NIEUWSBRIEF - maart 2009

AAN DE KRING VAN BELANGSTELLENDEN

Beste mensen,

Vanuit het Natuurplatform Drentsche Aa zijn er inmiddels veel contacten gelegd en is een aantal zaken in de steigers gezet:

CONTACTEN:
Bij de Milieufederatie Drenthe, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Drentsch Landschap is ons initiatief zeer positief ontvangen. Milieufederatie Drenthe heeft ons opgenomen in de lijst van aangesloten partners en organisaties en heeft in haar laatste nieuwsbrief een stuk aan ons gewijd. Ook zullen we op korte termijn met bovengenoemde organisaties om de tafel gaan zitten om te onderzoeken hoe we gezamenlijk de natuurwaarden en milieuaspecten in het Nationaal Landschap Drentsche Aa beter kunnen ondersteunen en de bewoners daarin een stem kunnen geven.

Er is een oriënterend gesprek geweest met de burgemeester van Aa en Hunze om onze doelstellingen uiteen te zetten en er zijn afspraken gemaakt voor een gesprek met de wethouders Assies en Frieling van de Gemeente Tynaarlo. Ook is er met hetzelfde doel contact gelegd met de secretarissen van het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Verder willen we nog contact zoeken met Verenigingen Dorpsbelangen uit andere dorpen in het Drentsche Aa gebied om ook daar geïnteresseerde toekomstige leden te werven.

WEBSITE:
Onze nieuwe website is al enige tijd in de lucht en verschillende verwante organisaties hebben op hun website een verwijzing naar onze site geplaatst, waaronder:
Milieufederatie Drenthe
Stichting Kritisch Bosbeheer
Informatie- en Kenniscentrum voor Ruimtelijke Ordening

Marianne van Albada (als webmaster) is bezig om een rubriek samen te stellen, waarin een overzicht te zien zal zijn van INTERESSANTE DATA van excursies, bijeenkomsten, plannen e.d. die het Drentsche Aa gebied betreffen. Mochten er suggesties zijn voor veranderingen cq verbeteringen van de site, dan houden we ons aanbevolen (mail naar: Natuurplatform Drentsche Aa)

RECHTSVORM:
Inmiddels zijn we ook aan de slag gegaan met het uitzoeken van de meest geschikte rechtsvorm voor het Natuurplatform. Een eerste opzet van statuten is gemaakt en Albert Heringa zal die samen met Robert Bakker verder uitwerken. Na informatieve gesprekken met andere vergelijkbare organisaties is in eerste instantie gekozen voor een Stichtings-vorm. (Verenigingen blijken vaak meer moeite te hebben om in procedures als belanghebende erkend te worden.)

VERGADERING:
Begin april willen we met een ruimere kring van betrokkenen bijeenkomen om een aantal zaken te bespreken:

• vaststellen van de definitieve rechtsvorm + statuten (concept wordt nog toegestuurd)
• benoeming van bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester)
• afspreken van een voorlopige financiele bijdrage van de leden/vrienden als startkapitaal voor de te maken kosten van oprichting.
• eventuele verdere punten, door jullie (of door ons) in te brengen.

Voor deze vergadering hebben we de volgende datum geprikt:

DATUM: Dinsdag 7 april 2009 om 19.30 uur in De Barn, Tolhuisweg 41 te Midlaren

We hopen op een grote opkomst!

Met vriendelijke groet,

Albert Heringa
Philippe Boucher
Willem Bok
Marianne van Albada

home 2009 maart  
actueel 2010 juni  
data 2011    
thema's 2012    
contact    
links      
archief      
nieuwsbrief      
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen