homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
Er zijn verschillende thema's en onderwerpen waarmee het Natuurplatform zich bezig houdt.
Hieronder een globaal overzicht. Via de links in de tweede kolom hierboven, kunt u zoeken naar de verschillende onderwerpen.
Ruimtelijke Ordening Gemeente Tynaarlo
Gemeente Assen
Provincie Drenthe
Gastransportleiding van de NAM (2009)
Transferium De Punt (2010-2022)
N34 (gedeeltelijke) verdubbeling (2019-2022)
Doorfietsroute Gronigen-Assen (2020-2021)
• Natuurbeheer Natura 2000
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) / Natuuretwerk Nederland (NNN)
Faunapassages
Algemene Informatie over bermbeheer
Agrarisch natuurbeheer (boeren & natuur)
Natuur en recreatie Natuur & recreatie 2008-2009
Kunstproject Into Nature - 2016 april/mei
Kunstproject Into Nature - 2016 juni-sept
Verblijfsrecreatie - Tynaarlo - gemeentelijke verordeningen
Landgoed Buiten - 2017 plannen voor uitbreiding
Projecten van het Natuurplatform

Fietspad Okkenveen (2008)
Duinweg-Beekdal - een omgevingsproject over meerdere jaren (2009-2015)
Bermbeheer gemeente Tynaarlo (2010-2015)
Natuurerven (2018-2020)

Informatiepagina's Roggelelie, een plant uit de prehistorie
Informatiepagina's over bever en das
Fotopresentaties Duinweg-beekdal,
Wildeveen (2011)
New Forest (2009)
Wersterlanden (2015-2016)
KAARTEN Een overzicht van het kaartmateriaal dat op de site te vinden is
   
home ruimtelijke ordening
actueel natuurbeheer
data natuur en recreatie
thema's projecten Nat.plf  
contact informatiepagina's  
links dia-presentaties  
archief KAARTEN  
nieuwsbrief