homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
Monitoring 2009 Op deze pagina wordt door onze vrijwilligers verslag gedaan van waarnemingen rondom het fietspad.
           
08 januari 2009 IJS OP DE DRENTSCHE AA  

Begin januari: vorstperiode. De Drentsche Aa ligt verlaten. Een enkele fietser of wandelaar. Scholieren die doorsteken vanaf Eelde.

DrentscheAa   DrentscheAa   
20 februari 2009 Een eerste aanzet tot evaluatie van het gebruik van het fietspad  
Al in een eerder stadium hebben we het Overlegorgaan van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap en Gemeente Tynaarlo gevraagd een plan op te zetten voor de evaluatie van het fietspad, dat immers onder hun verantwoordelijkheid tot stand is gekomen. Tot nu toe is er op die vraag nog geen duidelijk antwoord gekomen. Inmiddels hebben we ook Staatsbosbeheer benaderd met dezelfde vraag.
23 februari 2009 Drukte in het weekeind geeft verstoring en rotzooi  
Van iemand uit Midlaren kregen we het volgende berichtje:
Gisteren ben ik bij het fietspad gaan kijken hoe het er op zondag aan toe gaat. Daar word je niet vrolijk van: twee jongens waren in het bosje bij het water rotjes aan het afschieten. Ik heb ze weggestuurd en uitgelegd wat ze daarmee veroorzaken. Ze hadden echt geen idee.... Verder veel mensen met (jacht)honden over het dijkje langs de Aa. Eén echtpaar kwam met SUV het weiland oprijden (kan heel makkelijk want er is geen hek), lieten hun honden eruit en liepen langs het fietspad door het weiland naar het water. Vier reeën totaal in paniek het Noordlaarder bos in en twee hazen in de stress. Geen vogel te bekennen. Met broedseizoen lijkt het inderdaad noodzakelijk te worden dat de boel dicht gaat.
Foto's van spuitbus-lol
van dezelfde(?) jongens:
spuitbus
06 april 2009 Eerste mooie voorjaarsdag - afval van de winter - vissers op de dijk  

Om het voorjaar met een schone lei te beginnen, hebben we alle afval van de winter geraapt, inclusief de verf-spuitbus.
Op de dijk troffen we twee vissers met fietskar en stoeltjes. Iets wat voor de aanleg van het fietspad niet niet mogelijk was geweest.

<empty>     <empty>
10 april 2009 Informatiebord geplaatst op de dijk bij de Drentsche Aa  
We zijn al enige tijd bezig om via contacten met de Gemeente Tynaarlo, Staatsbosbeheer en het Waterschap, gedaan te krijgen dat de dijkjes langs de Drentsche Aa worden afgesloten voor publiek. We zien regelmatig wandelaars en joggers, al dan niet vergezeld van honden, langs de dijk gaan richting De Pol. De reeën rennen dan in paniek heen en weer en de vogels, die bezig zijn een broedplek te vinden, vliegen verschrikt op. Door de aanleg van het fietspad Okkenveen, liggen die dijkjes nu helemaal open en nodigen a.h.w. uit om er over te wandelen. Deze hele strook langs de Drentsche Aa is echter aangewezen als Natura 2000 gebied en is dus in feite beschermd natuurgebied, waar veel vogelsoorten broeden die gevoelig zijn voor verstoring door mensen en honden. Ook de reeën uit het Noordlaarderbos zoeken er op drukke dagen hun toevlucht. Ambtelijke molens malen echter langzaam. Vandaar dat we met het oog op het mooie weer tijdens de Paasdagen, zelf een informatiebord geplaatst hebben.
12 en 13 april 2009 PASEN - stralend weer en een ongekende drukte langs de Drentsche Aa
Een korte inspectietocht op Paas-zondag rond vier uur 's middags langs het fietspad en de oevers van de Aa, gaf het beeld van een voortdurende stroom fietsers en wandelaars, veel geparkeerde auto's langs de Westertse weg en twee scooters die van de kant van het Okkenveen richting brug raasden. Kennelijk is het bord "verplicht fietspad" niet duidelijk genoeg om gemotoriseerd verkeer tegen te houden.
In het Dagblad van het Noorden had op de UIT-PAGINA een groot stuk gestaan over een mooie wandeling over de Vijftig Bunder en de Schietbaan, met een uitstapje naar de nieuwe brug bij de Aa en de mensen wandelden rond met de krant in hun hand, want daar stond de route in beschreven. Op het moment dat wij de brug passeerden, liepen er geen mensen over het dijkje richting De Pol, dus we hadden goede hoop, dat het informatiebord geholpen had. Maar op Paas-maandag werd er een groep van 30 à 40 mensen gesignaleerd die over de dijk wandelde en er was neergestreken om te picknicken.
Kortom: dit Paasweekeinde had het Nationaal Park Drentsche Aa op deze plek meer weg van een mooie voorjaarsdag in het stadspark van Groningen dan van een Natura 2000 gebied! Zelfs de wandelaars hoorden we opmerkingen maken als:"Wat is het hier druk!"
14 april 2009 Auto op het fietspad  
Dinsdag na Pasen troffen we rond 7 uur 's avonds aan de kant van het Okkenveen een auto aan op het fietspad. Het bleek een autohandelaar te zijn, die een mooie foto van de auto met de Drentsche Aa als achtergrond op Marktplaats wilde zetten.
Hij had zich toegang tot de dijk verschaft via het weggetje dat door het bosje bij het Okkenveen loopt.
<empty>   <empty>   <empty>
17 april 2009 Eerste (naakt)zwemmer in de Aa, en een paard met karretje over het fietspad
Vandaag kregen we van een van onze waarnemers het volgende berichtje binnen:
De mensen die gebruik maken van het fietspad en de ruimte bij de Drentsche Aa ondervinden blijkbaar nergens (morele) hinder van. Zo werd er een paard met wagentje op het fietspad waargenomen. (Het hek werd open gedaan en men reed vervolgens over het pad) en gisteren zag onze jongste zoon een man naakt in de Drentsche Aa zwemmen. Het was heel druk aan fietsers en deze man ging daarna gewoon bloot liggen zonnen.
We hebben het even uitgeprobeerd en het toegangshek aan de Westertseweg en ook de twee hekken daarna zijn inderdaad eenvoudig met de hand te openen (zie foto hiernaast).
Wat de "morele" kant van de zaak betreft, kunnen de meningen natuurlijk verschillen: één naaktzwemmer langs de Aa geeft voor de natuur waarschijnlijk even veel verstoring als een visser. Een menwagentje op het pad is niet erger dan een auto en de snelheid van een mountainbiker verschilt niet veel van die van een scooter. De hordes fietsers en wandelaars die tijdens het Paasweekeinde langs trokken geven misschien wel meer onrust dan een groepje ruiters dat via de brug oversteekt. (Ook daarvan hebben we in de periode hiervoor sporen gezien).
Het gaat ons er eigenlijk vooral om, te laten zien dat de aanleg van dit fietspad een zeer ondoordachte ingreep in het gebied is geweest, waarvan men de gevolgen van tevoren totaal niet heeft voorzien. Er bestaat geen duidelijke visie over welke ontwikkelingen men wel of niet gewenst vindt. Er zijn geen afdoende maatregelen genomen om verstoring of misbruik van het pad te voorkomen. Er is geen geld vrijgemaakt voor handhaving van regels. En de betrokken instanties verwijzen ons van het kastje naar de muur. Er is geen duidelijk aanspreekpunt, geen duidelijke eindverantwoordelijke.
19 april 2009 Impressie van een zonnige zondag in het voorjaar  

              

Een inspectietocht naar het fietspad, rond 4 uur 's middags, leverde bovenstaande beelden op: veel autoverkeer langs de Westertseweg, fietsers en wandelaars, een hondje dat in de Aa mocht zwemmen, twee vissers op het stuk dijk waar geen informatiebord staat en een menwagentje dat vanaf het fietspad door het hek naar de Westertseweg ging. Het hek werd weer keurig dicht gedaan. Het informatiebord op de dijk richting De Pol lijkt toch enige invloed te hebben. Er waren mensen die bij het zien ervan zeiden: Nee, daar mag je niet in; dat is geloof ik natuurgebied.

26 april 2009 Start van steeksproefgewijze monitoring door vrijwilligers van het Natuurplatform Drentsche Aa
Op zondag 26 april werd er voor het eerst op drie tijdstippen van de dag gedurende een uur geturft, wat er aan voorbijgangers passeerde. Behalve over het soort passanten, werd er ook aantekening gemaakt over hun verblijf ter plekke en eventuele uitstapjes buiten de aangegeven route. Het algemene beeld kan alsvolgt geschetst worden:

Op de parkeerplaats Toegangspoort Noord (bedoeld als uitvalsbasis voor fietsers en/of wandelaars) stonden om half twee 'smiddags 2 auto's geparkeerd. M.a.w.: die werd nauwelijks gebruikt.
Op het fietspad daarentegen was het op die tijd een drukte van belang; er passeerden gemiddeld zo'n 100 à 150 voorbijgangers per uur, meest fietsers, enkele wandelaars en skeelers en een scooter. De gemiddelde leeftijd lag zo te zien boven de 60 jaar.
De brug werd duidelijk als pleisterplaats gebruikt. Hij was vrijwel geen moment leeg. De meeste mensen stapten er af, bleven staan kijken, of stonden er langdurig te praten met bekenden, die ze daar toevallig ontmoetten.
Het informatiebord dat we geplaatst hebben op het dijkje richting De Pol, lijkt te werken. Sommige mensen stappen af om het zorgvuldig te lezen en concluderen dan: "Dat is vogelbroedgebied en rustgebied voor de reeën". Anderen, die duidelijk het plan hadden de dijk op te fietsen, werden verrast door het obstakel en lieten zich er door weerhouden verder de dijk op te gaan (misschien ook door de sociale controle die uitging van de op de brug neergestreken passanten?). Een fietser met hengel, die duidelijk gewend was daar de dijk te nemen, keerde om en riep uit: "Ik vind het helemaal niks, dit fietspad!".
Voor de rest was de mening van de meeste voorbijgangers over het fietspad zeer positief: "Wat is het hier mooi". Maar de ooievaar die langdurig boven de brug rondcirkelde werd door niemand opgemerkt.


Toegangspoort Noord, leeg


Skeelers


Fietsers


Scooter


Informatiebord lezen


Pleisteren op de brug


Ooievaar


Spelen met de hond
op de dijk bij het strandje

30 april 2009 Monitorgegevens van de Gemeente Tynaarlo; periode 15 - 30 april met telapparaat
Tussen 15 en 30 april stond er aan de Okkenveense kant van het fietspad een automatisch telapparaat, dat in staat was het aantal passanten, hun snelheid, de richting, het tijdstip en de datum te meten. Van de heer Ploeger kregen we daarover onderstaande gegevens door. Gezien het feit dat er gedurende één week geteld is, valt te concluderen dat dit de week van 20 t/m 26 april moet zijn geweest. We hebben daarom die data aan het tabelletje toegevoegd.

Er is gedurende één week geteld. Er wordt gebruik gemaakt van het fietspad tussen 7 en 22 uur waarbij de piek rond 13.30 ligt
Het lijkt dat er ook bromfietsen van het pad gebruik maken. Hiervoor is maandag met ongeveer 20 bromfietsen de drukste dag. Zij maken tussen 7 en 20.30 gebruik van het fietspad waarbij de piek om 19.30 ligt met ongeveer 5 bromfietsen.

Maandag 20 april 2009 160 fietsers
Dinsdag 21 april 2009 170 fietsers
Woensdag 22 april 2009 220 fietsers
Donderdag 23 april 2009 120 fietsers
Vrijdag 24 april 2009 70 fietsers
Zaterdag 25 april 2009 140 fietsers
Zondag 26 april 2009 380 fietsers
29 mei 2009 Dijkjes langs de Drentsche Aa nog tijdens het broedseizoen gemaaid  
Terwijl de boeren in het Drentsche Aa-gebied subsidie krijgen om met maaien te wachten tot na het broedseizoen, worden de dijkjes langs de Aa al eind mei gemaaid. Een inkonsekwent beleid, lijkt ons. Deze gang van zaken pleit er duidelijk voor dat er ten aanzien van het gebied een eenduidige visie over natuurbeheer moet komen, waar alle betrokken partijen gezamenlijk aan meewerken. Zie voor foto's de presentatie hiernaast.
<empty>
3 juni 2009 Kort overzicht van de monitorgegevens tot nu toe  
Tussen 23 april en 3 juni werd er in totaal 25 uur gepost bij het fietspad op verschillende tijden van de dag. Dit leverde de volgende resultaten op. Het is zo dat de hoogste aantallen geturft worden op zonnige dagen tussen 11.00 en 17.00 uur, met name op zondag en feestdagen. 's Avonds wordt het fietspad gebruikt zoals het bedoeld is; wat fietsers die lekker doorfietsen. Door de week gebeurt er ook niet heel veel geks.

SOORT PASSANTEN
TOTAAL
AANTALLEN
GEMIDDELD
PER UUR
HOOGST
GEMETEN
AANTAL
TIJDSTIP
VAN DE DAG
DATUM
Wandelaars op het fietspad 80 3,2 11 11.00-12.00 ZO 26-04-2009
Fietsers 818 32,7 142 14.50-15.50 ZO 26-04-2009
Brommers 7 0,3 1 15.00-20.00 verschillende dagen
Motor 0 0 - - -
Scootmobiel 3 0,1 3 16.00-17.00 Pinkstermaandag
Skeelers 1 0 1 14.50-15.50 ZO 26-04-2009
Ruiters 0 0 - - -
Menwagen 1 0 1 17.00-18.00 ZO 03-05-2009
Kano 12 0,5 12 16.00-17.00 Pinkstermaandag
Loslopende hond 15 0,6 2 08.00-20.30 verschillende dagen
Wandelaars richting dijkjes 15 0,6 4 11.00-17.00 verschillende dagen
Verblijvers (strandje of dijk) 58 2,3 16 14.05-15.05 Koninginnedag
Zwemmers 2 0,1 2 14.00-15.00 Pinksterzondag
Geparkeerde auto's 19 0,8 4 11.00-12.00 ZO 26-04-2009


15 juni 2009 Ook 's avonds gaat er nog gemotoriseerd verkeer over de Westertseweg en over de brug...
Een kleine inspectietocht 's avonds om 9 uur, bracht aan het licht dat er ook in de schemering nog mensen zijn die een excursie naar de brug over de Drentsche Aa maken. In dit geval een busje van de Mytylschool, die hun pupillen in rolstoelen begeleidden over het fietspad tot aan de brug. Bij de brug zelf troffen we een motorrijder, die net wegreed. Hij staat daarom (en vanwege de invallende duisternis) enigszins bewogen op de foto... Toen we op de terugtocht de dassenburcht passeerden, klonk er daar in de bosjes al geritsel van rondscharrelende dieren. Zou het niet beter zijn om de Westertseweg helemaal af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer?
19 juni 2009 Maaien voor de ARBO-wet  
In een gesprek met een vertegenwoordiger van het Waterschap Hunze en Aa's bleek, dat de dijkjes langs de Drentsche Aa gemaaid moeten worden wanneer het gras een kritieke hoogte heeft bereikt (broedseizoen of geen broedseizoen). De ARBO-wet schrijft namelijk voor dat medewerkers van het Waterschap geen werk mogen verrichten op de dijkjes, wanneer de begroeiing te hoog is. Zo legt de Natuur het loodje in een wildgroei van regels... Inmiddels staat het gras op het gemaaide gedeelte van de dijk al weer net zo hoog als op het kleine stukje rond het door ons geplaatste informatiebord (waar niet werd gemaaid). Conclusie: vroeg-maaien levert voor de ARBO-wet geen beter resultaat op dan niet-maaien en het maaien kan dus net zo goed worden uitgesteld tot het eind van de zomer.
07 augustus 2009 Zwemmen in de Drentsche Aa - maar ook: VUILNIS en VANDALEN
Sinds het weer warmer is en de vakanties zijn begonnen, strijken er regelmatig mensen neer op het enige overgebleven strandje langs de Drentsche Aa om er te gaan zwemmen. De meesten laten de plek netjes achter, maar sommigen smijten al hun overgebleven rotzooi willekeurig om zich heen. Zoals snoeppapiertjes, lucifers, sigarettenvloeitjes, drankblikjes of soms nog halfvolle pakken ice-tea. Om de omgeving schoon te houden, rapen vrijwilligers uit Mid- en Noordlaren regelmatig het achtergelaten vuilnis op.
Behalve jongelui die vuilnis achterlaten zijn er ook figuren die het leuk vinden om andermans spullen te vernielen. Zo werden op vrijdag 6 augustus van zes kinderen uit Midlaren, die van het strandje naar de brug gezwommen waren en hun spullen bij het strandje hadden laten liggen, alle kleren, handdoeken, tassen, met daarin zelfs een schoolboek, een bal en hun fietssleuteltjes in het water gegooid. De fietssleuteltjes werden niet meer teruggevonden en ook 9 kledingstukken bleven onvindbaar. De daders lieten geen visitekaartje achter.
09 augustus 2009 28 ooievaars in het pas gehooide land ten ZW van de dijk Okkenveen
Tussen 3 en 4 uur 's middags foerageerden er 28 ooievaars in het pas gehooide land ten Zuidwesten van de dijk aan de Okkenveense kant van de Drentsche Aa. In Midlaren zelf was slechts één ooievaarsnest in gebruik, bij een huisje langs de Westertseweg, vlakbij de Vijftig Bunder. Daar is één jonge ooievaar grootgebracht, die in juli werd geringd.
Ook in Glimmen, waar de Drentsche Aa onder de weg Groningen-Assen doorstroomd, was een ooievaarsnest.
Deze grote groep ooievaars, moet zich echter vanaf elders verzameld hebben. Op pas gehooid land is veel voedsel te vinden, want bij het maaien, schudden en persen van het hooi, vinden altijd heel veel kleine dieren (muizen, kikkers, insecten etc.) de dood.

ooievaars

20 september 2009 Oevers van de Drentsche Aa bij het fietspad gemaaid. <empty>
De dijkjes langs de Drentsche Aa zijn enkele dagen geleden opnieuw gemaaid en ook de oevers langs het fietspad. Het maaisel is (nog?) niet weg gehaald. Of wil men misschien de ridderzuring, die in grote getale de berm bevolkt nog de kans geven om zich uit te zaaien? Zie de foto hiernaast.
         
home voorgesch. oprichting Natuurplatform  
actueel 2008 actualiteiten  
data 2009 fietspad Okkenveen monitoring --> themapagina's
thema's 2010 Ballooërveld aanzet tot evaluatie
contact 2011 Duinweg-beekdal inspreken NBEL 11 febr.
links 2012 gastransportleiding NAM  
archief 2013 studiereis New Forest  
nieuwsbrief