NIEUWSBRIEF - 1
logo
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA
oktober 2015
Klik hier om deze brief in uw browser te openen

Beste nieuwsbrieflezer,

Hierbij onze nieuwsbrief van dit najaar, met een korte opsomming van de belangrijkste punten en een link naar de pagina's op onze website waar u meer informatie kunt vinden.

Laatste ontwikkelingen rond Transferium bij De Punt - NUT & NOODZAAK Stand van zaken Transferium in 2015
Op 13 november 2014 (bijna een jaar geleden) werd het verslag van de commissie m.e.r. over de plannen voor het transferium bij De Punt gepubliceerd. In de vergadering van de commissie Omgevingsbeleid van 26 november 2014 zegde gedeputeerde Brink na een uitgebreide discussie toe, dat hij een onderzoek zou laten instellen naar nut en noodzaak van een transferium bij De Punt, alvorens er verdere stappen zouden worden genomen. Daarna was het heel lang stil.
Via bovenstaande link is alle informatie over dit jaar te vinden.
Wie nog even zijn geheugen op wil frissen over de gebeurtenissen van november vorig jaar kan terecht op pagina 5 van ons verslag over het Transferium. Transferium november 2014
Een Faunapassage over de A28 tussen De Punt en Groningen Faunapassages 2014-2015
Sinds er in maart 2012 een bever werd doodgereden op de A28 (en het bleef niet bij die ene), maken we ons als Natuurplatform al druk over het ontbreken van een goede faunapassage in de benedenloop van de Drentsche Aa. We hebben het probleem op allerlei manieren en bij allerlei instanties aan de orde gesteld en pogingen gedaan bestuurders te interesseren voor het probleem, zonder al te veel resultaat overigens.
Dit jaar zijn we daar opnieuw mee verder gegaan en, gesteund door ontwikkelingen elders en protesten van andere organisaties op andere plekken in Nederland, hebben onze inspanningen om de aanleg van een faunapassage onder de A28 in het gebied tussen De Punt en Groningen weer op de agenda te krijgen, eindelijk resultaat afgeworpen.
Lees het hele traject van 2015 op onze pagina "faunapassages 2014-2015" , via de link hierboven.
Op de pagina "Faunapassages 2010-2013" zijn berichten over dit onderwerp te vinden, die dateren van de jaren daarvoor.
Bloeiende bermen Ecologisch bermbeheer
Ons project "bloeiende bermen" hebben we door tijdgebrek even laten rusten. Wel hebben we allerlei interessante informatie over dit onderwerp verzameld. Die is te vinden op de betreffende pagina.
Boeren en Natuur pagina boeren & natuur
De schaalvergroting in het boerenbedrijf en de daarbij behorende intensieve landbouwmethoden leggen een zware druk op de biodiversiteit in de omgeving. Niet alleen gewone bijen, maar ook wilde bijen gaan hard achteruit en dit heeft ook gevolgen voor de boeren zelf. Want geen bestuivers, betekent ook: geen vruchten. Er komen steeds meer initiatieven om het anders te doen. Ook de subsidieregels voor "natuurlijke akkerranden" of "bloemrijke akkers" worden in 2016 aangepast. klaverBloemrijk grasland kán
Donateursbijdrage contactpagina

Hoewel we als Natuurplatform weinig kosten maken, begint de bodem van onze schatkist nu toch langzaam in zicht te raken.
Vorig jaar hebben we geen verzoek gedaan om een bijdrage van onze donateurs. Nu zouden we u willen vragen om opnieuw een vrijwillige donateursbijdrage op onze rekening te storten, zodat we ook het volgend jaar onze lopende kosten kunnen dekken.

Triodos bank: NL02 TRIO 0197 7895 01
t.n.v. Natuurplatform Drentsche Aa

Het Natuurplatform Drentsche Aa heeft de ANBI-status, wat extra mogelijkheden biedt voor de aftrek van giften. Meer hierover en ook al onze overige gegevens zijn te vinden via bovenstaande link naar de contactpagina. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

De laatste berichten in chronologische volgorde onze pagina ACTUEEL
Wie de laatste berichten van de afgelopen periode nog een in chronologische volgorde wil bekijken, kan terecht op onze pagina ACTUEEL, via bovenstaande link. De nieuwste berichten staan bovenaan op die pagina.
Met vriendelijke groet namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

Philippe Boucher
Marianne van Albada
Robert Bakker
Erik Bergsma
KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN
Kent u andere mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn
in onze Nieuwsbrief? Stuur ons dan een berichtje via het
mail-adres hieronder.
Stelt u geen prijs meer op het toezenden van deze Nieuwsbrief,
laat het ons dan even weten.
Dan schrappen we u uit ons bestand.

MAIL NAAR: NatuurplatformDrentscheAa@kpnmail.nl