homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
Eerste Drenthe Biënnale ‘IntoNature’ Art expedition OVERZICHT APRIL-MEI
Op initiatief van de provincie Drenthe worden er in de zomer van 2016 onder de noemer IntoNature tentoonstellingen en kunstroutes over en in het Drentse landschap georganiseerd in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Om dit omvangrijke project te organiseren is de Stichting Drenthe Cultuur & Natuur opgericht, die de verschillende activiteiten coördineert. Voorzitter is Bert van der Haar, oud-voorzitter van VNO-NCW Noord. Het project wordt gesubsidiëerd door het Mondriaanfonds.
In de voormalige Rijksluchtvaartschool bij vliegveld Eelde, museum De Buitenplaats en het Drents Museum komen tentoonstellingen van zo’n veertig internationale en regionale kunstenaars. In het Drentse landschap worden diverse kunstroutes uitgezet, zoals het stroomdalgebied van de Drentsche Aa en de landgoederengordel rond Eelde. De ruim 40 kilometer lange route van Into Nature strekt zich uit van Assen, via het beekdal Drentse Aa naar Groningen Airport Eelde en de landgoederen rond Paterswolde.
Gedeputeerde Ard van der Tuuk:
Drenthe is het beste decor om een fantastisch cultuuraanbod te verbinden met ruimte en natuur. Kunst zorgt voor een unieke beleving van het landschap en een grotere cultuur-toeristische aantrekkingskracht. Samen met alle grote instellingen voor beeldende kunst zorgen we voor reuring en dynamiek in de zomerperiode van 2016.
info prov. Drenthe
Mondriaanfonds
Drenthe journaal
De heren en dames initiatoren presenteren zich vervolgens in een filmpje om het project te promoten.
Er vallen termen als: Kunst op wereldniveau, uniek, niet eerder vertoond, Venetië in Drenthe, het moet de 'talk of the town' worden... Als je er niet geweest bent, hoor je er eigenlijk niet meer bij...
Kortom men heeft de ambitie om Drenthe omhoog te stoten in de vaart der volkeren, als de culturele provincie van Noord Europa. Men gokt op een bezoekersaantal van 25.000.
filmpje
12-04-2016 EEN ONPLEZIERIGE ONTDEKKING
Hoewel de voorbereidingen voor deze kunstmanifestatie al 3 jaar aan de gang waren en bovenstaande informatie begin 2016 gepubliceerd werd, waren we als Natuurplatform Drentsche Aa niet op de hoogte van dit project en hadden we zeker geen idee van de impact ervan. Dat gebeurde pas op 12 april 2016, toen een van ons, bij het maken van foto's van de inrichting van de Westerlanden, een tractor van Staatsbosbeheer trof, die onderweg was om bij de brug een plek in te richten voor de plaatsing van een kunstwerk.

De bestuurder strandde echter op een kraantje van aannemer Hoornstra, dat bezig was het fietspad klaar te maken voor het opbrengen van een nieuwe deklaag. De tractorbestuurder moest onverrichterzake terugkeren en van hem hoorden we voor het eerst, dat er plannen zijn voor een fiets- en kunstroute en dat er naast de grote els bij de fietsbrug een kunstwerk komt te staan.

Onze eerst naïeve reactie "Maar die boom is toch van zichzelf al een kunstwerk...", bleek illustratief voor het verschil in denkwijze tussen ons als natuurliefhebbers en de liefhebbers van Kunst in de Natuur...
foto foto
foto
 
april 2016 ZOEKTOCHT OP INTERNET: Om wat voor kunstroute gaat het hier? ROUTEKAART
Via internet zoeken we naar informatie over een kunstroute die langs het Okkenveen zou lopen en komen we voor het eerst het project Into Nature tegen via een nogal chaotische website.
Het blijkt een ingewikkelde organisatie waarbij, naast de provincie Drenthe, drie gemeentes betrokken zijn en waaraan een groot aantal musea, kunstinstellingen, kunstenaarsverenigingen, horecagelegenheden en natuurorganisaties 'in overleg' deelneemt.
Wat ons vooral helder wordt is, dat er nergens een duidelijk aanspreekpunt is voor onze zorgen. Het is een ingewikkeld radarwerk van activiteiten, die allemaal in elkaar grijpen maar nergens te ontrafelen zijn. Alles is al in een ver gevorderd stadium. Het is alsof je wilt proberen een rijdende trein tegen te houden. En die trein rijdt vanwege het economisch belang van Drenthe. Men heeft een nieuwe manier bedacht om geld te verdienen; het vermarkten van de natuur. Dat alles verpakt in hoogdravende teksten die de pretentie hebben de bezoeker te laten beleven hoe de mens zich verhoudt tot de natuur.

Wat is Into Nature?

De mens ordent, interpreteert en manipuleert de natuur. Zij geeft haar vorm naar een heersend idee in de tijdsgeest, naar een maatschappelijke situatie of een wetenschappelijk inzicht. Het landschap is hierdoor voortdurend in transitie.

In de zomer van 2016 nodigen we je uit op expeditie te gaan in het landschap van de Drentsche Aa. Het pad verbindt kunstinstellingen met bijzondere locaties, waar kunstenaars zich laten inspireren door de historie, de ontwikkeling en de toekomst van de plek waar ze zich bevinden. Samen met de kunstenaars ontdek je hoe de mens zich verhoudt tot haar natuurlijke omgeving.

MASSALITEIT - Wat ons het meest treft en alle alarmbellen doet rinkelen, is de massaliteit van dit project: Men heeft de ambitie om 25.000 bezoekers te trekken voor deze kunstroute.
De aanleg van het fietspad Okkenveen was destijds al een geweldige inbreuk op de rust in het gebied. Dat werd toen 'verkocht' als onschadelijk omdat passerende fietsers de natuur niet zouden verstoren. Vogels en dieren wennen aan een vaste entourage van passanten die verder niet het gebied in gaan. Maar ook toen al, bleek dat de ligging van het fietspad de kans vergroot dat mensen blijven hangen in de directe omgeving (met of zonder loslopende honden), dat er vuurtjes gestookt worden om te barbecuen en het afval blijft liggen.
foto
26-06-2015
aankondiging kunstroute
BELVÉDÈRE - Vervolgens werd er op het rivierduin door Staatsbosbeheer een 'belvédère' aangelegd, die passanten verleidt tot recreëren. Ook de aanwezigheid van een zandstrandje aan de beek maakt de omgeving van het fietspad tot een pleisterplaats. Het aantrekken van duizenden bezoekers zal dit gedeelte van het Natura 2000 gebied nog verder laten verworden tot een pretpark. (Zie ook ons protest tegen het belvédère-project bij de aanleg in 2010.) foto
DUUR VAN HET EVENEMENT - Ook het feit dat het evenement gepland is gedurende een periode van bijna drie maanden (van 1 juli tot 18 september) maakt dat de druk op het gebied exponentieel vergroot wordt. Zelfs al vindt het plaats buiten het broedseizoen, de voortdurende onrust die de stroom bezoekers veroorzaakt, heeft wel degelijk invloed op flora en fauna. De Westerlanden zijn bedoeld als Natuurgebied, niet als recreatiepark voor vakantiegangers.
april 2016 ZOEKTOCHT OP INTERNET: Wie is de kunstenaar, die gevraagd is voor de locatie Okkenveen?
De kunstenaar die een werk bij het Okkenveen gaat plaatsen blijkt Rainer Gross te zijn, een van oorsprong Duitse beeldhouwer, die in België woont. Het blijkt dat hij op initiatief van de Stichting Natuurkunst Drenthe is gevraagd om voor het project Into Nature een kunstwerk te maken op de locatie Okkenveen. Daartoe is hij al in augustus 2015 op de bewuste plek (eigendom van Staatsbosbeheer) komen kijken.
Op de website van Kunst & Cultuur Drenthe treffen we zelfs een beschrijving van het te plaatsen werk aan.
foto
bezoek Rainer Gross
aan Westerlanden

Verder onderzoek op internet geeft een veelzijdig beeld van het soort werk dat Rainer Gross maakt. Als kunstenaar geniet hij internationale bekendheid, zijn werk heeft zeggingskracht, is heel goed geïntegreerd in de omgeving waarin het is geplaatst en we vinden het mooi.
(Zie voor een impressie de links in de rechterkolom.)
Dat betekent echter niet, dat we vinden dat dit soort objecten thuis hoort in een Natura 2000 gebied. Natuur die bedoeld is als veilige leefomgeving voor vogels planten en dieren, vraagt niet om beleving via een menselijk kunstwerk door grote aantallen bezoekers, hoe ingenieus, mooi of veelzeggend dat kunstwerk in menselijke ogen ook is. Dit soort natuur vraagt om stilte en rust, niet alleen voor flora en fauna, maar wellicht ook voor enkele mensen, die beter gedijen in een rustige omgeving zonder lawaai en vertier. (Een mensensoort die misschien ook op de rode lijst geplaatst zou moeten worden, zodat zijn habitat de bescherming krijgt, die hij verdient...)
Staatsbosbeheer is hier te gemakkelijk ingegaan op het verzoek van Into Nature om een locatie langs de Drentsche Aa beschikbaar te stellen. Natuurmomumenten heeft in dat opzicht een consequenter standpunt ingenomen: "Geen kunst in onze natuurgebieden, alleen op een van de landgoederen."
enkele foto's van installatiesBiografie Rainer Gross
19-04-2016 BRIEF AAN RAINER GROSS - gevolgd door telefonisch overleg
We besluiten de kunstenaar zelf te benaderen met het verzoek de plaatsing van zijn kunstwerk te heroverwegen, gezien de impact die de beoogde massaliteit van dit project op dit Natura 2000 gebied zal hebben. Ook stellen we voor om in overleg met hem een andere locatie te zoeken die minder schadelijk is voor de natuur. Een afschrift van deze brief gaat naar Staatsbosbeheer, Nationaal Park Drentsche Aa, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Into Nature.
In het telefoongesprek dat we enkele dagen later met Rainer Gross hebben, blijkt dat het voor hem niet mogelijk is zijn kunstwerk aan te passen aan een andere locatie. Het is al klaar en wordt binnenkort op transport gesteld naar Nederland.
23-04-2016 RTV-Drenthe is geïntesseerd in het onderwerp en vraagt om een RADIO-INTERVIEW
Aan Staatsbosbeheer schrijven we nogmaals, dat we vinden dat een Natura 2000 gebied dat aan hun zorgen is toevertrouwd door SBB beter beschermd zou moeten worden tegen de toeristische ambities van de Provincie. Het moet op die plek geen pretpark worden als het Nije Hemelriek. Daarbij komt dat SBB totaal niet in staat is aan enige handhaving te doen vanwege gebrek aan mankracht.
Wij hebben indertijd hemel en aarde moeten bewegen om, na de aanleg van het fietspad, de dijkjes afgesloten te krijgen. Pas toen duidelijk werd dat wandelaars met honden (waaronder zelfs een hondenuitlaatcentrale) de laatste Watersnippen hadden verdreven, kwam men in actie en werd er een hek op de dijk gezet. Maar wel veel te laat.
De bank (belvédère) op de zandkop was de volgende stap en nu een kunstwerk dat vele duizenden bezoekers moet trekken, een mega project van de provincie om de toeristische sector te versterken.
We denken dat SBB, door hier aan mee te werken, volstrekt op de verkeerde weg is.

radio
Weerstand tegen kunstmanifestatie in Okkenveen:
'Het gebied wordt straks verpletterd.'
25-04-2016 RTV-Drenthe maakt met Philippe Boucher TV-OPNAMES OP LOCATIE
Staatsbosbeheer heeft inmiddels geantwoord op de brief van het Natuurplatform en nodigt ons uit voor een gesprek met vertegenwoordigers van SBB, Into Nature en Natuurplatform op 26 april a.s..
Ondertussen maakt RTV-Drenthe een opname met Philippe Boucher op de locatie bij de brug over de Drentsche Aa in kou, wind en stromende regen.
RTV
Philippe Boucher
Diezelfde avond is ook Annemarie Resink, directeur van de Stichting Drenthe Cultuur & Natuur, en projectleider van Into Nature, gevraagd naar de studio te komen. Ze zegt in het interview dat de zorgen van 'deze meneer' wel weggenomen kunnen worden en dat die voornamelijk veroorzaakt worden, doordat hij het beeld nog niet helemaal compleet heeft vanwege onvoldoende bekendheid met het project.

Wij denken daar als Natuurplatform anders over en zijn van mening dat de problemen die wij voorzien, vooral veroorzaakt worden doordat Into Nature zich onvoldoende heeft gerealiseerd wat de impact kan zijn van toeristische druk op een natuurgebied.

RTV
Annemarie Reesink reageert
27-04-2016 DAGBLAD van het NOORDEN
Ook het Dagblad van het Noorden plaatst een stukje over dit nieuwsitem onder de titel:
Voorzitter natuurplatform Drentsche Aa: ‘Natuur is geen pretpark’
Het plan om een werk van kunstenaar Rainer Gross tijdelijk te plaatsen bij het Okkenveen bij Ydermade valt slecht bij het Natuurplatform Drentsche Aa. Het kunstwerk op deze plek is volgens Boucher een verkeerd signaal. Je suggereert dat er nog veel meer kan. Zo wordt het een pretpark. Het platform zal zich niet bij een vergunning voor het project neerleggen.
DvhN
28-04-2016 VERSLAG van het GESPREK tussen vertegenwoordigers van INTO NATURE, SBB en NATUURPLATFORM
Op 26 april vond er een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van Into Nature, Staatsbosbeheer en Natuurplatform Drentsche Aa. Hoewel er over en weer begrip was voor de standpunten van beide partijen, kwamen deze niet echt dichter bij elkaar, in die zin, dat we van de kant van het Natuurplatform bleven benadrukken dat het niet gewenst was om een zo grote manifestatie op die plek te willen houden, terwijl men van de kant van Into Nature verzekerde dat alles heel zorgvuldig gebeurde, dat er toezicht en begeleiding zou zijn en dat de aantallen bezoekers wel mee zouden vallen en onze zorgen dus ongegrond waren.
Onze ervaringen uit het verleden wijzen echter anders uit. Ook nu zien we nog steeds dat er met enige regelmaat auto's en brommers tot aan het strandje bij de Aa rijden, dat er vuur gestookt wordt en gebarbecued. Kortom: dat er zeker buiten de 'openingstijden' van Into Nature (9-5 uur) onvoldoende toezicht is om de boel in de hand te houden. Ook voor het kunstwerk zelf is dit een risico. Het is een afgelegen plek zonder toezicht en dat nodigt uit tot vandalisme. Wij blijven dan ook bij ons standpunt dat het beter is om een andere locatie te zoeken.
Een eerste voorstel ligt er al (aangedragen door een van onze leden): aan het eind van de Tolhuisweg staat een boom, met een bankje, waar je een prachtig uitzicht hebt over de Westerlanden richting Drentsche Aa. De route hoeft dan niet langs het fietspad te lopen, maar kan gewoon vervolgd worden via de Westertseweg. En we zullen op korte termijn uitkijken naar andere mogelijke locaties, die eenzelfde sfeer hebben als de plek waardoor Rainer Gross zich heeft laten inspireren.
Into Nature zegt toe onze alternatieven (in overleg met de kunstenaar) zorgvuldig te zullen bekijken.
foto

Op onze vraag waarom Staatsbosbeheer deze plek heeft aangedragen voor het project Into Nature, terwijl het toch gaat om een pas ingericht Natura 2000 gebied, antwoord men dat SBB in haar beleid drie B's heeft staan, die staan voor: Beschermen, Beleven en Benutten.

Zie ook de openingszin boven de site van SBB --------------------------->
Alleen het beschermen dient de natuur op zich; de andere twee B's staan geheel en al ten dienste van de mens... Het is dus altijd een 'democratische beslissing' van twee tegen één, waarbij de natuur per definitie het onderspit delft.

Het zit in onze natuur:

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 265.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.
ANDERE KRITISCHE GELUIDEN over 'VERMARKTING van de NATUUR' en 'GEBREK AAN TOEZICHT'
Ondertussen hebben we ook contact gehad met andere mensen en groepen, die protest aantekenen tegen de algehele tendens om de natuur volledig ten gunste van menselijke pleziertjes te benutten.
Motorcross Eext: Zo werden we in het voorjaar van 2015 benaderd door mensen uit Eext, waar een motorcross werd georganiseerd over braakliggende akkers, maar ook door bospaden en andere stukken natuur, die daardoor onherstelbaar werden vernield. Ondanks de vele protesten, gaf de gemeente Aa en Hunze in 2016 opnieuw toestemming voor dit evenement. Hiernaast een link naar een filmpje op YouTube, met als onderschrift van een liefhebber: mooie rit zo niej dan ?? Toch nog lekker veel bos erin video
FestiValderAa - drie dagen theater en muziek in de Drentsche natuur!
"In Schipborg vindt voor de zesde keer FestiValderAa plaats. Ook de komende editie biedt een unieke combinatie van muziek, (kinder- en straat)theater, dans en kunst."
Dit festival vond de afgelopen vijf jaar plaats op het Schipborgerzand, een klein heide en zandverstuivings terreintje, gelegen dicht tegen de bebouwing van Schipborg. Het is eigendom van Staatsbosbeheer en aangemerkt als Natura 2000 gebied.

Voorwaarden in 2015:
Bij de verlening van de vergunning in 2015 zijn indertijd een aantal voorwaarden zijn gesteld. Er zou gekeken moeten worden naar alternatieve locaties. De door de Stichting AA’s aangedragen alternatieven zijn echter als ongeschikt beoordeeld op grond van eigen criteria. Overleg hierover (met SBB) heeft niet plaatsgevonden. De formulering van de voorwaarden (zie link in de rechterkolom) laat de absurditeit zien van dit soort regelgeving: Wanneer het habitattype 'Stuifzanden met struikheide' (H2310) niet verplaatst kan worden van het huidige festivalterrein, wordt het festivalterrein niet meer gebruikt voor toekomstige edities van het FestiValderAa.
Het is de omgekeerde wereld: we verplaatsen het natuurgebied, zodat onze feestjes door kunnen gaan op de plek die we hebben uitgekozen. Alsof je stuifzand en heide zomaar zou kunnen verhuizen...
Voor 2016 is opnieuw vergunning aangevraagd voor het Schipborgerzand, nu voor een periode van zes jaar. Als die vergunning inderdaad veleend wordt, verdwijnt daarmee de druk op het vinden van een alternatieve locatie. In feite kun je er dan vanuit gaan dat het Festival niet meer van die plek verdwijnt. Vandaar dat de Natuur- en Milieufederatie een zienswijze heeft ingediend tegen het voornemen het Festival der Aa voor de komende 6 jaar toestemming te geven om het Schipborgerzand als festivalterrein te gebruiken.
logo
link naar website Festival der Aa
Voorwaarden 2015
 
Opiniestuk van Maria Quist: Echte liefhebber is destructie natuur zat
Op 29 april j.l. verscheen zowel in het Dagblad van het Noorden als in de Leeuwarder Courant een opiniestuk van Maria Quist, ex-medewerker en kritisch lid van Natuurmonumenten. Daarin fulmineert ze tegen de tendens om van de Nationale Parken big bussiness te maken en ze zo in te richten dat ze voldoen aan de wensen van de moderne recreant. De natuur wordt gezien als verdienmodel. Men ziet natuurontwikkeling niet meer als het ongestoord laten verlopen van natuurlijke processen, maar er moet constant ingegrepen worden om die ontwikkeling een bepaalde kant op te sturen. Dat gebeurt zo grof dat bestaande levensgemeenschappen daarmee compleet vernietigd worden.
Lees het artikel via de link in de rechterkolom.
artikel
In het blad 'De Levende Natuur' schreven Jacques de Raad, Gerard Ouweneel en Rob Bijlsma al in 2010 een kritisch artikel over ditzelfde onderwerp. artikel
In het Nieuwsblad van het Noorden stond 18 mei 2016 een opiniestuk van Alwijn Brouwer (ecoloog) over de invloed van recreatie op het Drentsche Aa gebied. Met name loslopende honden hebben een zeer verstorende invloed op vogels in natuurgebieden, maar ook dieren als ree, otter, bever en das ondervinden er schade van. Het netwerk van recreatiepaden is vaak zo dicht, dat er daardoor geen rustige plekken meer over blijven. Ook voor de recreant geldt, dat de belevingswaarde van de natuur door een teveel aan paden eerder daalt dan stijgt. foto
Over het Project Into Nature hadden we sinds 12 april ook regelmatig overleg met de Vogeltelgroep Drentsche Aa.
Deze groep vogelaars inventariseert vogels langs de Drentsche Aa en deelt hun monitoring gegevens met Staatsbosbeheer. Omdat ze goed op de hoogte zijn van het vogelleven in het gebied heben ze met SBB de afspraak, dat die hen zal betrekken bij projecten die invloed kunnen hebben op de vogelstand, zodat ze op basis van hun gegevens en ervaring advies kunnen geven en misstanden kunnen signaleren. Bij het project Into Nature zijn ze echter alleen betrokken bij de inrichting van één locatie in Taarlo. Van de andere locaties waren ze niet op de hoogte, ook niet die bij het Okkenveen. Het feit dat er op dit punt geen overleg was geweest met natuurwerkgroepen uit de omgeving zagen ze dan ook als een omissie.

Tevens deelden zij met ons hun zorgen over de ontwikkelingen in de omgeving van Deurze, waar net een nieuw stuk natuur is ingericht. Na de inrichting is niet duidelijk gemaakt waar recreatie wel of niet is toegestaan. Daar ontwikkelen zich nu spontaan wandel- en mountainbikepaden. Om de haverklap struinen er mountainbikers, vissers, wandelaars en hondjes in het gebied. Ze maken hun eigen routes. SBB zegt geen mensen te hebben voor toezicht.
lgo
Zie ook: Project Deurzerdiep en Anreeperdiep
afgerond
8 mei 2016 Verzending gezamenlijke protestbrief Vogeltelgroep en Natuurplatform aan Staatsbosbeheer
Als reactie op de huidige ontwikkelingen heeft de vogeltelgroep, mede namens het Natuurplatform Drentsche Aa een brief opgesteld aan de Gebiedsmanager Drentsche Aa van Staatsbosbeheer, waarin deze problematiek wordt aangekaart. De brief is tevens verzonden aan de secretaris van het Nationaal Park Drentsche Aa.
De begeleidende tekst in de mail luidde:
'Meerdere natuurwerkgroepen maken zich zorgen over de ontwikkelingen van de laatste tijd in het gebied van de Drentsche Aa. Aanleiding om u namens de Telgroep Drentsche Aa en het Natuurplatform Drentsche Aa bijgevoegde brief aan te bieden. Wij hopen dat deze brief aanleiding is voor een betere balans in allerlei beleidsafwegingen. Uiteraard zijn we graag bereid om hierover met u nadere afspraken te maken.'
logos
brief aan
Staatsbosbeheer
12-05-2016 ANTWOORD van INTO NATURE - Er komt geen alternatieve locatie voor het werk van Rainer Gross
Diezelfde week ontvingen we een afwijzende beslissing van de projectleider van Into Nature:
Geen van de door ons voorgestelde alternatieve locaties voldeed aan de eisen die men in het projectteam voor ogen had. Bij de locatie aan het eind van de Tolhuisweg was de afstand tot de beek te groot. De andere locaties lagen op particulier terrein, of in de provincie Groningen en omdat Into Nature een Drents project is, waren ze dus niet geschikt.
(Onze boze gedachten vragen zich nu af: Hoe kan het dat het Harense Postillion Motel een van de startlocaties is? Of is Haren toch ingelijfd bij de provincie Drenthe?...)
logo
antwoord Into Nature
12-05-2016 ONS ANTWOORD aan INTO NATURE - tevens verstuurd aan alle andere instanties en onze 'volgers'
Geachte mevrouw Resink,

Uw brief met het besluit, het kunstwerk van Rainer Gross bij Okkenveen aan de Aa te plaatsen is duidelijk. Het is lastig een eenmaal gemaakte inschattingsfout in dit stadium te herstellen. Dat is voor iedereen pijnlijk.
Wij hebben ook de meningen van de bewoners van Okkenveen, Westertseweg en Huttenweg gepeild. Men was het volmondig met ons eens dat dit kunstwerk daar niet hoort en dat de Drentsche Aa geen pretpark is.
Maar er valt nog wel wat meer te zeggen.
Het is in onze ogen onbegrijpelijk dat Staatsbosbeheer dit project toegang heeft verleend tot het beekdal dat aan haar zorg is toevertrouwd. Het is ook een uiting van een trend die al langer aan de gang is om alle mooie stukjes die hier en daar nog over zijn in Drenthe open te gooien en uit te melken. Er heerst een volstrekt onvermogen om wat er aan natuur rest met rust te laten. Want als er zo veel geld aan is uitgegeven, hoe moeten we dat dan verantwoorden? Door het gebied open te stellen en toegankelijk te maken voor de massa, is kennelijk het antwoord.
Daar komt in dit geval bij dat kunst niets toevoegt aan natuur en alleen maar afleidt van wat de natuur aan eigen schoonheid laat zien. Natuur heeft aan zichzelf genoeg en wie dat niet ziet, heeft er ook niets te zoeken. Er is veel vermaak mogelijk op andere plaatsen waar het geen kwaad kan.
Dat Into Nature hier geen oog voor heeft is een veeg teken en mogelijk een voorbode van de mislukking van dit project. De opgeblazen toon waarmee men aandacht probeert te trekken voorspelt niet veel goeds. "Venetië in Drenthe" en "The talk of the town"... "Als je er niet geweest bent tel je niet meer mee." Bill boards slim langs de A28 plaatsen waar vaak files zijn, zodat men tijd heeft om de boodschap van Into Nature te lezen!
Toppunt van smakeloosheid is de strooifolder van Into Nature met de afbeelding van een jachthut (Hunting blind): "Kunstenaars laten zich inspireren door de plek waar ze zich bevinden", luidt de tekst van de folder. De uitkomst van deze inspiratie is een hoogzit vanwaar je het wild in de natuur kunt afknallen. Het geeft goed weer welk perspectief Into Nature op de natuur heeft.

Wij kennen de situatie bij Okkenveen van ruim voor de uitkoop van de boeren bij De Westert. Hoog opgroeiend gras met bloemen en kruiden langs de oever van de beek. Libellen die over het water scheren en een veelheid aan vogels. Een stil en onbetreden paradijsje.
Dan wordt er opeens een smakeloos kaarsrecht betonpad dwars door het beekdal aangelegd. Op een oud stuifduin verrijst een Strootman bank en heet het opeens Belvédère. De oevers worden platgetrapt. De moderne recreant laat zijn rotzooi achter. Blikjes, zakdoekjes, verpakkingspapier en de restanten van kampvuurtjes en cigarettenpeuken. Dit is het effect van de zo hoognodige 'beleving' van de natuur.
folder

Wat ooit behoed is voor ruilverkaveling en kanalisatie, valt nu ten prooi aan de moderne recreant, die alles wil zien, overal wil lopen en waar alles voor moet wijken.

Wij hopen dat dit eens maar nooit weer is.

       
home ruimtelijke ordening 2008-2009 natuur & recreatie  
actueel natuurbeheer 2016 april/mei Kunstproject Into Nature
data natuur en recreatie 2016 juni-sept Kunstproject Into Nature
thema's projecten Nat.plf Verblijfsrecreatie - Tynaarlo  
contact informatiepagina's 2017 Landgoed Buiten  
links dia-presentaties    
archief KAARTEN    
nieuwsbrief