leek het echter alsof ze een maandenlange ‘bouwvak’ hadden. Maar nu de herfst in aantocht is zie je de graafactiviteiten weer toenemen. Blijkbaar is het tijd voor de jaarlijks terugkerende verbouwing.
Lees meer via de link naar het artikel op Natuurbericht.
31-08-2015 DASSENKALENDER AUGUSTUS: Bijzondere sporen link naar NATUURBERICHT
De kans op een live ontmoeting met een das blijft doorgaans beperkt tot de schemeruren. De das compenseert zijn onzichtbaarheid echter ruimschoots met sporen die hij achterlaat. in deze editie laatT NATUURBERICHT een aantal van de leukste sporen zien.
Lees meer via de link naar het artikel op Natuurbericht.
14-07-2015 VIDEO-filmpje van koprollende dassen bij een burcht in de kop van Drenthe VIDEO-filmpje dassen
14-07-2015 DASSENKALENDER JULI: Voedseltochten en loopsporen link naar NATUURBERICHT
Naar het dieet van dassen is veel onderzoek gedaan. En ook al is de das een alleseter, in de Nederlandse situatie lijken regenwormen een groot deel van het jaar favoriet. Dassen hebben echter een neusje om over te schakelen op andere voedselbronnen als ‘de tijd rijp is’. Lees meer via de link naar het artikel op Natuurbericht.
26-06-2015 DASSENKALENDER JUNI: Over zintuigen en gedrag link naar NATUURBERICHT
De das heeft een goede neus, of misschien is het beter om te zeggen dat het zijn best ontwikkelde zintuig is. Wat wel duidelijk is, is dat een das het niet van zijn ogen moet hebben. Voor een nachtactief dier zijn de ogen relatief klein. Wel hebben de ogen een reflectieve laag waardoor licht voor een tweede keer wordt gedetecteerd. Deze laag, het tapetum, veroorzaakt dat ogen oplichten in het donker. Waarschijnlijk zien dassen vooral vormen en beweging, maar nauwelijks detail. Ook het gehoor lijkt niet bovenmatig goed. Ze maken wel onderscheid tussen geluid van ver weg en dichtbij en ze kunnen duidelijk ook wennen aan lawaai.
Maar zoals gezegd: het reukvermogen lijkt uitstekend en het belangrijkste zintuig. Voordat dassen de burcht verlaten wordt de lucht uitgebreid ‘besnuffeld’, ook wel zekeren genoemd. Ze gebruiken deze eigenschap bij het bespeuren van gevaar, maar vooral ook bij het zoeken naar voedsel. Lees meer via de link naar het artikel op Natuurbericht.
20-05-2015 DASSENKALENDER MEI: Voortplanting bij de das link naar NATUURBERICHT
De das heeft net als diverse andere zoogdieren een interessante en complexe manier ontwikkeld om zich voort te planten. En dan gaat het niet over de paring op zich, maar over de uitgestelde innesteling van de bevruchte eicellen. Nadat de bevruchting van de eicellen in het vrouwtje heeft plaatsgevonden, deelt het embryo zich een aantal keren. Het embryo nestelt zich daarna niet meteen in de baarmoederwand, maar blijft een lange periode (tot meer dan een half jaar) vrij rondzweven. In die periode groeit deze zogenaamde blastocyst heel langzaam. Pas in de winter vindt, waarschijnlijk beïnvloed door de teruglopende daglengte, de nesteling plaats. Daarna ontwikkelen de embryo’s (gemiddeld 2 tot 3) zich in ongeveer zeven weken tot mini-dasjes.
20-05-2015 Dassentelling Hart van Drenthe in Elp Verslag op sit SBB
Het onderzoeksgebied beslaat 4 zogenaamde atlasblokken van 5×5 km en de boswachterijen Hooghalen, Grolloo en Schoonlo vormen daarin het bosrijke hart. De oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt ca 10.000 hectare. In totaal zijn hier rond de vijftig dassenburchten bekend, die overigens lang niet allemaal bewoond zijn.Met in totaal 70 vrijwilligers werd bij 33 burchten bekeken hoeveel dassen er aanwezig zijn en hoeveel jongen er zijn geboren. In totaal werden 87 dassen geteld, waarvan 39 jongen.
Ook uit het onderzoeksgebied Kop van Drenthe (25000 hectare) druppelen de eerste positieve resultaten binnen.
02-05-2015 Dassenwerkgroep Drenthe: eerste jonge dassen gespot door een cameraval VIDEO-filmpje jonge dassen
De eerste jonge dassen zijn boven de grond. Bij het uitlezen van een cameraval in Drenthe werden op 18 april voor het eerst twee jonge dasjes vastgelegd.Bekijk het videofilmpje op de site van de dassenwerkgroep Drenthe.
30-03-2015 WEBSITE : VOLG DE DAS (in Drenthe) das
Staatsbosbeheer in Drenthe heeft een speciale website ingericht Volg de das, waar de dassen via een webcamera live gevolgd kunnen worden en waarin boswachters Pauline Arends en Aaldrik Pot in een logboek verslag doen van hun observaties.Lees de eerste aantekeningen van boswachter Pauline Arends via bovenstaande link.
2015 Dassenwerkgroep Drenthe das
De Dassenwergroep Drenthe geeft in samenwerking met Staatbosbeheer uitgebreide informatie over de stand van de dassen in Drenthe. In 2015 telt Drenthe weer zo’n 200 bewoonde burchten. Het gemiddelde aantal dassen per burcht is ongeveer 2,5. Dat betekent dat er in Drenthe nu zo’n 500 dassen leven.
Op de site van de Dassenwerkgroep Drenthe staat uitgebreide informatie overde das in Drenthe, hun leefwijze en de sporen die ze in het landschap achterlaten. Lees meer hierover via nevenstaande link.
2015 2015 - HET JAAR VAN DE DAS das
De Zoogdiervereniging en de Vereniging Das & Boom hebben 2015 uitgeroepen tot Het jaar van de Das.
Was de das 50 jaar geleden in Nederland bijna uitgestorven, nu gaat het weer goed met de das, dankzij verschillende reddingsoperaties, zoals lokale herintroducties en de aanleg van dassenvoorzieningen.
Opzet van dit Jaar van de Das is om veel meer mensen kennis te laten maken met dit prachtige dier.
november 2014 Reddingsactie voor vier verweesde jonge dassen uit het Drentsche Aa gebied Opvang van 4 verweesde Drentse dassen in Brabant
Ook in het relatief 'rustige' Noord-Drenthe worden er regelmatig dassen doodgereden, niet alleen op drukke verkeerswegen, maar ook op stille zandwegen zoals de Westertseweg in Midlaren. (zie de foto's uit 2006) De aanwezigheid van wegen betekent voor dassen een verstoring van hun leefgebied. Ze vormen een barrière op weg naar hun voedselgebied en ook raken dassenpopulaties door de het wegennet van elkaar geïsoleerd. Het zijn niet alleen oude of zieke dieren, die worden gedood, maar ook kerngezonde jonge dieren of zogende wijfjes. De dassenpopulatie heeft hierdoor een onnatuurlijke opbouw en is voortdurend instabiel. Dassen komen regelmatig plotseling zonder partner te zitten; sommige dassen maken dat zelfs meerdere malen in hun leven mee. Langdurige relaties, stabiele familieverbanden en permanente huisvesting, de wezenskenmerken van een dassenfamilie, zijn dan onmogelijk.

Op 6 mei 2014 werd op de A28 een wijfjesdas doodgereden. Vrijwilligers van de dassenwerkgroep Drenthe, die via een nachtcamera de burcht van deze das in de gaten hielden, wisten dat het om een zogend vrouwtje ging met vijf jongen van ongeveer 10 à 12 weken oud. Ondanks pogingen om de jongen bij te voeren, ging hun conditie steeds verder achteruit en tenslotte werd in overleg met de vereniging Das & Boom een ervaren vanger van de dassenwerkgroep Noord-Brabant gevraagd om hulp te bieden. Deze is er in geslaagd om vier van de vijf jonge dasjes te vangen. Ze zijn daarna verzorgd in het opvangcentrum in Beek-Ubbergen en uiteindelijk eind augustus gezond en wel in Brabant uitgezet.

Lees het hele verhaal van Wil Schröder op de site van de Dassenwerkgroep Brabant, via de link hierboven.
Bekijk ook het filmpje van de Dassenwerkgroep Brabant, waarin ze meer vertellen over doodgereden zogende dassen en de opvang van verweesde jongen via de link in de rechterkolom. Filmpje van de Dassenwerkgroep Brabant
april 2014 Natuurvisie Natuurmonumenten:         De dassenpopulatie groeit nog steeds
De Natuurvisie van Natuurmonumenten, die in april 2014 klaarkwam, meldde over de dassenpopulatie het volgende:
De das leeft vermoedelijk met drie families in het gebied; deze families hebben zo’n elf locaties met pijpen.

De dassenpopulatie heeft zich sinds vorig jaar dus duidelijk uitgebreid. Ook zijn er dassen de Drentsche Aa overgestoken en hebben zich aan de westkant van de beek gevestigd. Problemen doen zich vooral voor als de dieren verder west- of noordwaarts trekken, waar ze gevaarlijke barrières ontmoeten in de vorm van de A28, het Noord-Willemskanaal en de spoorlijn Groningen-Assen.
Natuurmonumenten zegt hierover:
De faunapassages die hierin tot nu toe zijn aangelegd zijn nuttig, maar kleinschalig en lossen de versnippering niet wezenlijk op. Voor een structurele oplossing zou de Noordelijke Natte As kunnen zorgen, waarin lage en natte gebieden in de regio (Leekstermeergebied, Onlanden, Paterwoldse meer, Zuidlaardermeergebied, Westerbroek, Midden-Groningen) aan elkaar gekoppeld worden tot een robuuste laagveengordel. Het beekdal van de Drentsche Aa en de Besloten Venen spelen een belangrijke rol in deze verbindingszone: via de Besloten Venen wordt de verbinding met het Zuidlaardermeergebied gerealiseerd; het beekdal vormt de hoofdader in de verbinding met het Paterswoldse Meer.

De suggestie van het Natuurplatform om de Westertseweg autovrij te maken is door Natuurmonumenten overgenomen:

Wanneer binnenkort het beekdal van de Drentsche Aa is ingericht als natuurgebied en de agrarische functie is verdwenen, loopt de Westertse weg (het deel tussen de Pollseweg en de Tolhuisweg) geheel door natuurgebied en vervalt de ‘doorgaande’ verkeersfunctie. Daarom vindt Natuurmonumenten dat de weg vrijgemaakt kan worden van doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het betekent meer rust voor wandelaars, fietsers en ruiters en voor diersoorten als das en ree die pendelen tussen het beekdal en de hogere gronden.
februari 2013 Basisdocument Natuurvisie Natuurmonumenten:         Met de dassenpopulatie gaat het goed
In februari 2013 startte Natuurmonumenten een aantal klankbordgroepbijeenkomsten om omwonenden te laten meedenken over de nieuwe Natuurvisie voor de komende jaren. Het basisdocument voor deze Natuurvisie bevatte een korte inventarisatie van de bestaande natuurwaarden.
Over de das stond aangetekend: Samen met De Vijftig Bunder is het Noordlaarderbos van grote waarde voor zoogdieren. Het aantal reeën is opvallend en ook vos en das doen het goed. Een oude hoofdburcht van de das is al decennia lang bewoond; ook in de tijd dat het landelijk slecht ging, hield deze – toen nog tamelijk geïsoleerde – vestiging stand. Inmiddels telt het gebied zo’n 3 familieburchten en zo’n 8 bijburchten.
dassensporen
In 2005 was Natuurmonumenten bezig met het afschrapen van de grond in het zogenoemde 'Landje van Malle Marie' en was de waterpoel opnieuw gegraven. In de blubber rond die poel, maakten we toen in april van dat jaar de nevenstaande foto's van pootafdrukken van dassen, afkomstig uit de oude hoofdburcht.
04-11-2011 IN MEMORIAM DAS:     De afgelopen weken zijn er twee dassen aangereden op Duinweg en Pollseweg
Van bewoners van Duinweg en Pollseweg kregen we het bericht door, dat de afgelopen weken twee dassen uit het Noordlaarderbos zijn aangereden. Eén das werd dood gevonden in het bos, vlak bij een van de dassenburchten. Onderzoek wees uit dat het een aanrijding betrof. Het dier heeft zich waarschijnlijk nog naar huis gesleept maar is daar overleden.
das
Het andere geval betrof een das die op de Duinweg is aangereden en vervolgens niet meer omhoog kon komen uit de diepe sloot, die het Noordlaarderbos van de Duinweg scheidt. Op die plek steken regelmatig dassen over die vanuit het bos naar de akkers en weiden aan de overkant gaan om daar te fourageren. Het dier is door de dierenambulance overgebracht naar een opvangcentrum voor dieren, om daar te genezen van de verwonding aan zijn poot en zal daarna weer worden uitgezet.
Deze feiten illustreren nog weer eens duidelijk dat autoverkeer rond het Noordlaarderbos een gevaar oplevert voor de dieren die er leven. Een 30km zone zou een oplossing kunnen zijn (als men zich er aan houdt). Mensen moeten zich er van bewust worden dat ze rijden over een weg die (vanuit de natuur gezien) onderdeel uitmaakt van het leefgebied van allerlei dieren.
Op plaatsen waar dassen veelvuldig oversteken om naar de akkers en weilanden aan de overkant te gaan, zou een eenvoudige dassentunnel een oplossing kunnen zijn. De aanleg van zo'n voorziening hoeft in een zandweg niet zoveel te kosten als de aanleg in een verharde weg.
(Zie ook de video over de aanleg van de dassentunnel aan de Huenderweg bij Doldersum.)
02-11-2011 Wetsontwerp ‘Wet Natuur’ rampzalig voor dassen (bericht van Das&Boom) dasnieuwsbrief Das&Boom
In de nieuwe ‘Wet Natuur’ worden alleen nog de met acuut uitsterven bedreigde diersoorten beschermd, zoals de otter en de korenwolf, om een directe aanvaring met Brussel te voorkomen. Echter alle andere diersoorten raken hun bescherming kwijt, ook kwetsbare soorten, waar het na veel inspanning weer iets beter mee gaat, zoals de das. Het komt er op neer, dat alleen opzettelijk doden verboden is, verder is vrijwel alles toegestaan. Weg bescherming van burchten, foerageergebied en leefgebied, weg verbod op verstoren en verontrusten van dassen. Ook het systeem van schadevergoeding en gedoogovereenkomsten aan boeren gaat op de helling.
18-05-2011 Dassenburcht Wapserveen weer bewoond Lees verder
De dassenburcht in het Drentse Wapserveen wordt weer bewoond door dassen. Boswachter André Donker ontdekte er deze week een mannetje en twee vrouwtjes. André bezocht de verlaten dassenburcht de afgelopen periode regelmatig. Klik voor een filmpje van André Donker op het fotootje in de rechterkolom.
27-03-2011 Recht op Natuur: staatssecretaris Bleker voor de rechter - een initiatief van DAS & BOOM das & boom
In 2006 heeft Vereniging Das & Boom zichzelf als eerste en enige natuurbeschermingsorganisatie opgeheven wegens het behalen van de gestelde doelen. Namelijk optimale bescherming van bedreigde diersoorten en hun leefgebieden, in wetgeving en de praktijk. Echter de huidige voornemens van het Kabinet voor draconische bezuinigingen op het natuurbudget (uitvoering PKB Structuurschema Groene Ruimte, waaronder ook de Ecologische Hoofdstructuur valt), noodzaken Das & Boom om haar werkterrein weer over de volle breedte uit te breiden.
Das & Boom is nieuw leven ingeblazen, om een juridisch onderzoek te starten en een dossier op te bouwen, waardoor inzichtelijk zal worden welke kabinetsbesluiten in strijd zijn of kunnen worden geacht met de gestelde verdragen, die boven de nationale wetgeving staan. Recht op Natuur
zie ook onze pagina EHS
RECHT OP NATUUR: In 2011 is Das&Boom gestart met de actie 'Recht op Natuur'. Das&Boom wil met deze actie voorkomen dat bedreigde diersoorten, zoals de otter, het korhoen en de wilde hamster, de dupe worden van bezuinigingen op natuurbescherming. Overzicht van rechtzaken die Das & Boom de laatste tijd heeft aangespannen tegen de Staat om de bescherming van de natuur veilig te stellen is in te zien via de link rechts. das & boom
Nieuwsbrieven van de Vereniging Das & Boom over de afgelopen jaren zijn in te zien via de link hiernaast Nieuwsbrieven
Das & Boom
09-03-2011 Dassenburcht in Wapserveen vernield door crossmotoren (bericht Natuurmonumenten) filmpje op
Jeugdjournaal
Op 8 maart ontdekte boswachter André Donker uit Zuid Drenthe na een tip, dat een dassenburcht bij Wapserveen ernstig verstoord werd door crossmotoren. Normaal gesproken komen in dit geïsoleerde bosje geen mensen. Het is een perceel bos dat geen enkele toegang heeft en gelegen is temidden van landbouwgebied. Er zijn ook geen wandelpaden. De motorrijders hebben gebruik gemaakt van smalle wildpaden en die tot een soort crossbaan omgevormd, waarin de burcht als een twee meter hoge springschans diende. das
De boswachter zelf komt er alleen in mei, om dassen te tellen en verder niet. Vandaar dat het crossen ook niet eerder werd ontdekt. In het eerste gedeelte hangen 50 nestkasten. Deze nestkasten worden vanaf april tot en met juni bezocht door een schoolklas uit Meppel, als onderdeel van een project om kinderen gevoel voor de natuur bij te brengen.
29-01-2011 Onderzoek naar verkeersslachtoffers onder dassen (tijdschrift Zoogdiervereniging) artikel op site zoogdiervereniging
De meeste verkeersslachtoffers onder de dassen vallen op gemeentelijke wegen. Juist hier zouden dus maatregelen genomen moeten worden. En deze maatregelen blijken goed te werken, zo blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging. Gezien het uitgestrekte wegennet in het verspreidingsgebied van de das, is dit geen geringe opgave. Er zijn echter goed uit te voeren methoden beschikbaar zoals aanleg van tunnels en rasters bij bekende dassenwissels, het verlagen van de maximumsnelheid of het verkeersluw maken van bepaalde wegen in kerngebieden van de das.
26-10-2010 Aanleg dassentunnel Huenderweg van start - actie Natuurmonumenten bracht in korte tijd het geld bijeen.
Natuurmonumenten is gestart met de aanleg van een dassentunnel aan de Huenderweg tussen Doldersum en Wateren. Deze weg wordt druk gebruikt door forenzenverkeer, wat funest is voor overstekende dieren als de das. Boswachter André Donker bracht in zeer korte tijd het benodigde geld, € 15.000, via Twitter bij elkaar.
zie de video
Alhoewel Natuurmonumenten samen met de Drentse gemeente Westerveld verkeersbeperkende maatregelen treft, is dat niet voldoende. Jaarlijks worden er nog steeds veel dieren dood gereden. De dassentunnel moet er voor zorgen, dat in de toekomst minder dassen slachtoffer worden van het verkeer.
16-07-2010 Bericht van Staatsbosbeheer over samenkomst dassenfamilies in Drenthe
Staatsbosbeheer heeft in Drenthe een bijzondere situatie op een dassenburcht ontdekt. Op één burcht zijn verschillende dassenfamilies samengekomen, waardoor er tijdelijk ruim twintig dassen inclusief hun jongen verblijven. Waarschijnlijk is er in de buurt van de burcht meer dan voldoende voedsel te vinden. Zoveel dassen op een burcht komt in Nederland bijna nooit voor.
01-04-2010 Jonge dode das gevonden door kinderen uit Noordlaren klik op de foto hieronder
Kinderen uit Noordlaren vonden op 29 maart een jonge dode das in het Noordlaarderbos.
Volgens informatie van Jacob de Bruin, boswachter bij Natuurmonumenten, was het diertje doodgebeten.
Zie ook het artikel op de website van het dorp Noordlaren
16-03-2010 Verslag monitoring fietspad, met daarin ook informatie over de das verslag over de das
In het verslag over de monitoring van het fietspad in 2009, staat ook een stukje algemene informatie over het leven van de das, aangevuld met informatie van Jacob de Bruin, boswachter bij Natuurmonumenten over de situatie in dit gebied. Zie de link hierboven.
22-07-2009 Uitspraak op bezwaar door LNV - Het Natuurplatform wordt niet ontvankelijk verklaard
Overwegingen - Ontvankelijkheid
In het door u ingediende verzoek tot handhaving van de Flora- en Faunawet bent u niet als belanghebbende aangemerkt wegens het ontbreken van een eigen persoonlijk en objectief bepaalbaar, rechtstreeks betrokken belang. De oprichting van de Stichting maakt dit niet anders. Het is niet mogelijk om de Stichting met terugwerkende kracht in het verzoek aan te merken als de verzoeker tot handhaving en daarmee mogelijk als belanghebbende.
Gronden bezwaar
Gezien de niet-ontvankelijkheid, kom ik niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de overige gronden van uw bezwaar.

03-11-2008

Handhavings verzoek door ons ingediend bij LNV - één van de genoemde punten is het niet vermelden van de dassenburcht in de Natuurtoets van Arcadis zie ook:
handhavingsverzoek LNV
DE NATUURTOETS ARCADIS: hierin werden planten en dieren in het gebied rond het aan te leggen fietspad geïnventariseerd
Ons eerste bezwaar geldt de natuurtoets van Arcadis. Heel veel beschermde planten en dieren zijn hierin niet genoemd. Dat wil zeggen dat LNV onvolledig is geïnformeerd en men dus ook niet een oordeelkundige ontheffing kon verlenen. Zo wordt bijvoorbeeld de dassenburcht, die al 10 jaar in dit gebied aanwezig is, niet genoemd. Wij hebben LNV verzocht de gemeente Tynaarlo te verplichten een aanvullende ontheffing aan te vragen m.b.t. de das. Te veel gemotoriseerd verkeer op de Westertse weg en ook loslopende honden zijn een bedreiging voor deze dieren, die hier met enige regelmaat worden dood gereden. das
06-10-2008 Uit het antwoord van het NBEL op onze brief zie: antwoorden NBEL
Het antwoord van ht NBEL is formeel: de dassenburcht ligt ten oosten van de Westerseweg, het nieuwe fietspad waarvoor een vergunning is aangevraagd ligt aan de westkant; dus valt de dassenburcht buiten de beoordeling...

"In uw Email van 29 september jl. maakt u melding van de bewoonde dassenburcht aan de oostzijde van de Westertseweg. Voor de vergunningaanvraag Flora- en Faunawet wordt de nieuwe voorziening waarvoor vergunning wordt aangevraagd beoordeeld. In dit geval het tracé van het nieuwe fietspad en de onmiddellijke nabijheid daarvan. De bekende dassenburcht valt daarmee buiten deze
beoordeling. Het nieuwe fietspad staat het foerageren van de dassen in het beekdal niet in de weg."
15-09-2008 UIT DE BRIEF AAN HET NBEL, met vragen over de totstandkoming van het fietspad zie ook: brief NBEL
Rivierduin
Een bijzonder biotoop zijn de schaarse rivierduintjes die in het gebied voorkomen. Dit zijn hoog gelegen eilanden van zand in een omgeving van laagveen.
(...) Het rivierduintje waarover nu het fietspad is aangelegd diende als een soort laatste rustplaats voor het wild, dat de steeds zwaardere recreatiedruk in het Noordlaarderbos ontvlucht.
Dassenburcht
Dat het gebied waardevol is, bewijst ook het feit dat de das weer terug is in het gebied en in de directe nabijheid van het fietspad een burcht bewoont en de graslanden langs de Aa ondermeer gebruikt om te fourageren. De terugkeer van dit bijzondere, en in Noord-Nederland zeldzame dier, is ons inziens toch een direct gevolg van de aanwezige natuurwaarden en rust die het gebied biedt.
      naar top van pagina
           
home ruimtelijke ordening roggelelie  
actueel natuurbeheer bever  
data natuur en recreatie das  
thema's projecten Nat.plf    
contact informatiepagina's  
links dia-presentaties    
archief KAARTEN    
nieuwsbrief