DECEMBER 2022 VISIE van het NATUURPLATFORM    -    Afweging tussen natuurbeleid en verkeerssituatie
'TRANSFERIUM - NEE' - deed ONDERZOEK in het ' PUNTERBOS'
Aan de rand van het Noord-Willemskanaal, op de plek waar nu een nieuwe afrit is gepland, blijkt in de 50 jaar na de aanleg van de A28 een ontoegankelijk verwilderd natuurbos te zijn ontstaan, waar heel veel diersoorten, die belangrijk zijn voor het Drentsche Aa gebied, een toevlucht hebben gezocht. foto
De werkgroep 'Transferium-Nee' heeft een jaar lang camera's geplaatst in het Punterbos en daarmee onomstotelijk aangetoond dat de otter (sinds kort doelsoort van het Drentsche Aa gebied) daar een vaste verblijfplaats heeft. Bekijk de camerabeelden via de video in de rechterkolom.
Als de plannen voor een nieuwe afrit op die plek doorgaan, zal er een belangrijk stuk natuur verloren gaan. Vandaar dat het Natuurplatform, samen met 'Transferium Nee' actie heeft ondernomen om de Gedeputeerde op andere gedachten te brengen.
WAT BETEKENT EEN NIEUWE HAARLEMMERMEER-AFRIT VOOR DE NATUUR?
Door de aanleg van een 'Haarlemmermeer-afrit' wordt het 'Punterbos' in de NW-oksel van de nieuwe afrit onherstelbaar vernield. Dat kan niet worden goedgemaakt door compenserende maatregelen. Er leven otters, bevers, bunzingen en andere marterachtigen, de ijsvogel heeft er gebroed en er huizen muizen en vleermuizen. Wat de natuur in 50 jaar heeft ontwikkeld, wordt in één klap weggevaagd.
Klik op de link rechts voor meer info
foto
EEN NIEUWE AFRIT VANUIT DE RICHTING GRONINGEN - VERKEERSKUNDIG GEZIEN
De huidige afrit vanuit de richting Groningen vindt men gevaarlijk, vanwege de korte uitvoegstrook en de scherpe bocht. Twee jaar geleden reed daar iemand tegen een boom. Sindsdien is er een waarschuwingsbord geplaatst, de snelheid op de A28 is verlaagd naar 100 km en het uitzicht is vrij gekapt.
Sindsdien hebben er geen ongelukken meer plaats gevonden.
Lees meer via de link achter het plaatje rechts over de voordelen van de huidige afrit.
foto
EEN NIEUWE OPRIT RICHTING GRONINGEN NAAST DE HUIDIGE A28
Bij een nieuwe rechte oprit richting Groningen kan het invoegen op de A28 soepeler verlopen.
De huidige oprit is vrij kort en vooral vrachtauto's zouden moeite hebben om in de bocht op snelheid te komen. Sinds de invoering van de 100 km grens doen zich echter minder problemen voor. Ook de lijnbus die op het geplande transferium zou moeten halteren, kan sneller vertrekken, als hij geen bocht hoeft te draaien en direct kan oversteken naar de nieuwe oprit.
Klik op de link rechts voor meer uitleg over voor- en nadelen.
foto
WAT DOET DEZE EXTRA OPRIT DOOR NNN-GEBIED MET DE NATUUR?
NADEEL:
De oprit neemt een strook van het aanwezige Natuur Netwerk Nederland (NNN) in beslag
en bemoeilijkt de aanleg van faunapassages onder de A28 door. Het NNN is op die plek al erg smal.
Lees meer via de link achter het plaatje.
foto
 
     
home 2009 2017  
actueel 2010 2018  
data 2011 2019  
thema's 2012 2020
contact 2013 2022 De Punt NATUUR of VERKEER
links 2014 2023 januari 2023
archief 2015    
nieuwsbrief 2016   SLUIT VENSTER